Kategori:Ribe Hospital

Skift til: navigering, søgning

Efter reformationen fremkom Ribe bys borgmestre ved årsskiftet med en plan om benyttelse af Ribe Sankt Katharine Kirke som sognekirke og klosterfløjen som hospital for fattige, 'såre' og syge, som herefter ved åbent brev af 12. okt. 1543 fra kongen oprettedes. [1]


Stiftelsesbrevet og tilsvarende tekst i kongens kopibog er bevaret, men ikke helt enslydende, med bl.a. hvad hospitalet fik af tilliggender. Der skulle af styrelsen beskikkes fra Ribe Kapitel (1 ud af) 2 forstandere, som hvert år skulle aflægge regnskab for hospitalet. Den daglige ledelse varetoges af en hospitalspræst og fra 1597 også af en spisemester, der oftest også kaldtes forstander, ligesom den regnskabsførende hospitalsforstander.


Fra 1707 havde hospitalet tillige dårekiste, men efter dens nedlæggelse 1862 blev hospitalet 1865 omdannet til bolig for enlige ældre, heriblandt en præsteenke, foruden fribolig til en 'klosterforstander'. [2] [3]