Kongeå 1798

Skift til: navigering, søgning
Underdanig Promemoria!

I tvende år på hinanden have vi erfaret de skadeligste virkninger af Kongeåens oversvømmelse over vore enge i høslettens tid, og set hvor langsomt det går med vandets afløb, når det engang formedelst stærk falden regn går over samme, en omstændighed, hvilken vi med største føje (?) tro, kunne meget forebygges derved, om åen tilbørlig og i rette tid blev ryddet for da i fremtiden, så vidt muligt, at afværge den betydelige skade, som vi nu i tvende år have lidt på vor hø-avling, fordriste vi undertegnede os underdanigst i medhold af de kongelige anordninger at anmode deres højvelbårenheds hr. kammerherre v. Møsting og hr. kammerherre W. Molkte om gunstig foranstaltning af følgende poster:

  1. At det må pålægges samtlige lodsejere til den søndre side af Kongeåen i Vilslev og Hjortlund sogne, tilligemed vedkommende lodsejere på den nordre side i Vilslev og Jernved sogne hver for sin grund til midtstrøm at rydde åen nu i tilstundende forår, og det således, at lodsejerne i Jedsted og Vilslev byer, som de der ligge yderst ved havet, først måtte på engang rydde deres anpart og fuldføre dette arbejde på en af dagene fra 1. til 4. juni, Hjortlund og Jernved sogns lodsejere dernæst og samtlige, på en af dage fra 4. til 8. juni; at sognefogederne tilligemed tvende andre vedkommende advare om dagen, når denne rydning skal foretages, samt autoriseres til at multere dem, som udebliver, eller forsømme på den fastsatte dag at lade rydde deres anpart. Vi ønske blot nu simpel bortrydning af grøden i åen, som kan forrettes med leer på lange skafter, men dog mens to forsvarlig fuldbyrdes, og grøden burde nu hver lodsejer, så vidt muligt, bjerge til land på sin egen grund.
  2. At al rensning for vandet i åen ved ålgårde eller anden fiske-anstalt fra 1. juni til juli måneds udgang ganske forbydes, og at enhver, som herimod forser sig, må ansættes til eftertrykkelig brøde.

Hjortlund Præstegård d. 14. marts 1798.

Riberhuser:

Peder Thøgersen
Nis Jørgensen
Knud Pedersen

Underdanigst J. C. Ramsing

Jens Pedersen af Bæk
Christen Conratsen
Poul Bundesen
Johan Sørensen
Johan Christensen
Niels Sørensen
Terkel Hansen

Noter[redigér]

№ 399. Billede