Lintrup 1789 Mads Nielsen ⅓ fæstegård Wildemadgård

Skift til: navigering, søgning

Vitterlig gøres hermed, at imellem salig kontrollørs Jens Andersens arvinger og enken Dorothea Kirstine Andersen cum curatore af Wildemadgaard, Lintrup sogn, som sælgere på den ene, og mig Mads Nielsen af Favrholt, Seem sogn, som køber på den anden side, er indgået og oprettet efterskrevne købe- og overladelseskontrakt som følger:

I.

Sælger og aldeles overlader vi med curatores og tutores nåde og samtykke vores påboende ⅓ part fæstegårdLintrup Mark med de derpå stående husbygninger, og hvad som i samme findes, som er mur- og nagelfast ... ...

II.

...

Wildemadgaard d. 6. juli 1789, ekspederet Hygum d. 30. juli 1789.

Dorothea Kirstina, salig Andersens A. Knudsen som lavværge

Mads Nielsen På min svoger Lars Ronning og Søren Barfods og egne vegne A. Andersen In fidem subscriptionum J. Kloppenburg Til vitterlighed Feldmann

Collatum J. Kl. vid. hovedbog n. p. fol. 338.

[redigér]

Kendes jeg underskrevne Mads NielsenLintrup Mark, Lintrup Sogn, og hermed for mig og mine arvinger vitterlig gør, at jeg ret sand og velanstændig gæld pligtig og skyldig er til salig kontrollør Jens Andersens arvinger og enke Dorothea Kirstina Andersen cum cur. af Wildemadgaard, Lintrup Sogn, kapital 400 rd. ...

...

Noter[redigér]

B-1789-№ 32-33, s. 189