Lunderup Hovedgård

Skift til: Navigation, Søgning

Lundvej 176, Varde.

1561 Mads Eggertsen Gjordsen (1495-)[redigér]

Søn af Eggert Clausen Gjordsen (-1500) og Anne Eriksdatter Skram Fasti, Solvig ved Tønder. Faderen faldt i Ditmarsken. Overtog Solvig vistnok 1519. [1] [2] [3]

Gift 1527 med Anna Kjeldsdatter Juel (1493-), datter af bispelensmand Kjeld Juel og Karen Lange, Holmgård. Anna var enke i 15 år og havde været gift 1511 med Johan Brockenhuus (-1512) til Lerbæk ved Varde.

Svigermoderen Karen Langes forfædre havde i flere generationer været forlenet til Varde Ladegård, afløseren til Vardehus, og Mads Gjordsen må derigennem have fået Lunderup, hvortil han nævntes 1561.

Johan Johansen Brockenhuus (1512-1587)[redigér]

Stedsøn til Mads. Blev født efter sin egen fars død. Gift med Sophie Andersdatter Skeel (-1602). [4]

Otte Krag (-1611)[redigér]

Tilkøbte bøndergods og skrev sig 'til Lunderup', som først fra da af var en hovedgård.

Faldt i Halmstad under Kalmarkrigen.

1611 Karen Krag, f. Brockenhuus (-1612)[redigér]

1612 Kjeld Brockenhuus (-1616)[redigér]

Havde Lerbæk, da han arvede Lunderup.

1616 Johan Kjeldsen Brockenhuus[redigér]

1622 Hans Christensen Lange (-1649)[redigér]

Gift 1596 med Karen Clausdatter Strangesen (-1607) til Nørholm, som han 1631 måtte sælge, og flyttede så til Lunderup. Død senest 1649.

  • Iver Lange (1604-), flygtede 1627 ud af landet
  • Ellen Lange, henrettet i København 14. jan. 1628, for omkring 1626 at have fået et barn med broderen
  • Dorte Hansdatter Lange (-1637), g. med Bendix Pedersen Norby, Urup ved Grindsted

1649 Bendix Pedersen Norby (-1688)[redigér]

Søn af Peder Olufsen Norby og Dorthea Bendixdatter Rosenkrantz, der var en søster til den i 1610 henrettede Christoffer Rosenkrantz.

Til Urup i Grindsted sogn. Blev 1642 sammen med 12 andre landsforvist i 20 år, for at have svoret Niels Arenfeldt til Ullerup uskyldig i at have forgivet sin hustru, og han blev alligevel erklæret skyldig i drabet. Men Bendix måtte 1645 vende hjem mod betaling af 2.000 rd. til børnehuset i Viborg.

Arvede Lunderup efter Hans Langes død ca. 1649. [5]

Christen Bendixen Norby (-1667)[redigér]

Købte af faderen.

1667 Helle Eriksdatter Mormand[redigér]

Datter af Erik Mogensen Mormand til Bramsløkke på Lolland.

Christen Bendixen Norbys enke måtte udlægge noget af godset til kreditorerne.

  • Christoffer Norby (-1706)

1679 Peder Nielsen (-1693)[redigér]

Gift med borgmester Stephen Pedersens datter i Varde.

1693 Stephan Pedersen[redigér]

Ejede Lunderup måske kun til 1695 og fortsatte som forpagter. Rådmand i Varde.

Var 1735 enkemand.

  • Peder Stephansen, g. 1730 med Anna Cathrine Nyland (1715-), datter af rådmand i Ringkøbing Laurids Hansen Nyland og hustru Karen Hansdatter Høgsbro. Peder var 1727-1758 forpagter af Lunderup. [6]

Johannes Johansen Müller (1695-)[redigér]

Søn af amtsinspektør Johannes Müller (1650-1702), Haderslev, og Cathrine Nielsdatter Endorph, og stedsøn til præsident Carsten Mathiesen Worm, Ribe.

Ejede 1708-1716 en del af Hesselmed, ejede vist 1718-1726 Brejninggård og boede senere i Ringkøbing.

1718 Stephan Nielsen Ehrenfeld (1680-1741)[redigér]

Gift med Maren Schultz, datter af Christian Ulrich Schultz, Brejning Hovedgård.

Overtog Endrupholm og arvede vistnok 1709 Brejning, som han 1718 byttede med svogeren til Lunderup. Købte 1726 Nørholm Hovedgårdauktion.