Haderslev Domkirke

(Omdirigeret fra Olav Christian Lindegaard)
Skift til: navigering, søgning

Biskopper over Haderslev Stift[redigér]

Stiftet oprettedes 1922, med tiltrædelse af den 1. biskop ved bispevielsen 23. februar 1923. [1]

1923 Ove Waldemar Ammundsen (1875-1936)[redigér]

Søn af sognepræst Peter Ammundsen og Frederikke Augusta Sørensen, Nr. Felding ved Holstebro, senere Pjedsted. Bror til Johannes John Aschlund Ammundsen (1872-1959), som 1923-1942 var biskop over Lolland-Falsters Stift. [2] [3] [4] [5] [6]

Gift 1903 med Charlotte Balslev (1877-1961), datter af Rasmus Balslev og Marie Søltoft.

Studentereksamen fra Vestre Borgerdyd Gymnasium. Blev allerede 1901 professor i kirkehistorie ved Københavns Universitet.

Medlem af Kirkeligt Verdensforbund.

Enken flyttede tilbage til København. 6 børn.

  • Esther Ammundsen (1906-1992), stadslæge og medicinaldirektør i Kbh., medlem af WHO's ledelse. [7]

1936 Carl Wulff Noack (1885-1960)[redigér]

Søn af købmand Johan Peter Noack og Johanne Metdine Barkentin, Grønnegade i Ribe. Søsteren Astrid Noack (1888-1954) var billedhugger. [8] [9] [10] [11] [12]

Gift 1914 med Elisabeth Jørgensen (1882-), datter af gårdejer Peter Jørgensen, Snoldelev på Sjælland. [13]

Student fra Ribe Katedralskole. Studerede teologi og siden matematik, men afbrød 1908 studierne og blev betonarbejdsmand i Hamborg, landarbejder i Hannover og igen i Hamborg som havnearbejder. Rejste 1911 hjem til Danmark, aftjente sin værnepligt og var et par år landvæsenselev på Holsteinborg ved Skælskør og Hvidkilde på Sydfyn. Blev 1914 husmand i Vovlund, Rind sogn ved Herning, hvor han var nært knyttet til Indre Mission. Tog 1920 teologisk embedseksamen og blev præst i Sunds sogn.

Indsattes 1921 som præst for den danske menighed for Flensborg og omegn, først fra kirkesalen Ansgar og fra 1927 fra Helligåndskirken, hvor han var til valget som biskop. [14] [15]

Døde pludseligt under et møde i Oslo og blev begravet i Kolding. 5 børn.

1956 Frode Beyer (1894-1976)[redigér]

Søn af apoteker Andreas Beyer (-1911) og Vilhelmine Thaning (-1909), København. Gift 1922 med Karen Elisabeth Bodelsen (1901-), datter af cand. pharm. Bodolf Bodelsen (-1906) og Ida Lauritzen (-1923). [18]

Student fra Metropolitanskolen, blev 1920 cand. theol. og 1921 kaldskapellan ved Frdbg. kirke. (Frederiksberg Kirke?)

Blev 1924 præst i Rinkenæs sogn ved Gråsten og stod for byggeriet af Rinkenæs Korskirke, som indviedes 1932. [19]

Blev 1937 provst i Åbenrå Provsti (eller Sønderborg Provsti?) og samme år formand for amtsforeningen af Hjemmesygeplejevirksomheder i Åbenrå Amt og medlem af Åbenrå Amts skoledirektion.

1964 Thyge Vilhelm Kragh (1910-1999)[redigér]

Søn af sognepræst Einar Thygesen Kragh og Elise M. Storch, Drejø i det Sydfynske Øhav, senere Skælskør. [20]

Gift 1936 med Rigmor Horneman (1909-), datter af herredsfoged August Wilken Hornemann og Meta Marie Kjeldsen, Pandrup. [21]

Var 1962-1964 provst for Nørvang-Tørrild Herreders Østre Provsti.

Død 6. april 1999 på rejse i Jordan og Israel.

  • Bente Kragh (1938-). Datteren Liselotte Hornemann Kragh har været præst i Kværs og driver nu fra Silkeborg firmaet 'Livsceremonier'. [22]

1980 Olav Christian Lindegaard (1929-2016)[redigér]

Født i Hvejsel ved Jelling, som søn af Morten Christian Lindegaard, der blev præst i Brande, præst og amtsprovst i Vejen og 1949-1956 biskop i Ribe. [23] [24]

Studerede teologi og var formand for studenterrådet på Københavns Universitet, hvor han dimmiteres 1957. Aftjente værnepligt i marinen og var præst i Grundtvigs Kirke i Kbh. Blev 1961 blev præst i Egtved sogn og 1972 provst i Haderslev Domprovsti. Var 1970-1978 formand for Den danske Præsteforening. [25]

1999 Niels Henrik Arendt (1950-2015)[redigér]

Født i København som søn af Rudolph Arendt og Else Engberg (-2007), der begge var uddannede præster. Faderen var fra 1945 præst ved den danske kirke i Vancouver i Canada, blev præst i Ugilt sogn i Vendsyssel og i Tønder, var 1973-1976 rektor på Præstehøjskolen i Løgumkloster og derefter domprovst i Odense. [26] [27]

Student fra Tønder Statsskole og gift som 21-årig.

Var præst 1975-1992 i Naur-Sir ved Holstebro og 1992-1999 domprovst i Haderslev Domprovsti .