Porsborgs ejere

Skift til: navigering, søgning

Peder Baggesen (1546-1591)[redigér]

1591 Dorete Baggesen f. Sørensdatter Stage (1557-1602)[redigér]

Også kaldet 'Dorothea Baggesen'. Gift med Peder Baggesen og som enke gift 1593 med Bertel Struck. [1]

  • Anne Pedersdatter, vistnok g. med Mads Andersen Pors
  • Bagge Pedersen, købmand og rådmand i Ribe, skænkede 1602 sammen med stedfaderen 7 boliger i Klostergade til fattigboliger for ærlige dannemænd og kvinder.
  • Maren Pedersdatter, g. med sognepræst Jens Iversen Wandal, Ribe
  • Karen Pedersdatter, g. med rektor og biskop Iver Iversen Hemmet, Ribe

1593 Bertel Struck (1565-1621)[redigér]

Fra Lund i Skåne, muligvis født allerede 1550. Som enkemand gift 1604 med Anne Andersdatter Vedel (1585-1655), datter af Anders Sørensen Vedel, Tårnborg. [2] [3]

Nævnt 1589 i København i en uheldig sag om en guldkæde, han havde taget i pant mod at give 550 rd., men det viste sig guldet allerede var pantsat og han mistede de fleste af pengene.

Fra 1595 rådmand i Ribe. Overtog 1604 Tårnborg, efter svigerfaderen. Havde stridigheder med sine stedbørn, der skal have været en årsag til, at han 1606 ikke valgtes som borgmester.

Lånte flere gange store summer ud til reparationer af domkirken og til bygning af Sankt Katharine Kirkes tårn i 1617 og stiftede 1616 et legat til fordel for de tre fattigste lærere ved Ribe Katedralskole. Deltog i flere nævneting ved Riber Ret i Grønnegade og dømte som sådan 27. august 1610 Anna Harchis til bålet som heks.

  • Johanne Bertelsdatter Struck (1595-)

Mads Andersen Pors[redigér]

Også kaldet Mathias. Vistnok gift med Anne Pedersdatter Baggesen, men kan også være søsteren Sidsel.

Rektor 1585-1590 ved Ribe Katedralskole.

1676 Wilhelm Hermansen Brockmann (1630-1687)[redigér]

Søn af Herman Brochmann, Kiel, der var søn af borgmester Rasmus Sørensen Brochmann, Køge. [4] [5] [6]

Vistnok gift med Augusta i 1. ægteskab. Gift 18. okt. 1661 i Ribe med Margrethe Schack/Schade (1640-1712)

Tjente og fulgte feltherren Hans Schack i 12 år. Købmand og amtsskriver i Ribe. Vistnok også amtsforvalter 1654-1675.

Købte 1664 Røjgård ved Gesten og 1676 Porsborg. Blev 1677 borgmester i Ribe.

Havde 6.000 rigsdaler til gode i Lybæk og fik kort før sin død tilladelse til at inddrive lybsk ejendom i Danmark. [7]

  • Anna Dorothea Brochmann (1664-1727), g. med Laurits Christensen Ågård, kappelan ved Sankt Katharine Kirke, 1690 præst i Hillerød og 1696 provst i Helsingør
  • Magdalene Margrethe Brockman (1670-1722), g. 1688 med ritmester Jens Eriksen Kaas, Røjgård
  • Martinette Brochmann (1673-1756), g. med Jørgen Jørgensen Hahn, rådmand i Odense
  • Wilhelm Brochmann, tobaksspinder i Ribe.

Jens Hansen Duche (-1744)[redigér]

Var senest 1701 regimentsskriver ved Koldinghus og 1709-1716 amtsforvalter for Riberhus Amt. Blev 1716 præsident i Fredericia, men 1720 rejstes af præsten Maturin Caspersen Castensen fra Jerne en sag mod hans tidligere embedsførelse som amtsforvalter, så han 1721 blev dømt fra sit embede. [8] [9]

Nævnt 1743 som krigskommissær og ejer af Villerup, vistnok en herregård i Skallerup sogn i Vendsyssel. Var vistnok død 1744.

1717 Mads Pedersen Fridsch (1672-1720)[redigér]

1720 Sophie Dorthe Andreasdatter Bruun (1677-1749)[redigér]

Peder Jensen Baggesen (1696-1722)[redigér]

1723 Christian Sigfred Eenholm (1698-1769)[redigér]

Som enkemand gift 1750 med Anna Marie de Poulson (1724-1777), datter af justitsråd Jochum de Poulson, Vår ved Nibe. [10] [11]

Fik 1725 borgerskab i Ribe (som pengemester?), blev 1727 kommerceråd og 1758 justitsråd.

Ejede senest 1726 Brejning Hovedgård og ejede desuden Marsvinslund ved Viborg, hvor han døde.

Laurids Christensen (1714-1792)[redigér]

Gift med Mariane Bruun (-1756), datter af Jørgen Jacobsen Bruun, Krogsgård.

Var 1751-1792 amtsforvalter over Riberhus Amt og desuden krigsråd. [12]