Robert M. Sloman 1859 Horns Rev

Skift til: navigering, søgning

24. juli 1859 Robert M. Sloman[redigér]

En amerikansk jernfregat opkaldt efter Hamborg-rederen Robert M. Sloman var afsejlet fra Gøteborg lastet med 900 tons jern medbringende 60 svenske immigranter, heraf en del børn, bestemt for Boston i USA, men straks efter afsejlingen sprang den læk, så der konstant måtte pumpes og det besluttedes at søge til Hamborg for reparation.

Undervejs mod Hamborg den 24. juli 1859 i nordnordvestlig stærk kuling og høj sø kom fregatten på fejl kurs ved Horns Rev, så Sønderho-galeasen Concordia måtte dreje af, uden at skipper Niels Th. Nielsen bemærkede nogen form for signal fra fregatten om brug for hjælp.

Imidlertid stødte fregatten mod Refshorn ca. 30 km vest for Blåvandshuk og sad fast på 4 meter vand. Melding om det store skib indkom kl. 14.30 til Blåvand Redningsstation, hvor mandskabet kl. 15.15 mødte ind og kl. 16.30 roedes ud med redningsbåden, som kl. 20.30 vendte om og hjemkom en time senere.

Fra fregatten sendte kaptajn Jarvis kl. 3 om natten en skibsbåd med overstyrmand A.P. Engstrøm og 4 andre afsted, for om muligt at tilkalde dampskibs-assistance eller lignende og den indkom kl. 7. Samtidig var redningsbåden på vej ud igen, men i mellemtiden dukkede en norsk slup op, på vej til Hjerting med trælast og ankrede ved fregatten.

Skipper Ole Olsen fra Mandal indgik akkord med kaptajn Jarvis om at tage de fleste passagerer og deres baggage med til Hjerting, mod at smide det meste af sluppens dækslast overbord.

De tilbageværende 18 takkede nej til redningsbåden, da den ankom kl. 10, for i stedet blive i fregattens ovenbords kahytter, hvor de følte sig sikre.

Den 27. juli kl. 18.30 indkom 3 af fregattens egne både med kaptajn Jarvis, 15 mand af besætningen og 2 fruentimmer på østre side af Refshorn. De begav sig i 4 vogne kl. 23 mod Ho og derfra med båd til Hjerting, hvor de ankom kl. 3. De havde bestemt sig for at ville ud med slup næste formiddag for at bjærge inventaret, men det kom formedelst vejret ikke til at ske. Til gengæld haglede kritikken ned over 2 danske galeaser, som ikke var kommet dem til hjælp.

Skippere på Fanø bjærgede skibsinventaret og mindst 1330 stænger jern til en vægt af ca. 30 tons.