Sønderportsgade 51-53

Skift til: navigering, søgning


Det er sjældent, at en så forholdsvis anonym ejendom i Ribe, har så udførlig en beskrivelse af, hvad der er foregået på matriklen gennem tiden.


Jørgen Peter-Jørgensen har skrevet en hel artiklen om huset under navnet: ”Conrad Wedels gård bliver til Gæstgivergården Sorgenfri. En Ribe-ejendom ved Sønderport gennem 2-300 år”


Hvis navnet ”Sorgenfri” får en lille klokke til at ringe, så var det her, at to slagtere og en murer havde været ude og more sig, natten til d. 1. april 1900.


Som overskriften på artiklen indikerer, så menes Conrad Wedel at være i besiddelse af en gård på dette sted i år 1739. Det er i det år, hvor Ribe efter sin storhedstid rammer bunden, med bare 1.268 indbyggere!


Det er få år før en vis hr. H. A. Brorson bliver biskop i byen.


Conrad Wedel sælger gården på Sønderportsgade 51-53 i 1767. Både han og konen dør i 1784 og bliver begravet i Lindegården ved domkirken. Måske man fandt deres jordiske rester under udgravningerne, inden Kannikegården blev bygget…..


Christen Knudsen lod i 1813 den gamle bindingsværksgård ombygge til det lange toetages hus i grundmur, der står i dag. Det nævnes, at hans kone Maren stod for gæstgiveriet. En myndig kone, der ville have ro og sørgede for, at drikkeriet ikke tog overhånd. Altså små 100 år før natten til 1. april 1900……


Her havde “Sorgenfri” til huse.


Forfatteren nævner, at munkestenene og de glaserede tagsten måske har haft en fortid på Riberhus slot, hvis ruin siden 1680erne havde været flittigt brug som stenbrud.


Hans Jørgen Jørgensen overtog huset i 1937 og lod ejendommen indrette til lejligheder. I 1978 solgte de to sønner efter Hans Jørgen Jørgensen huset til fætteren Aksel Jørgensen, indehaver af Shell-depotet på Industrivej.


I løbet af nogle år lod han ejendommen gennemrestaurere.