Speed 1909 Spirbakken

Skift til: navigering, søgning

30. jan. 1909 Speed[redigér]

Den norske brig Speed var på vej fra Goole til Fredrikstad i ballast og pejlede 30. januar 1909 kl. 4 Hanstholm Fyr i ca. 20 sømils afstand, men da der kl. 18 i orkanagtig storm af nordnordøst og i snetykning sås en lysning forude om læ, antoges det for et fyr på svenskekysten, hvilket senere viste sig at må have været Skagen eller Højen Fyr.

Ved halsning nordvestover knækkede imidlertid stormerserråen og da skibet ikke kunne føre agterssejl besluttedes at sætte kursen sydover for at søge mod Helsingør. Da skibet i virkeligheden stadig befandt sig i Skagerrak styredes ved fejlnavigationen mod Tannis Bugt og kl. 21.30 strandede det ud for Spirbakken og satte sig fast ca. 100 meter fra land, krænget bagbord og med agterskibet mod land.

Redningsbåden fra Gammel Skagen blev hurtigt tilkaldt og ude, men måtte i 2 forsøg opgive. I andet forsøg nåede redningsraketten ud over skibet, men mandskabet, som havde søgt tilflugt i fokkerigningen, kunne ikke gribe den. Da var hovmesteren forsvundet og skipperen Lars Hansen skylledes overbord af en brodsø.

Ud på natten kl. 3.30 mislykkedes en nyt forsøg med redningsbåden og da denne et par timer senere kørtes østover til et forsøg mere faldt fokkerigningen overbord med de tilbageværende 6 mand af besætningen, hvoraf kun 1. styrmanden kom levende i land.