Tirsbæk Hovedgård

Skift til: navigering, søgning

Tirsbæk, Tirsbækvej 135, Engum sogn ved Vejle. [1]

Indholdsfortegnelse

Lage Jensen Dyre[redigér]

Vistnok 'til Tirsbæk'. [2]

1401 Jens Lagesen Dyre[redigér]

Gift med Kirsten Andersdatter Skeel og med Kirsten Ketelhut. [3] [4]

Nævnt 1406-1432.

1430 Lage Jensen Dyre[redigér]

[5]

1450 Iver Jensen Dyre[redigér]

Muligvis Lagesen Dyre. [6] [7]

Gift med Christine Pedersdatter Oxe, datter af rigsråd Peder Oxe og Mette Johansdatter Godov, Asserbo i Nordsjælland.

1469 Vincents Iversen Dyre (1432-)[redigér]

Gift med Kirsten Tygesdatter Lunge, datter af ridder Tyge Ovesen Lunge. [8] [9] [10]

Var 1486 lensmand i Stege og 1497 på Ravnsborg på Lolland.

1495 Ove Vincentsen Dyre Lunge (-1540)[redigér]

Gift med Karen Eriksdatter Rosenkrantz og som enkemand gift med Anne Henriksdatter Friis (-1542). [11]

1540 Iver Ovesen Lunge (-1587)[redigér]

Gift med Maren Johansdatter Bjørn (1516-1561). [12]

1587 Ove Iversen Lunge (1548-1609)[redigér]

[13]

1609 Ejler Gertsen Bryske (1541-1614)[redigér]

Søn af Gert Ejlersen Bryske og Anne Tønnesdatter Viffert til Dallund ved Søndersø på Fyn, som Ejler overtog. [14] [15]

Overtog også Nielstrup ved Svendborg og Østrup.

Ejler og Gjertrud døde samme dag, 16. juli 1614 og blev begravet i Søndersø Kirke.

1614 Lisbeth Krabbe, f. Ejlersdatter Bryske (1585-1674)[redigér]

Blev enke 1. gang 13. feb. 1614.

1616 Henrik Knudsen Bille (-1655)[redigér]

Boede i Stavanger. [16]

1655 Lisbeth Bille, f. Ejlersdatter Bryske (1585-1674)[redigér]

Enken.

1666 Steen Henriksen Bille (1630-1686)[redigér]

Gift 1661 med Karen Andersdatter Bille (1642-1671), datter af rigsmarsk Anders Eriksen Bille og Sophie Jakobsdatter Rosenkrantz, faderen var forlenet til Øsel og Skanderborg Len. [17] [18]

1686 Anders Mogensen Rosenkrantz (1654-1742)[redigér]

Til Landting og Kærgårdsholm i Jylland, Glimmingehus og Demmestrup i Skåne. [19]

1740 Niels Christensen de Linde (1674-1746)[redigér]

Overtog 1706 Kærgårdsholm ved Skive og Møldrup, og 1708 Tanderup (vist i Snejbjerg sogn).

Opbyggede Kærgårdsholm fra ny og ombyggede Tirsbæk kraftigt.

1746 Christen Nielsen de Linde (1725-1756)[redigér]

Studerede 1741 bl.a. ved universitetet i Göttingen.

Gav 1750 anledning til en skandaleproces, da han mod sine onklers vilje ønskede at ægte sin senere hustru, der angiveligt skulle have stået i forhold til hans fader. [20]

Ejede Kærgårdsholm ved Skive, derefter Tirsbæk og desuden Møldrup, Tanderup, Landting og part i Stubbergård.

1756 Maren de Linde, f. Jørgensdatter Loss (1721-1778)[redigér]

Datter af skomager Jørgen Loss og Margrethe Christensdatter Weiner i Horsens. [21] [22]

Tjente som hønse- og malkepige på Tirsbæk. Gift 5 jan. 1752 i Vor Frue Kirke (København), med Christen Nielsen de Linde.

Som enke gift 1757 med ridefogeden Jørgen Hvas de Lindenpalm.

1757 Jørgen Hvas de Lindenpalm (1729-1781)[redigér]

Justitsråd. Havde også Bryskesborg (Williamsborg) ved Daugård. [23] [24]

1774 William Halling (1744-1796)[redigér]

Søn af præsten Magnus Halling. [26] [27]

Mageskiftede 1776 Tirsbæk til Dronninglund Slot i Vendsyssel. Ejede også Kjærsgård, Petersholm i Vejle og Bryskesborg, som han omdøbte til Williamsborg og opførte hovedbygningen.

Adlet 1783. Død i Ålborg.

Enken købte Kjeldkær ved Bredsten, hvor hun døde.

1776 Casper Herman Gottlob Adamsen von Moltke (1738-1800)[redigér]

Søn af greve og statsminister Adam Gottlob Moltke, Dronninglund Slot. Gift 1759 med Christine Cathrine de Cicignon (1741-1800).

Havde Dronninglund Slot og Dronninggård (Næsseslottet) indtil 1776.

Fra 1795 guvernør i Rendsborg, hvor han døde.

1779 Christian von Benzon (1718-1801)[redigér]

Søn af konferensråd Peder Benzon og Sophie f. Wissing til Aggersvold og Gjeddesdal på Sjælland. Gift 1758 med Albertine Christine Heinen (1736-1805), datter af major Ulrik Frederik Heinen til Ulriksholm. [28] [29]

Var ritmester og senere oberstløjtnant.

Købte 1765 Christiansdal (Dalum Kloster) ved Odense, arvede 1775 efter farbroderen Jacob Benzon 80.000 rd., Rugård på Djurs og CathrinebjergSjælland som et stamhus, der 1787 overførtes til Tirsbæk, men 1792 ændredes til et pengefideikommis efter udstykning.

1797 Peter Ulrik Frederik Christiansen von Benzon (1760-1840)[redigér]

Gift 1781 med Juliane Wilhelmine Wedel-Jarlsberg (1753-1802), datter af grev Frederik Christian Otto Wedel-Jarlsberg og Sophie f. Huitfeldt. Som enkemand gift 1805 med Frederica Edel Benedicta Brüggemann (1777-1846), datter af oberst Nicolai Brüggemann og Vibeke Marie Pentz. [30] [31]

Udnævntes allerede 1781 som amtmand over Stavanger Amt. Mageskiftede Tirsbæk til Christiansdal (Dalum Kloster).

1804 Jacob Christiansen von Benzon (1759-1842)[redigér]

Vistnok denne. [32]

1806 Interessentskab[redigér]

1810 Axelander Becker[redigér]

Boede vist i Altona.

1812 Carl Frederik Axelandersen Becker (1784-1858)[redigér]

Gift med Helene de Thygeson (1776-1839), datter af Thyge Jesper de Thygeson, Bygholm, og enke efter Frederik von Blücher (1760-1806), der var arveprins Frederiks adjudant og muligvis far til bl.a. kong Christian 8. [33]

Generalkrigskommissær.

1825 Tyge Alexander Becker (1812-1869)[redigér]

Historisk forfatter. Udgav bl.a. 1855 'Claus Limbek' og 1865 'Herluf Trolle og Birgitte Gøie'. [34]

Ugift. Eller måske var ejeren Tyge Carlsen Becker.

1840 B. Christensen[redigér]

1841 Christian Ulrich Magnus Brockdorff (1816-1886)[redigér]

Gift 1840 med Emilie Charlotte Krause (1811-1857) og som enkemand gift 1859 med Sophie Krause (1821-1888), døtre af Juliane Dorothea Krause (-1858). Efter skilsmisse 1868 gift 1870 med friherreinde Mary von Pöllnitz (-1879)

Baron og yngre bror til lensgrev Brockdorff.

5 sønner og 4 døtre i de 3 ægteskaber.

1862 Andreas Nicolaj Hansen (1798-1873)[redigér]

Søn af Godfred Hansen og Anna Cathrine Weinreich, faderen var vinhandler og direktør for Københavns fattigvæsen. [35] [36]

Gift 1825 på Guernsey med Emma Eliza Grut (1803-1865), datter af sognepræst Thomas Grut til St. Andrews Kirke, Guernsey.

Grosserer og etatsråd. Ejede desuden Kokkedal og Øregård på Nordsjælland og Nr. Holmegård ved Lemvig.

1873 Boet efter Andreas Nicolaj Hansen[redigér]

De 10 overlevende ud af Andreas Nicolaj Hansens 11 børn overtog vist og solgte først 1880.

1880 Johanne C. C. von Schack (-1910)[redigér]

Dødsboet solgte 1912.

1912 Frode Busky-Neergaard (1878-1967)[redigér]

Søn af Christian Peter Sigvard Busky-Neergaard og Serine Petrea Julie Kiærboe, Åkær og Rantzausgave ved Odder. Gift 1910 med Astrid Elisabeth Andersen (1890-), født i Bangkok. [37]

1967 Lillie Catharina Elisabeth Rantzau, f. Busky-Neergaard (1911-)[redigér]

Gift 1932 med Daniel Rantzau (1903-1982), som fra 1943 var lensgreve til Rosenvold. [38]

1975 Vibeke Rantzau[redigér]

Komtesse.

1995 Hans Henrik Algreen-Ussing og Vibeke Algreen-Ussing, f. Rantzau[redigér]

Skøde 1999.