U 62

Skift til: navigering, søgning

Den tyske ubåd U 62 udførte 9 fjendefarter under 1. verdenskrig, hvor den tilknyttet II. flotille med kaptajn Ernst Hashagen sænkede 46 skibe, hovedsageligt omkring Irland, heraf 2 danske.

Ubåden overgav sig ved krigens slutning og ophuggedes 1919-1920 i Bo'ness i Forth-fjorden vest for Edinburgh.

Danske skibe sænket af U 62[redigér]

4. maj 1917 Jørgen Olsen[redigér]

Den 3-mastede kobber-forhudede Marstal-barkentine Jørgen Olsen med skipper Rasmus Nielsen afsejlede 28. februar 1917 fra Jacksonville i Florida med pitch pine trælast bestemt for Liverpool.

Da skibet 4. maj 1917 kl. 15 befandt sig ca. 50 km vest for Irland blev det beskudt af den tyske ubåd U 62 med kaptajn Ernst Hashagen. Efter affyring af 6 skud, hvoraf 5 ramte skibets rigning og sejl, forlangtes skibspapirerne forevist. Da dette var sket, fik besætningen ordre til straks at forlade skibet, som så blev udsat for ødelæggelse ved eksplosion af brandbomber ombord.

Ubåden blev imidlertid opdaget af en britisk krydser og en patruljebåd og blev beskudt, så den måtte dykke. Efter et par timer i bådene blev skibsbesætningen optaget af patruljebåden og der lød et brag fra ubåden, som formodedes sænket, hvilket senere har vist sig ikke var tilfældet.

Vraget bjærgedes ind til Irland af et britisk krigsskib og kondemneredes.

Patruljebåden landsatte 7. maj besætningen i Milford Haven i Wales og der afholdtes 14. maj søforklaring i Swansea.

16. juni 1917 Kornsø[redigér]

Den 3-mastede motorskonnert Kornsø afsejlede 5. februar 1917 fra Ibiza lastet med 171 tons salt bestemt for KlaksvíkFærøerne, men allerede få timer efter afsejlingen mistede skibet fokkemasten under hårdt vejr i Middelhavet og indkom 7. februar til Cartagena for reparation.

Den 29. marts fortsattes rejsen, men den 5. juni 1917, da skibet befandt sig i Nordatlanten mellem Island og Færøerne, blev det standset af en fransk krydser, der gav kaptajn Viggo F.B. Hansen valget mellem selv at sejle skibet ind til StornowayHebriderne eller lade dette udføre af prisemandskab. Det sidste alternativ blev valgt, og besætningen, som optoges at krigsskibet, blev 9. juni landsat i Glasgow.

Skonnerten med den franske prise-besætning blev imidlertid 15. eller 16. juni 1917 standset og skudt i sænk af den tyske ubåd U 62 med kaptajn Ernst Hashagen nordvest for Orkneyøerne. Der var vist ingen omkomne, selvom det også forlød, at hele prisebesætningen bortset fra en enkelt, omkom.

Der var 10. august 1917 og 4. maj 1918 søforhør i København.

15. aug. 1917 Albertha[redigér]

Den 3-mastede Marstal-bramsejlsskonnert Albertha afsejlede 11. august 1917 fra Liverpool lastet med 178 tons soda (eller potaske) bestemt for København.

Den 15. august kl. 14.30 befandt skibet sig vest for Hebriderne, da det standsedes ved beskydning fra den tyske ubåd U 62, hvorfra der, efter at skipper F. Kromann havde forevist skibspapirerne, blev givet ordre til, at skibet skulle forlades og sænkes.

Fra ubåden blev der derpå anbragt bomber ombord i skibet, og kort efter at det var forladt, blev det kl. 16 sænket ved eksplosion af bomber og beskydning.

Skibsbesætningen indkom næste dag den 16. til Mingulay-øen sydligst i de Ydre Hebrider og 20. august til Glasgow.

Der afholdtes 22. august 1917 søforklaring i Glasgow og i september 1917 søforhør i København.