Vejle Amt

Skift til: navigering, søgning

Amtmænd i Vejle Amt[redigér]

Oprettet 1796 af det tidligere Koldinghus Amt.

1796 Johan Carl Frederik von Hellfried (1739-1810)[redigér]

Søn af major Michael Hellfried og Marie Elisabeth Gäden, København. Gift med 1772 med Frederikke Vilhelmine von Jessen (1749-1817), datter af etatsråd Johan Frederik Wilhelm Jessen og Ulrica Antonietta Nissen. [1] [2] [3]

Studerede i Helmstedt, Gøttingen, Leipzig og Paris. Var ekpeditionssekretær i Finanskollegiet under Struensee, 1777-1790 diplomat i Spanien og Italien.

Var fra 1791 stiftamtmand over Ribe Stift og fik som sådan pga. svagt helbred tilladelse til at bo i sit hus i Torvegade, Vejle, der senere i 1803 priviligeredes til gæstgiveri.

Udnævnt 1809 til generalpostdirektør.

1803 Johan Henrik Selmer[redigér]

1809 Herman Løvenskiold (1783-1825)[redigér]

Fra Porsgrund i Norge. Gift 1813 med baronesse Sophie Hedevig Adeler (1795-1859), datter af lensbaron og overpræsident Frederik Adeler til Adelersborg (Dragsholm).

Var 1809 konstitueret.

Senere amtmand i Holbæk Amt og i Svendborg Amt.

Død i Montpellier.

1820 Herman Gerhard Treschow[redigér]

1826 Carl Gustav von Rosenørn[redigér]

1829 Peter Fieldsted Hoppe (1794-1848)[redigér]

Fra København.

Fra 1826 stiftamtmand over Island.

1848 Peter Martin Orla Lehmann (1810-1870)[redigér]

Minister uden portefølge 1848 i den grundlovgivende rigsforsamling.

Indenrigsminister.

1849 William Walker Stockfleth (1802-1885)[redigér]

Søn af oberst Hannibal Stockfleth og Vita Sophia Henrica Dorothea Lange, København. Gift 1842 med Thora Mathilde Glahn (1814-1887), datter af general Marcus Glahn. [5]

Uddannet jurist, og fra 1830 auditør. Blev 1845 herredsfoged i Nørvang-Tørrild herreder og valgtes som medlem af den grundlovgivende rigsdag og Folketinget.

Var 1849 i 5 måneder konstitueret amtmand i Vejle Amt.

Blev tilbudt guvernørposten i Dansk Vestindien, men afslog og blev 1850 i stedet amtmand over Haderslev Amt. Afslog 1854 at blive minister for Slesvig. Rostes som en dygtig amtmand, men afskedigedes 1864 som følge af krigen og flyttede til København.

1862 Carl Bodilius August Dahl (1810-1870)[redigér]

Fra Århus.

Ejede herregården Østergård ved Malling.

1868 Peter Frederik Schou (1827-1918)[redigér]

Fra København.

Konstitueret og samtidig kontorchef i Indenrigsministeriet.

Død på Frederiksberg.

1870 Carl Ludvig Vilhelm Rømer von Nutzhorn (1828-1899)[redigér]

Fra Fredericia.

Var også konstitueret amtmand her 1861-1862 og senere indenrigsminister, justitsminister og amtmand over Thisted Amt.

1898 Axel Henrik Bille Brahe (1858-1935)[redigér]

Baron fra Skanderborg.

Konstitueret.

Fra 1902 amtmand over Bornholms Amt og 1913 over Sorø Amt indtil 1928.

Død i København.

1899 Vilhelm von Bardenfleth (1850-1933)[redigér]

Fra København.

Var 1894-1899 stiftamtmand over Århus Stift og desuden 1894-1897 kirke- og undervisningsminister og 1897-1898 indenrigsminister. [6]

Var 1905 medstifter af Vejle Amts Historiske samfund og dens første formand indtil 1925.

Flyttede 1932 til Frederiksberg.

1921 Knud Valløe (1867-1937)[redigér]

Fra København.

Blev 1913 amtmand over Bornholms Amt og derefter amtmand i Vejle til sin død.

1937 Peter Herschend (1881-1963)[redigér]

Søn af overretssagfører C. H. E. Herschend og Margrethe Schlegel, Horsens. Gift 1909 med Ellen (1885-) fra Odense. [7] [8]

Fra 1917 kontorchef i Handelsministeriet og 1921 stiftamtmand over Ribe Stift.

Var nov. 1943-maj 1945 centraladministrationens repræsentant i Silkeborg overfor den tyske værnemagts generalkommando i Danmark.

1951 Arne Magnus Wamberg (1910-)[redigér]

Fra Helsingør.

Amtmand indtil 1980.

Noter[redigér]

  • Veile Amtsraad 1842-1970. Formænd og medlemmer. (1985)