Fæsted 1917 Niels Peter Petersen matr. № 5L og 11o Langskifter

Skift til: navigering, søgning

Skøde
[redigér]

Undertegnede Julius Sørensen, Vesterenge, sælger, skøder og overdrager herved til Niels Peder Pedersen, Kalvslund, de mig tilhørende 'Langskifter' i Fæsted-Kamtrup, Obbekær sogn, nemlig matr. № 5L Fæsted af hartkorn ¼ alb. og 11o sammesteds ¾ alb., i alt hartkorn 1 alb., hvilke parceller er modtaget af køberen, der fra 1. juli 1916 at regne udreder skatter og udgifter deraf.

Og da købesummen 1.250 kr., skriver et tusinde to hundrede og femti kroner, af køberen er betalt kontant, så skal bemeldte parceller matr. № 5L og 11o af Fæsted-Kamtrup herefter tilhøre Niels Peder Pedersen med samme rettigheder, pligter og byrder, hvormed de har tilhørt mig, fri for hver mands lovlige tiltale under min hjemmel efter loven, og fri for gældsforhæftelser.

Ved tinglæsningen reserveres købekontrakt læst 1. juni 1887 til A. P. Andersen på jord fra matr. № 5L og vedtægter for Klåbygårds Mergelselskab læst 31. maj 1911, endvidere hæfter aftægtskontrakt til Aug. Weber læst 25. maj 1898, hvorved bemærkes, at jeg, Julius Sørensen ifølge mit skøde ikke skal deltage i ydelsen ifølge nævnte kontrakt.

Det attesterestro og love at parcellernes værdi er lig købesummen.

P.t. Ribe den 16. april 1917.

Jul. Th. Sørensen Niels Peter Petersen
Til vitterlighed M. C. Pontoppidan H. Ferslev

[redigér]

Vurderingssum til ejendomsskyld af 5L, 6p 11o Fæsted, 6a Kamtrup, 18 Tved-Tange udgør 4.000 kr. L. № 55, 3. alm. vurdering.

De pr. oktober termin 1916 forfaldne amtstueskatter er betalte. Ribe Amtstue den 17. april 1917. B. Jørgensen fm.

Noter[redigér]

№ 37-656. Billede

B. fol. 37 Kalvslund.