Forskel mellem versioner af "Villebøl 1870 Peder F. Freudendal matr. № 10 ejendom"

Skift til: navigering, søgning
m (Noter)
 
Linje 49: Linje 49:
 
[[Kategori:Købekontrakt]]
 
[[Kategori:Købekontrakt]]
 
[[Kategori:Skøde]]
 
[[Kategori:Skøde]]
 +
[[Kategori:Matrikel 10b, Villebøl]]

Nuværende version fra 12. okt 2019, 12:52

Den 22. juni 1870.

Købekontrakt
[redigér]

Imellem os underskrevne, husmand Jens Andersen i Villebøl og Peter Frederik Frydendall fra Rejsby er i dag indgået og afsluttet følgende købekontrakt.

1.

Jeg Jens Andersen sælger og overdrager herved til Peter F. Frydendall det mig ifølge kontrakt af 3. februar 1868 tilhørende førhen slesvigske fæstelandbolsted matr. № 10 i Villebøl af hartkorn 1 skp. 1 fjk. 1¾ alb. med derpå stående bygninger og disses mur- og nagelfaste tilbehør.

I handelen medfølger 2 bænke, 2 hylder i stuen og slydehilden således som den forefindes.

2.

Ejendommen overtages af køberen fra 1. maj dette år og står fra den dag for hans regning og risiko, ligesom han udreder og tilsvarer alle af samme den nævnte dag og senere forfaldne skatter, afgifter og renter.

3.

Købesummen berigtiges derved, at køberen overtager og tilsvarer den på ejendommen hæftende 1. prioritet pantegæld 200 rd. rm., skriver to hundrede rigsdaler rigsmønt, til Anders Johansen Schmidt i Øster Hjerting, der forrentes årlig med 4 % p.a. og betales efter ½ års opsigelse. Renterne betales halvårlig, nemlig 1. juni og 11. december, betales renterne ikke til den bestemte tid er kapitalen forfalden til udbetaling.

4.

Foruden af udrede førnævnte købesum overtager køberen at præstere den på ejendommen hæftende aftægt til Hans Petersen ifølge kontrakt af 10. januar 1861.

5.

Alle med denne kontrakt og i sin tid skødets udstedelse og tinglæsning forbundne omkostninger udredes af køberen alene.

6.

De på ejendommen af Hans Petersen opførte 4 fag tørvehus er hans ejendom og forbeholdes ved denne handel.

At således mellem parterne er indgået og sluttet og som urykkelig skal holdes og efterleves, bekræfte de med deres egenhændige underskrifter i vidners overværelse.

Villebøl den 24. maj 1870.

Peder Frederik Freudendal Jens Andersen
Til vitterlighed M. Sørensen A. J. Schmidt


Skøde
[redigér]

Efter at Jens Andersen ved foranstående købekontrakt har overdraget til Peter Frederik Freudendal retten til at erholde skøde på den indbemeldte ejendom matr. № 10 i Villebøl, så meddeler jeg herved nævnte Peter Frederik Freudendal skøde fra mig og mine arvinger på denne ejendom overensstemmende med de i nærværende købekontrakt og købekontrakt fra mig til Jens Andersen af 3. læst 12. februar 1868, dog efter fælles overenskomst med den forandring, at jeg forbeholder mig ret til efter aftægtsmandens død at modtage de af ham til brug på aftægten udtagne effekter undtagen sengen, som aftægtsmanden har købt til uafhængig ejendom.

Og skal derfor herefter ejendommen matr. № 10 i Villebøl, Kalvslund sogn, af hartkorn 1 skp. 1 fjk. 1¾ alb. gl. skat 51 sk. tilhøre maler Peter Frederik Freudendal med alle de rettigheder og forpligtelser, hvormed den hidtil har tilhørt mig under min hjemmel efter loven.

Den ældre aftægtejendommen anslås til kapitalværdi 100 rd.

Villebøl, f. t. Ribe, den 18. juni 1870.

Ole Peder Christensen
Til vitterlighed C. A. Ramsing P. Bertelsen

Noter[redigér]

15-259