Anne 16. april 1917 Østlige Nordatlant

Skift til: navigering, søgning

16. april 1917 Anne[redigér]

Marstal-bramsejlsskonnerten Anne med skipper P.T. Mikkelsen afsejlede 7. marts 1917 fra Savannah i Georgia lastet med 350 ton oliekager bestemt for Odense, men blev 13. april om eftermiddagen i den østlige Nordatlant vest for Irland bragt til standsning af en ubåd, som affyrede ca. 20 skud mod skibet og af uvisse årsager derefter forsvandt.

Sejladsen fortsatte, men skibet standsedes atter 16. april om aftenen af den tyske ubåd U 43 (Jürst), som forlangte skibspapirerne forevist.

Mens skipper Mikkelsen var ombord i ubåden sendtes 3 tyskere over til skibet, hvor de tog proviant, navigations-instrumenter og nogle af skipperens ejendele ombord i skibsbåden, inden anbragte brandbomber for og agter blev bragt til eksplosion og skibet sank. Båden kæntrede imidlertid på overfarten, så alt det hentede gik tabt. De øvrige 6 af den danske besætning blev derpå taget ombord i ubåden.

Den 17. april standsede ubåden Marstal-skonnerten Ami, som fik lov at fortsætte mod Færøerne, mod at optage den 7 mand danske besætning, der dog 21. april overførtes til dampskibet Estrella, som 26. april ankom til sit hjemsted Bergen og fortsatte videre mod Christiania (Oslo) og København.