E.374 Dakota 12. april 1943 Østlige Nordsø

Skift til: navigering, søgning

12. april 1943 Dakota[redigér]

I tåge den 12. april 1943 kl. 17.15 ca. 17 sømil sydvest for Grådyb Barre tørnede E.509 Ebba Aaen stævnen mod bagbord side af E.374 Dakota ud for maskinhuset, hvorved sidstnævnte blev læk og begyndte at synke.

Af E.374's 4 mand besætning sprang 1 mand direkte over på E.509 mens de øvrige 3 gik i prammen og optoges af E.509 bagefter.

På ulykkestidspunktet havde E.374 sejlet med fuld fart 5-6 knob på sydlig kurs og E.509 var ved at løbe vod-liner ud med halv kraft og drejede kraftigt om bagbord uden at opdage modparten.

Skylden pålagdes først og fremmest E.374 med en bøde på 300 kr. for slet sømandskab ved ikke at afgive tågesignal, men også E.509 med bøde på 80 kr. for andre overtrædelser af søvejsreglerne.