E.488 Elieser 1933 Grådyb

Skift til: navigering, søgning

Bethania 28. feb. 1928 Svenskeknolde[redigér]

Frederikshavner-fiskekutteren FN.56 Bethania kom 1925 til Esbjerg som E.488.

Den var med skipper Anders Illeborg på fiskeri i Nordsøen ca. 24 sømil sydsydvest for Grådyb lysbøje, men fik maskinskade og afsejlede 27. februar 1928 ved 18-tiden for storsejl og fok i diset vejr mod Esbjerg. Omkring midnat passeredes Grådyb fyrskib overlodes styringen til en fisker, der efter ordre fra skipperen skulle varsko bedstemanden en time senere og kaste anker.

Fiskeren ventede imidlertid indtil 2-tiden, da et lys kom i sigte og var forsvundet igen inden bedstemanden kom på dæk. Der fortsattes derfor samme kurs indtil kutteren ca. kl. 3.30 strandede og blev stående ud for SvenskeknoldeSkallingen, uden at blive observeret af redningsvæsenet.

Den 4 mand besætning gik i land og tilkaldte assistance. En bjærgningsdamper ankom kl. 13.30, men under arbejdet med at bringe kutteren flot blev den læk og da vinden friskede gik besætningen ombord i damperen og indbragtes til Esbjerg.

Den 3. marts ved middagstid bragtes skibet flot og slæbtes ind til Esbjerg.

Den vagthavende idømtes af Søretten stadfæstet af Landsretten en bøde på 100 for pligtforsømmelse, mens bedstemanden frikendtes.

Elieser 23. feb. 1933 Grådyb[redigér]

Under det ny navn Elieser afsejlede skibet 23. februar 1933 kl. 21.30 fra Esberg mod en fiskeplads i Nordsøen og havde en time senere passeret Skallingen, da skipperen gik under dæk for at tage overtræksstrømper på, mens det indgående dampskib Kong Haakon var i sigte forude.

Da skipperen 3 minutter senere kaldtes på dæk var kollision uundgåelig. Kutteren fik stævnen ødelagt og forsøgtes sat på grund, men sank i med forenden og kunne efter et minut ikke styres, så den 4 mand besætning gik i jollen. Efter 5 minutter sank den.

Efter ca. ½ time optoges besætningen af jollen fra dampskibet.

Ifølge søforklaring fra Kong Haakons side holdtes dampskibet formelt i den forkerte side af farvandet, men under undvigemanøvren ville der være fare for grundstødning, hvis der drejedes for skarpt til styrbord.