EAL Diamond 1990 Marokko

Skift til: navigering, søgning

7. april 1990 EAL Diamond[redigér]

RoRo-skibet Mercandian Atlantic II chartredes i 1989 af Hamborg-rederiet Europa-Afrika Line og omdøbtes EAL Diamond, der afgik fra Hamborg 18. januar 1990 på sin 7. Afrika-rejse via Rotterdam og Le Havre til Douala i Cameroun og retur via San Pédro i Elfenbenskysten mod Le Havre.

Lørdag formiddag den 7. april 1990 lidt før kl. 10 befandt EAL Diamond sig på hjemturen ud for Marokko, da det norsk-ejede bilfragtskib Hual Margarita overhalede og drejede så tæt ind foran EAL Diamond med kurs mod Gibraltar, at 2. styrmanden på EAL Diamond drejede brat mod styrbord, hvorved lasten på toppen sandsynligvis forskubbede sig i de øverste containere og skibet fik svær slagside mod bagbord.

Det stod hurtigt klart, at skibet ikke kunne rettes op og de 17 besætningsmedlemmer gik derfor i redningsflåderne og samledes op af Hual Margarita, hvis besætning bestod af udelukkende filippinere. Dagen efter var skibet sunket i Atlanterhavet.

Under søforhøret kom frem, at der ved afgangen fra Afrika havde været nogen uoverensstemmelse mellem skibets faktiske vægt og den på fragtpapirerne angivne, men besætningen havde ikke været i stand til at lokalisere de kritisable containere, som ved en prøvetagning indeholdt tjærepapir som angivet. Undervejs havde en mindre kurskorrektion medført en hældning på 10°, hvorfor der blev pumpet ekstra vand i ballasttankene, så skibet lå dybere, men virkningen var aftaget efterhånden som beholdningen af bunker-olie nederst i skibet var brugt. Der var altså tale om overlastning, men forsikringssummen på 240 millioner blev alligevel udbetalt.

Ulykken skete i øvrigt samme dag som Scandinavian Star-branden, der i pressen overskyggede dette forlis.