Hans Emil 5. aug. 1915 Nordsøen

Skift til: navigering, søgning

18. juni 1901 Østlige Nordatlant[redigér]

Den af eg og bøgThurø byggede topsejlsskonnert Hans Emil med skipper P. Hansen var på vej fra Mandal i Norge til Nordisland med 45 stander trælast, da den under en sydvestlig storm 18. juli 1901 kl. 15.30 lå underdrejet i den østlige Nordatlant ramtes af en brodsø, som skyllede den vagthavende styrmand Johannes Hansen overbord og alvorligt kvæstede en norsk matros.

Skibet led en del skader og dagen efter optoges de 4 overlevende af damptrawleren Tugela, som anløb Orkneyøerne for lægehjælp og fortsatte til dens hjemby Hull, hvor den hårdt sårede matros 24. juli afgik ved døden. Det forladte skib blev 26. juli indbjærget til Aberdeen af Hull-damptrawleren Royalist, hvor den førstnævnte trawlers rederi gjorde krav på en betydelig bjærgeløn.

5. aug. 1915 Nordsøen[redigér]

Skibet afsejlede 28. juli 1915 med skipper H. Skov fra Halmstad lastet med pit props bestemt for Granton ved Edinburgh, men den 5. august 1915 kl. 10 blev det midt i Nordsøen prajet af den tyske ubåd U 38 (Valentiner), som forlangte skibspapirerne undersøgt.

Der blev givet ordre til, at skonnerten skulle forlades og imens den blev antændt af tyske matroser kom de 4 besætningsmedlemmer ombord i ubåden. De blev efter 45 minutter udsat i egen båd, mens skibet var i flammer, og optaget af dampskibet Flora af København, som kort efter overførte dem til dampskibet Tyr, som tog mandskabet og båden med til København.

Den sønderjyske kaptajn Max Valentiner sænkede ialt 140 skibe med U 38 og U 157, deriblandt det danske dampskib Hulda Mærsk 10. januar 1918 ud for Vestafrika.