Hecla 1885 Thorsminde

Skift til: navigering, søgning

4. dec. 1885 Hecla[redigér]

Skruedamperen Hecla/Hekla fra det kongelige hollandske dampskibskompagni med kaptajn Dirk T. Visser var på vej fra Stettin til hjembyen Amsterdam lastet med stykgods, herunder mel, hvede og sukker i sække, spiritus, rapsolie og voks, men fik i stormvejr undervejs mangel på kul og vendte om for at søge mod Frederikshavn. Under haglbyger strandede skibet 4. december 1885 kl. 21.30-22 ca. 600 meter syd for redningsstationen i Thorsminde, hvor den stod på revlen med stævnen i sejlretningen østnordøst.

Da den 2. kæmpesø væltede ind over skibet, bortskylledes kommandobroen, så formentlig kaptajnen og flere andre druknede. Efter ½ time splittedes skibet på midten, så stævnen væltede om på bagbord side og store mængder af ladningen flød ud. Hovmesteren, som ville springe i vandet for at svømme i land, dræbtes af en nedfaldende mast.

Der var dengang ingen bro over Thorsminde-slusen så håndvognen med raketapparatet fra Thorsminde nåede frem til strandingsstedet kl. 23 og kl. 1.30 fik man assistance fra Fjand. En raketline blev et par gange skudt over skibet, men måtte hales tilbage uden nogen var i stand til at sikre sig den. Pga. mørket og den tiltagende mængde inddrivende vrag- og stykgods opgaves flere forsøg.

I løbet af natten hørtes råb fra skibet og nogen færden kunne skønnes, men først efter kl. 3 skimtedes et mindre antal personer tydeligt ombord på den kæntrede forstævn. Man koncentrerede sig om at assistere eventuelle overlevende, som ved egen hjælp svømmede i land, hvilket lykkedes for en enkelt, der bragtes til nærmeste hus.

Efterhånden som vandet faldt, dannedes en hel vold af inddrevet gods langs stranden, hvorfra et kastelod henimod kl. 7 kunne trækkes ombord og ved 8-tiden kunne de sidste 3 overlevende endelig bjærges i land i redningsstolen.

Der inddrev 8.-14. december ligene af 4 mandspersoner ved Klegod og Sønder Lyngvig, hvoraf de 3 første identificeredes som værende besætning fra dette skib.

Der afholdtes 12. december strandauktion over ca. 2.400 sække mere eller mindre havareret mel af rug, hvede eller stivelse (dekstrin), samt noget af vraget.

Det sprængte vrag er dykker-undersøgt 100 meter fra kysten på 5-6 meter vand.

Holmsland Klit kirkebog & Husby kirkebog & avisartikler