Lundenæs Amt

Skift til: navigering, søgning
[edit]

1658 Erik Christensen Krag (1620-1672)[redigér]

Søn af Christen Eriksen Krag til Lydumgård. Gift med Vibeke Rosenkrantz. [1]

Overtog 1651 den afbrændte og ødelagte Bramming Hovedgård, som faderen havde haft pant i, og genopførte den 1653 som en trelænget bindingsværksgård. Overtog også 1652 Varho, 1662 Kjærgård, 1663 Endrupholm og 1669 Selsø ved Skibby.

Blev 1656 forlenet til Herrevad i Skåne og 1658 Lundenæs kvit og frit. Blev 1660 kancelliråd og var 1663 skriver ved Leonora Christina Ulfeldts forhør i Blåtårn.

1661 Hans Christophersen von Schack (1609-1676)[redigér]

Var fra ca. 1651 overamtmand over hertugdømmet Sachsen-Lauenburg,blev 1656 kommandant i Hamborg, blev 6. jan. 1658 generalløjtnant i den danske hær og fik lovning på Riberhus og Møgeltønder Len, var kommandant under Københavns belejring og udnævntes 1660 til rigsfeltherre. [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Fik jan. 1661 livsbrev på Riberhus og Møgeltønder Len, blev stiftsbefalingsmand over Ribe Stift og købte samme år Møgeltønderhus. Blev 12. juni 1661 inspektionshavende over regalier og højheder af Lundenæs Amt.

Købte 1664 Gram Slot. Tildeltes 1671 Gisselfeld af kongen og fik 1671 lensgrevepatent til grevskabet Schackenborg.

Bisat i familiekapellet i Trinitatis Kirke, København.

1663 Mogens Holgersen Rosenkrantz (1622-1695)[redigér]

Søn af Holger Rosenkrantz 'den rige' og Lene Mogensdatter Gyldenstierne. Faderen var lensmand bl.a. til Bornholm og ejede bl.a. til Glimmingehus i Skåne og Landting ved Vinderup i Sydsalling. Gift 1651 med Sophie Andersdatter Bille (1634-1693). [8] [9] [10] [11]

Var elev på Herlufsholm, studerede 1641 i Oxford, 1642 i Angers og Paris, 1644 i Rom, 1644 i Padova, 1644 i Basel. Var 1649 med Corfitz Ulfeldt i Nederlandene, 1657 major og oberstvagtmester ved adelens rostjeneste i Skåne, året efter oberstløjtnant, underskrev 1661 suverænitets akten.

Var 1663-1671 amtmand over Lundenæs Amt.

Ejede Glimmingehus i Skåne, Demmestrup i Halland, Landting og Kærgårdsholm i Sydsalling, Ovegård ved Mariager Fjord og Ørs ved Lemvig.

Mistede 1675 Glimmingehus, som blev beslaglagt, og blev før sin død kaldt en gerrig særling.

1671 Lundenæs og Bøvling Amter[redigér]

Fra 1671 var der fælles amtstue for Lundenæs Amt og Bøvling Amt i Ringkøbing, som 1793 omdannedes til Ringkøbing Amt.