Riberhus Birk

Skift til: navigering, søgning
[edit]

Birkedommer (birkefoged) for Riberhus Birk, som oprettedes ved reskript af 22. april, 15. juli og 12. august 1735 af en række kongerigske enklaver i hertugdømmet Slesvig: [1]

Birket forenedes 1791 med Hunderup Birk og vist 1804 med byfoged-embedet i Ribe Købstad og 15. feb. 1805 med borgmester-embedet på Ribe Rådstue.

1735 Veste Thomsen Lund (1694-1743)[redigér]

Også skrevet Vesti.

Blev 1719 fritaget skrifte for lejermål med Karen Madsdatter fra Kærbøl. [2]

Gift 1721 med Margrete Katrine Harmens (-1774) fra Kolding. [3]

Blev 1719 byfoged i Ribe, 1720 kirkeskriver i Ribe Stift, 1727 birkeskriver til Lustrup Birk, 1735 birkefoged, 1739 viceborgmester og desuden mønsterskriver (kasserer) for Ribe Domkirke. [4] [5]

Enken havde en trætte med stiftsøvrigheden om regnskabet for de til domkirkens reparation henlagte indtægter. [6]

1743 Johan Christopher von Schønbach (1709-1785)[redigér]

Vel i familie med amtmanden med samme navn, som levede 1663-1726 og ejede Birkendegård ved Kalundborg.

Gift 1744 med madam Bodil Magdalene Høg (1711-1781).

1753 Frederik Steensen (1714-)[redigér]

Gift 1752 med Elsabe Kristine Tüchsen/Tøxen (1719-) fra Kolding.

Fradømtes 1758 sin ære for en sag om nogle urigtige attester, som fulgte med 112 øksne fra Lemvig, men efter konens ansøgning benådedes han. [7]

Holdt 1787 spisekvarter for officerer. [8]

1758 Niels Christiansen Lund (1719-1787)[redigér]

Var ugift og testamenterede 1787 bl.a. 200 rd til byens fattige, 100 rd. til en søsters barnebarn, Niels Hansen Lund i Bådsbøl-Ballum, der var opkaldt efter ham, og 100 rd. til brorsønnen Jens Jensen Lund. [9]

Også rådmand.

1787 Jacob Jensen Lund (1749-1810)[redigér]

Brorsøn til Niels Christiansen Lund. [10]

Gift 1788 med Mette Kristine Thissenius, steddatter af købmand Hans Thissenius. Som enkemand gift 1800 med præsteenke Sara Burchard, f. Gjesten (1752-1825). [11] [12] [13]

Var 1784 exam. jur. og fuldmægtig hos by- herredsfoged Bloch i Varde og blev konstitueret i samme embede. Blev 1786 fuldmægtig for stiftamtmanden. Fra 1805 borgmester.

  • 1. Christian Lund
  • 1. Jens Lund

1812 Johan Ernst Heilmann (1772-1840)[redigér]

Vistnok søn af præsten Johan Ernst Heilmann og Karen Buch, Kerteminde. Gift med Cathrine Vilhelmine Geelmuyden Fleischer. [14]

Efterfølgende herreds- og byskriver i Varde.

1824 Anders Bay Stadfeldt (1795-)[redigér]

Søn af borgmester Snæbiørn Asgeirsen Stadfeldt og Sidsel Margrete Bay, Randers. Faderen var præstesøn fra Island og udgav 1804 en beskrivelse af Randers. [15] [16]

Gift 1824 med Henriette Marie Satterup fra Døstrup. [17]

Var omkring 1824 konstitueret som borgmester og birkedommer og 1827-1829 herredsfoged i Gørding-Malt Herreder. [18]

1830 Hans Gotfred Tranberg (1796-1839)[redigér]

Søn af byfoged Jørgen Tranberg og Gertrud Kirstine Grøn, Holstebro.

Gift 1833 med Ingeborg Kirstine Eilschou (1814-), datter af apoteker Christian Cornelius Eilschou, Ribe Apotek. [19]

Ikke begravet i Ribe.

  • Hans Gotfred Tranberg, f. 30. sep. 1839, efter faderens død

1839 Erik Høyer (1793-1864)[redigér]

Også skrevet Erick Høyer. Gift 1827 med Margrete Grotum Berg Stougaard (1796-), datter af rektor Jens Stougaard, Århus Katedralskole.

Var forinden regimentskvartermester og overauditør ved det holstenske landsenerregiment i Haderslev.

Efterfølgende herredsfoged i Hobro.

1845 Georg Alexander Rømeling Stricker (1807-1880)[redigér]

Også overauditør. [20]

1849 Carl Ludvig Ferdinand Pontoppidan (1815-1877)[redigér]

Ribe Herred[redigér]

Ved kgl. resolution af 6. maj 1859 oprettedes Ribe Herred af det gamle Riberhus Birk, hvortil ifølge lov af 16. feb. 1866, lagdes de ikke afståede hidtil slesvigske dele af Kalvslund Herred.

Tillige byskriver. Fra 1805 var birkeskriveren eneste rådmand.