Ribe Herred

Skift til: navigering, søgning
[edit]

Herredsfogeder i Ribe Herred

Herredet oprettedes af det gamle Riberhus Birk ifølge kgl. resolution af 6. maj 1859.

Ifølge lov af 16. feb. 1866 underlagdes tillige de ikke afståede hidtil slesvigske dele af Kalvslund Herred, dvs. områder i Farup, Vilslev, Hjortlund og Kalvslund sogne.

1859 Caspar Frederik Carl Borch (1819-)[redigér]

1865 Gustav Adolph Honnens (1832-1906)[redigér]

Forinden fuldmægtig under ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. [1]

Efterfølgende byfoged i Randers og 1881 i stedet herredsfoged for Rougsø, Sønderhald og Ø. Lisbjerg herreder.

1872 August Michael Gjern (1825-)[redigér]

Søn af Søren Wad Gjern og Marie Elisabeth Kristensen, faderen var stiftskasserer i Viborg, fra 1828 landfoged på Læsø. [2] [3]

Premierløjtnant, cand. jur.

1900 Christian Vittussen Ferslev (1854-1941)[redigér]

Søn af prokurator og stiftskasserer Søren Parmo Ferslev og Maren Witta Wittusen, Ribe. Gift 1888 med Eline Christine Quedens (1866-1929), datter af købmand Anton Christian Quedens og Lucie Michaeline Christine Hansen. [4] [5]

Student 1872 fra Ribe, 1879 cand.jur., fuldmægtig hos overretsprokurator Vilh. Rode, 1882-96 overretssagfører i Ribe, 1896-1900 fuldmægtig ved Ribe Herred og ved Ribe Stiftamt og fra 1900 herredsfoged.

Efterfølgende 1908 byfoged i Køge og herredsfoged i Bjæverskov Herred, 1908-17 tillige borgmester, 1919-1924 dommer i Køge. [6]

  • datter, g. med landsretssagfører Gunnar Rudolphs Heeno

1908 Wilhelm Carl Johann Adolph von Huth (1864-1910)[redigér]

Forinden fuldmægtig på Nørhald-Støvring m.fl. herreders kontor. [7]

1910 Jacob Saxild (1856-1939)[redigér]

Gift med Johanne From (1864-1943).

Forinden protokolfører i Københavns Kriminal- og Politiret.

Herredsfoged fra 1910, men fra 1. okt. 1919 i stedet dommer og fungere som sådan til og med 1931.

Begravet i Slagelse Sct. Peder.

  • Karen Saxild (1900-1954)

Dommere i Ribe Herred og Ribe Købstad fra 1. okt. 1919.

Retskredsen udvidedes 1954 med Brøns, Hviding, Rejsby, Roager og Spandet sogne fra Hviding Herred.

1910 Jacob Saxild[redigér]

Se under herredsfogeder.

1932 Ferdinand Tvermoes (1875-1933)[redigér]

Søn af Ferdinand Emil Tornè Tvermoes og Ida Vilhelmine Buchwald, Odden (hovedgård). Gift med Laura Sørensen (1883-1922). [8] [9]

Forinden politimester i Viborg.

1934 Holger Keiser-Nielsen (1885-1967)[redigér]

Søn af kultusminister og undervisningsminister Søren Keiser-Nielsen og Vilhelmine Kolbye, BirketLolland. Gift 1921 med Gerda Vogelius (1899-1982), datter af dommer Johannes Vogelius og Marie Elisabeth Tvede, Krummerup ved FuglebjergSydsjælland. [10] [11] [12] [13]

Student 1904 fra Herlufsholm. Var fuldmægtig i Randers, Nakskov og fra 1919 i Ålborg.

Efterfølgende dommer i Nyborg indtil 1955.

  • Gudrun Keiser-Nielsen (1930-), komponist. [14]

1939 Niels Peter Bruun (1891-)[redigér]

Søn af bager Niels Peter Bruun og Kristine Olsen, Assens. Gift 1917 med Adda Elise Vilhelmine Clausen (1891-), datter af boghandler Alfred Clausen og Adda Poulsen, Sorø. [15] [16]

Student 1910 fra Odense Katedralskole. Fra 1916 fuldmægtig i Ribe og fra 1932 amanuensis for domkirken. Udgav 1940: 'Menighedsrådenes administrative Virksomhed'.

Efterfølgende dommer i Nykøbing Falster.

1950 Gregers Frederik Friis (1902-1969)[redigér]

Søn af bankkasserer Hans Frederik Friis og Mathilde Jespersen, Randers. Gift 1950 med Ellen Bang (1900-), datter af købmand Hans Bang og Harriet Thalbitzer, Ringsted. Gregers Frederik dommer

Var fuldmægtig fra 1925 i Ringkøbing, 1929 i Bølling-Nørre (?) herreder og 1939 i Ringsted.

Formand for afvandingskommissionen og landvæsenskommissionen for Ribe amtsrådskreds 1952.

Fuldmægtige mm. ved Ribe Herred

1860 Peter Styrup[redigér]

Fuldmægtig 1860-1864, måske fra 1850.

Sikkert i familie med Georg Kristoffer Styrup, som 1796-1809 var tolder ved Folding Bro.

1867 Carl August Ramsing (1840-1924)[redigér]

Søn af provst Werner Jaspard Andreas Ramsing, Darum-Bramming Pastorat. Gift 1867 med Emilie Maria Boisen (1845-1926), datter af sognepræst Carl Christian Boisen og Thore Marthea Jansine Schjerning i Vonsbæk. [17] [18] [19]

Herredsfuldmægtig ca. 1867-1884, senere i Nørre Sundby og fra 1895 byfoged og senere borgmester i Frederikshavn.

1868 Georg K. Styrup[redigér]

Nævnt 1868-1900 som landinspektør og prokurator.

1885 Marcus Clod Kirkeby Pontoppidan (1861-1960)[redigér]

1902 Hans Sophus Julius Ferslev (1852-1934)[redigér]

Storebror til overretssagfører og herredsfoged Christian Vittussen Ferslev (1854-1941). [20]

Nævnt 1902-1925 ved Ribe Herred.