Ribe Købstad

Skift til: navigering, søgning
[edit]

Byfogeden i Ribe Købstad var tillige 1735-1859 birkedommer (birkefoged) for Riberhus Birk og fra 15. feb. 1805 borgmester i Ribe Rådstue.

Niels Povelsen[redigér]

Skal 1577 have været byfoged under hekseprocesserne.

1610 Laurids Staffensen[redigér]

Nævnt 1610 som byfoged (og skriver).

1659 Carsten Sørensen (-1672)[redigér]

1672 Niels Jacobsen (-1683)[redigér]

1683 Laurids Mortensen Friis (-1718)[redigér]

1719 Veste Thomsen Lund (1694-1743)[redigér]

Også skrevet Vesti.

Blev 1719 fritaget skrifte for lejermål med Karen Madsdatter fra Kærbøl. [1]

Gift 1721 med Margrete Katrine Harmens (-1774) fra Kolding. [2]

Blev 1719 byfoged i Ribe, 1720 kirkeskriver i Ribe Stift, 1727 birkeskriver til Lustrup Birk, 1735 birkefoged, 1739 viceborgmester og desuden mønsterskriver (kasserer) for Ribe Domkirke. [3] [4]

Enken havde en trætte med stiftsøvrigheden om regnskabet for de til domkirkens reparation henlagte indtægter. [5]

1743 Johan Christopher von Schønbach (1709-1785)[redigér]

Vel i familie med amtmanden med samme navn, som levede 1663-1726 og ejede Birkendegård ved Kalundborg.

Gift 1744 med madam Bodil Magdalene Høg (1711-1781).

1753 Frederik Steensen (1714-)[redigér]

Gift 1752 med Elsabe Kristine Tüchsen/Tøxen (1719-) fra Kolding.

Fradømtes 1758 sin ære for en sag om nogle urigtige attester, som fulgte med 112 øksne fra Lemvig, men efter konens ansøgning benådedes han. [6]

Holdt 1787 spisekvarter for officerer. [7]

1758 Niels Christiansen Lund (1719-1787)[redigér]

Var ugift og testamenterede 1787 bl.a. 200 rd til byens fattige, 100 rd. til en søsters barnebarn, Niels Hansen Lund i Bådsbøl-Ballum, der var opkaldt efter ham, og 100 rd. til brorsønnen Jens Jensen Lund. Brorsønnen Jakob Lund var fuldmægtig hos stiftamtmanden. [8]

Også rådmand.

1787 Jacob Jensen Lund (1749-1810)[redigér]

Brorsøn til Niels Christiansen Lund. [9]

Gift 1788 med Mette Kristine Thissenius, steddatter af købmand Hans Thissenius. Som enkemand gift 1800 med præsteenke Sara Burchard, f. Gjesten (1752-1825). [10] [11] [12]

Var 1784 exam. jur. og fuldmægtig hos by- herredsfoged Bloch i Varde og blev konstitueret i samme embede. Blev 1786 fuldmægtig for stiftamtmanden. Fra 1805 borgmester.

  • 1. Christian Lund
  • 1. Jens Lund

1812 Johan Ernst Heilmann (1772-1840)[redigér]

Vistnok søn af præsten Johan Ernst Heilmann og Karen Buch, Kerteminde. Gift med Cathrine Vilhelmine Geelmuyden Fleischer. [13]

Efterfølgende herreds- og byskriver i Varde.

1824 Anders Bay Stadfeldt (1795-)[redigér]

Søn af borgmester Snæbiørn Asgeirsen Stadfeldt og Sidsel Margrete Bay, Randers. Faderen var præstesøn fra Island og udgav 1804 en beskrivelse af Randers. [14] [15]

Gift 1824 med Henriette Marie Satterup fra Døstrup. [16]

Var omkring 1824 konstitueret som borgmester og birkedommer og 1827-1829 herredsfoged i Gørding-Malt Herreder. [17]

1830 Hans Gotfred Tranberg (1796-1839)[redigér]

Søn af byfoged Jørgen Tranberg og Gertrud Kirstine Grøn, Holstebro.

Gift 1833 med Ingeborg Kirstine Eilschou (1814-), datter af apoteker Christian Cornelius Eilschou, Ribe Apotek. [18]

Ikke begravet i Ribe.

  • Hans Gotfred Tranberg, f. 30. sep. 1839, efter faderens død

1839 Erik Høyer (1793-1864)[redigér]

Også skrevet Erick Høyer. Gift 1827 med Margrete Grotum Berg Stougaard (1796-), datter af rektor Jens Stougaard, Århus Katedralskole.

Var forinden regimentskvartermester og overauditør ved det holstenske landsenerregiment i Haderslev.

Efterfølgende herredsfoged i Hobro.

1845 Georg Alexander Rømeling Stricker (1807-1880)[redigér]

Også overauditør. [19]

1849 Carl Ludvig Ferdinand Pontoppidan (1815-1877)[redigér]

Søn af Erik Peter Pontoppidan og Charlotte Wilhelmine Elisabeth Westergreen, Nakskov. Gift med Emma Theodora Rosen (1820-1855), datter af sognepræst Frederik Carl Rosen, Horsens. Som enkemand gift med Anna Tvede (1830-1872). [20]

Cand. jur. og kancelliråd.

Flyttede vist 1859 bort, muligvis til Nykøbing Falster, hvor han døde.

1859 Adolf Peter Theodor Meinert (1824-1905)[redigér]

Ribe Købstadkommune[redigér]