Darum-Bramming Pastorat

(Omdirigeret fra David Grønlund)
Skift til: navigering, søgning

Det tidligere Darum Pastorat tillagdes 1670 annekssognet Bramming, som indtil 1663 var en del af Hunderup-Bramming Pastorat. [1]

1670 Povel Christensen (-1674)[redigér]

'Lille Povel' blev 1660 præst for Hunderup-Bramming, men holdt hastige og heftige prædikener, hvorfor herren på Kjærgård 1663 tog sig en egen præst og Povel måtte nøjes med Bramming indtil 1670.

Var i fattige omstændigheder og 'ikke ret forvaret i hovedet, synderlig når han fik en drik for meget'.

Var gift, men havde ingen børn. [2]

1674 Christen Sørensen Sevel (1649-1703)[redigér]

Søn af sognepræst Søren Christen Gjødstrup og Margrethe Hansdatter Kjær, Sevel. Gift med Maren Jensdatter Bramming (-1720), datter af sognepræst Jens Pedersen Vorgod, Hunderup-Bramming. [3]

Student fra Viborg.

Død i Ribe.

  • Dorothea Margrethe Christensdatter Sevel (-1718), g. med Peder Thomasen Lyngbye
  • Anna Christensdatter Sevel (1688-1761), g. med gårdmand og sognefoged Eske Frandsen, Darum

1703 Peder Thomasen Lyngbye (1673-1709)[redigér]

Søn af sognepræst Thomas Nielsen Lyngbye og Mette Nielsdatter, Hørby ved Holbæk. [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Student fra Roskilde.

Blev 1708 provst.

1709 Poul Hansen Curtz (1684-1754)[redigér]

Søn af tolder og borgmester Hans Pedersen og Margrethe Cathrine Kurtz, Kolding. Gift med Mette Christine Jensdatter Reenberg, vistnok datter af rektor Jens Clausen Reenberg, Viborg?, eller af major Jens Reenberg til Lynderup ved Skals og Hjarbæk Fjord. 7 børn. [10] [11]

Var en god og munter husholder, men præstegården brændte 1717.

1745 Hans Poulsen Curtz (1714-1764)[redigér]

Gift 1747 med Anna Steensdatter (1727-1809), datter af ridefoged Steen Jørgensen og Marie Cathrine Balslev, Aunsbjerg. [12] [13]

1765 Thomas Nielsen Hillerup (1727-1777)[redigér]

Søn af Niels Christensen og Else Madsdatter, Vilslev. Bror til Frederik Christian Hillerup, Lemvig, og havde en bror Mads Schmith, som han i 1760 arvede 400 rd. af. [14]

Gift 1764 med Mette Rasmusdatter Ølgård, datter af Rasmus Nielsen Øllgård, Bramming Hovedgård.

Student fra Ribe 1749, blev 1763 præst i Højrup. [15]

1777 David Mogensen Grønlund (1716-1784)[redigér]

1785 Jens Jacobsen (1752-1826)[redigér]

Søn af gæstgiver Jacob Nielsen og Anna Schmidt, Fanø. Gift 1786 med Ingeborg Margrethe Borch og som enkemand gift 1801 med Ingeborg Margrethe Mariane Warthoe.

Student fra Ribe 1775, var fra 1780 residerende kapellan til Borbjerg-Ryde nordøst for Holstebro.

1826 Mathias Paulsen Kragh (1777-1839)[redigér]

Søn af borger, avlsmand og værtshusholder Paul Jensen Kragh og Sidsel Jeppesdatter Madsen, Fredericia.

Gift 1815 med Ursula Christiane Storch (1776-1860), datter af sognepræst Hannibal Samuelsen Storch og Ingeborg Pauline Bruun, Balslev, senere Husby-Wedellsborg, Vestfyn. [16] [17]

Student fra Fredericia og 1806 adjunkt samme sted, 1817 præst i Seest.

Efterfølgende præst i Øster Starup-Vester Nebel.

Enken døde på besøg hos præstehistorikeren S. V. Wiberg i Jordløse Præstegård, Sydvestfyn.

1834 Peter Jürgensen (1802-1876)[redigér]

Søn af kordegn Peter Jürgensen og Christine Sophie Buntzen, Kolding.

Gift 1829 med Sophie Conradine Brøndsted (1810-1892), datter af Gerhard Johan Brøndsted og Charlotte Hedvig Fridsch. Faderen var præst i Hviding, Varde og fra 1824 slotspræst og provst i Asminderød-Fredensborg. Moderen var datter af stiftsfysikus Andreas Frausing Fridsch, Ribe, som 1787 arvede Varhogård. [18] [19] [20]

Blev 1828 præst for Agersø-Omø, Storebælt.

Efterfølgende præst i Oksenvad-Jegerup og 1859 HesselagerSydøstfyn.

Enken Sophie Conradines 'Oldemors Erindringer' blev ca. 1880 stenograferet af et barnebarn. Hun døde i København. [21]

  • Gerhardt Theodor Benedikt Jürgensen (1834-1905), USA
  • Peter Gottlob Jürgensen (1838-1918), arkitekt i Hamborg
  • Alfred Catharus Jürgensen (1843-), handelsagent i Chicago

1847 Werner Jaspard Andreas Ramsing (1801-1871)[redigér]

Søn af hospitalsforstander og gæstgiver Peder Ramsing og Maria Susanne Ussing, Ribe Hospital. [22] [23]

Gift 1835 med Anne Magaretha Borgen (1803-), datter af major Christian Erhardt Davidsen Borgen, Lindbjerggård.

Student fra Ribe 1821. Præst i Ansager 1834.

Provst 1852.

Blev 1860 præst i Vester Skerninge-UlbølleSydøstfyn.

1861 Elieser Theophilus Gad (1813-1876)[redigér]

Søn af Elieser Gad (1771-1838) og Søster Christiane Bruun Stenersen, Skævinge, faderen var 2. præst ved Roskilde Domkirke. [24] [25] [26]

Gift 1842 med Anna Kirstine Emilie Haar (1814-) fra Himmelev. 8 børn.

Præst 1854 i Nørre Sundby-Hvorup.

1876 Henning Frederik Feilberg (1831-1921)[redigér]

Søn af Nicolai Laurentius Feilberg, der var præst i Alslev-Hostrup, Vester Vedsted og Ullerup, Sundeved. [27] [28] [29] [30]

Gift 1860 med Louise Anna v. Nutzhorn (1831-), datter af læge Ditlev Andersen v. Nutzhorn og Charlotte Cathrine Feilberg, København.

Student 1849 fra Ribe, 1856 kapellan hos sprogmanden Eiler Henning Hagerup ved Flensborg, præst 1859 i Valsbøl, 1862 Store Vi, afskediget 1864, hjælpepræst ved Vor Frue Kirke (Odense), præst 1869 i Brørup-Lindknud.

Udgav 1863 'Fra Heden', 1889 'Dansk Bondeliv' og arbejdede med 'Bidrag til en Ordbog over jyske Almuesmål'. [31]

Flyttede til huset 'Sagabo' i Askov og knyttedes til Askov Højskole.

1892 Peder Jakobsen (1855-1910)[redigér]

Søn af gårdejer Jakob Mikkelsn og Anne Povlsdatter Nørgård, Kjeldbjerggård, Gullerup på Mors. [32]

Gift 1883 med Charlotte Magdalene Louise Alborg Lauritzen (1858-), enebarn og datter af skibsfører Ferdinand Theodor Lauritzen og Elisabeth Kirst. Weber, Præstø, faderen blev senere grosserer i København.

Var kapellan i HyllestedSydvestsjælland og blev præst 1886 i Hjortlund-Kalvslund.

Havde et svært sygeleje det 2. år som præst i Darum og søgte senere det mindre embede i GamborgVestfyn.

1896 Anders Jensen (1854-)[redigér]

Søn af gårdejer Jens Andersen og Karen Marie Pedersen, Strandkær, Tyrsted ved Horsens. Gift 1877 med Larsine Oline Larsen (1855-), datter af gårdejer Lars Sørensen, Lejrupgård ved VåbenstedØstlolland.

Gik på Horsens Lærde Skole, var forvalter på forskellige gårde, købte 1877 gård i Voel ved Silkeborg, begyndte 1883 at læse til præst og var fra 1890 præst i Ansager.

Efterfølgende præst i Slemminge-Fjelde, Østlolland.

1905 Darum Pastorat[redigér]

Adskilt 1905.

2002 Darum-Bramming Pastorat[redigér]

Sammenlagt igen 2002.

2002 Michael Wagner Brautsch[redigér]

Også foredragholder og i 2009 TV-præst. [33] [34]