Donslund Hovedgård

Skift til: navigering, søgning

Donslundgård[redigér]

'Dunslund', Ribe Landevej 123, Hejnsvig sogn.

Hovedgård[redigér]

Vistnok en privat ejet hovedgård indtil 1690.

1550 Anders Christiansen Sandberg[redigér]

Gift med Gertrud Tygesdatter Krabbe. [1] [2]

Proviantmester i Århus Stift og havde 3 mindre herregårde på Djursland.

1554 Johan Jensen Juel (-1577)[redigér]

Søn af Jens Nielsen Juel til Hesselmed og Vibeke Ovesdatter Lunge Dyre. Bror til Mogens Jensen Juel, som 1570 oprettede Juellingsholm. [3]

Sophie Andersdatter Sandberg blev begravet i Durup Kirke (ved Rebild?).

1586 Niels Johansen Juel[redigér]

Ugift.

1592 Christen Johansen Juel (-1608)[redigér]

Nævnt 1592 til Donslund.

Gift 1597 med Karen Strangesdatter Bild og overtog samme år, fra hendes familie, Vosnæsgård ved Skødstrup. [4] [5]

Ejede Donslund, Risbølsgård, Vosnæsgård og Søgård. Bekostede 1599 en altertavle til Vosnæs Kirke (Skødstrup?)

Havde 1603 ialt 18.000 daler tilgode hos Tyge Krabbe.

Modtog 1605 kaution fra Christoffer Rosenkrands på 12.000 daler, og 1607 et lån fra ham på 1.000 daler.

Begravet i Skødstrup Kirke, hvor ligstenen er bevaret. [6]

1608 Karen Juel, f. Strangesdatter Bild[redigér]

Datter af Otte Clausen Strangesen Bild (-1571) og Dorte Clausdatter Då (-1600) og steddatter af Ove Juel til Kjeldgård, som blev lensmand 1583 på Akershus og 1586 i Hedmarken og Østerdalen i Norge.

Stævnede 1609 Christoffer Rosenkrands på herredagen 1609 i Horsens, hvor gældsbrevet på 5.000 daler erklæredes falsk.

1608 Christoffer Bendixen Rosenkrantz (-1610)[redigér]

Søn af Bendix Iversen Rosenkrantz og Anne Carstensdatter Grib, Kogsbølgård, som han 1575 overtog sammen med broderen Carsten Bendixen Rosenkrantz og fra 1604 alene. [7] [8]

Gift med Appolonia Karberg og som enkemand gift med Johanne Galskyt, hvorved han fik Høgsbrogård. Ved skifte med svigermoderen Bege Galskyt (-1613) fik han sammen med svigerinden Anne Galskyt (1549-1600) Hundsbæk og Sønderskov i 'hånd og besiddelse', men solgte 1600 Sønderskov med udstedelse af et skadesløsbrev.

Udstedte 1608 til enken et nyt gældsbrev på 1.000 daler, som han fik sin herredsskriver til at rette til 5.000 daler.

Tilkendtes 1609 ejendomsretten til DonslundSlavs Herreds ting, men blev senere dømt som falskner og blev i København 17. marts 1710 fradømt sin hals og ære og halshuggedes ugen efter på slotspladsen.

Er bl.a. afbildet på Wilhelm Marstrands maleri i Roskilde Domkirke.

1609 Margrethe Eriksdatter Bille (-1627)[redigér]

Købte 1609 og solgte 1625.

Eller ukendt.

1625 Christoffer Petersen von Gersdorf (1575-1635)[redigér]

Søn af Peter von Gersdorf og Anna von Minkwitz. Gift 1602 med Else Munk, datter af lensmand Christen Munk Lange, Åkær. [9] [10]

Overtog Lønborg Len ved at mageskifte sin kones arvegods i Sønderjylland bort til kongen. Rådede stadig 1626 over Lønborg Bispegård.

1625 Maren Pedersdatter Norby[redigér]

Datter af Peder Olufsen Norby til Urup og Dorthea Bendixdatter Rosenkrantz, der var en søster til den i 1610 henrettede Christoffer Rosenkrantz. [11]

Gift med den ufri mand Christen Thorsen, de fik Donslund.

1629 Bendix Pedersen Norby (-1688)[redigér]

Bror til Maren Pedersdatter Norby. [12] [13]

Gift med Dorte Hansdatter Lange (-1643), datter af Hans Christensen Lange og Karen Clausdatter Strangesen Bild, Lunderup.

Til Urup i Grindsted sogn og arvede Lunderup efter svigerfaderen ca. 1649.

Blev 1642 sammen med 12 andre landsforvist i 20 år, for at have svoret Niels Arenfeldt til Ullerup uskyldig i at have forgivet sin hustru, og han blev alligevel erklæret skyldig i drabet. Men Bendix måtte 1645 vende hjem mod betaling af 2.000 rd. til børnehuset i Viborg.

Boede 1678 endnu på Donslund.

1660 Peder Bendixen Norby (1629-)[redigér]

Gift 1662 med Else Sørensdatter Munk, datter af Søren Larsen Munk og Kirsten Nielsdatter Stygge, og enke efter Laurids Godskesen Friis af Vadskjærgård, til Lindtorp. [14]]

Overtog ca. 1660. Beboede endnu 1678 fiskerhusene med 1 td. ny hartkorn.

Bendix Frederiksen Breide (-1675)[redigér]

Søn af Frederik Breide og Helvig Balthasarsdatter von Pentz, faderen var pengeudlåner. [15] [16]

Gift 1631 med Magdalene Jørgensdatter Grubbe, datter af Jørgen Grubbe og Mette Eriksdatter Lykke, faderen var lensmand til Ravnsborg og Halsted Kloster på Lolland.

Blev vistnok 1624 landsforvist for giftmordet på Niels Arenfeldt.

Peder Thorsen (-1681)[redigér]

Tingskriver for Slavs Herred.

1681 Else Christensdatter[redigér]

Peder Thorsens enke var senest 30. aug. 1683 blevet gift med sin lavværge Laurs Nielsen, som overtog. [17]

  • Christen Pedersen (1677-1720), g. 1698 med Kirsten Hansdatter (1678-1760), Vorbasse. Sønnen Anders Christensen (1704-1776) boede i Donslund

1683 Laurs Nielsen[redigér]

I 1687 blev Donslund beskrevet: 12 td. gl. hartkorn, 6 fag salshus, noget brøstfældig, 12 fag ladehus, 25 fag fæhus, alt brøstfældigt. [18]

1688 Peder Munch (-1705)[redigér]

Ejede Urup og Modvig i Grindsted sogn. Var 1688 ejer af Donslund. [19] [20]

1690 Kronen[redigér]

Donslund nævntes tilhørende kronen allerede 1687 (vel pga. restancer), og tildømtes kongen 17. okt. 1690. [21]

I maj 1694 var Donslund udlagt for amtstuen til ryttergods og beboet af 2 bønder. Ifølge jordebogen 1696 til oberst Brockdorfs regiment.

Anne Sophie Lauridsdatter Friis (-1699)[redigér]

Datter af Laurids Pallesen Friis til Lund ved Horsens. [22]

Enke efter Peder Mund (-1693) til Merringgård, Korning sogn ved Horsens.

Hun døde 1699 på Donslund.

1743 Privat eje[redigér]

Kongen bortskødede 22. okt. 1743 hovedgården på 7-6-1-1 hartkorn for 171 rd. til Kristen Roed.

1743 Kristen Roed[redigér]

Amtsforvalter i Kolding.

2003 Hans Emil Hansen og Anne-Mette Gejl Nielsen[redigér]

Har put & take-lystfiskersø.

Donslund Vandmølle[redigér]

Donslund Mølle lå vel ved fiskeriet eller det nuværende dambrug ved Langgade i Donslund.

Der var 1726 en trætte om møllen. [23]

1688 Peder Mortensen Møller[redigér]

Brugte ifølge matriklen 1688 møllen, som da ejedes af Peder MunchUrup.

Gl. matrikel 4 td. hartkorn, ny matr. 2-5-1-0 mølleskat og 1-1-3-0 af ager og eng.

Peder Smed (1640-1732)[redigér]

Død på Donslund Mølle.

Christen Møller (1693-1737)[redigér]

Død på Donslund Mølle.

Christen Christensen (1722-1747)[redigér]

Død i Donslund Mølle.

Hans Madsen (1704-1773)[redigér]

Død på Donslund Mølle, 8 dage efter en fejl åreladning.

Peder Hansen Møller (1744-1784)[redigér]

1784 Maren Andersdatter (1746-1792)[redigér]

Gift med Peder Hansen Møller og som enke gift 1785 med Tønnes Andreassen Warthoe.

1785 Tønnes Andreassen Warthoe (1753-1803)[redigér]

Søn af Andreas Sørensen Warthoe og Cathrine Marie Tønnesdatter, Ålbæk Mølle, Vester Nykirke sogn. [24]

Som enkemand gift 1793 med Karen Buch Hansdatter (1773-1811).

Fik 1803 tilladelse til at anvende et grubeværk i møllen, som han da ejede. [25]

  • Andreas Thønnesen Warthoe (1787-1859), prokurator i Horsens

1815 Peder Rasmussen[redigér]

Var 1815 møller. [26]

1831 Anders Christensen Møller (1794-1863)[redigér]

Søn Christen Hansen og Kirsten Madsdatter. Gift 1818 med Maren Jensdatter (1796-1880), datter af Jens Nielsen.

Bevilgedes 1831 kro til Donslund Mølle.

Forøgede 1836 møllens jorder ved at lægge en gård i Donslund by på 2 td. hartkorn ind under møllen. [27]

9 børn.

  • ? Hans Møberg Andersen (-1898), g. 1860
  • ? Christen Andersen Christensen (1823-1910), Ullerupgård, Give sogn

Noter[redigér]

  • 'Slægten fra Donslund Mølle', udgiver: Familiens Slægtshistorie, Skjern (v. Poul Kristiansen) [28]
  • 'Gennem 400 Aar', slægtsbog udarbejdet af Anders S. Pedersen