L 20 Norge 1916

Skift til: navigering, søgning

5 tyske luftskibe over sydøstkysten af Skotland
[redigér]

London, 2. maj

Officielt meddeles:

5 fjendtlige luftskibe har tirsdag angrebet nordøstkysten af England og sydøstkysten af Skotland. Man kender ikke deres bevægelser i enkeltheder. Nogle få bomber blev kastet i Yorkshire, men der haves ikke enkeltheder, om der er anrettet tab eller skade.

Zeppeliner »L. 20« gået ned i Norge
[redigér]

Stavanger, 3. maj

En zeppeliner, mærket „L. 20“ observeredes i formiddags ved 10-tiden over den sydlige del af Jæder-kysten, temmelig nær land. Luftskibet sejlede langsomt nordover og kom stedse nærmere kysten. Omtrent ved Sole drejede det af og sejlede mod syd og nærmede sig landjorden, så at det næppe var 150 meter til vejrs. Derpå gik det ind over land og sejlede ganske lavt indtil det nåede Gaust, drejede derefter nordover og gik meget lavt over land til Hafrsfjord, hvor det dalede ned på vandet.

Zeppelineren menes at være beskadiget, så at man antager, at den har måttet søge nødhavn. Det forlyder, at folkene sprang ud af gondolen ved Hinna. Fra Maldena ydes der assistance for at få luftskibet til Stavanger.

Zeppelineren »L. 20«s undergang
[redigér]

Luftskibet brækker over 2 steder
[redigér]
Stavanger, 3. maj

Efter at luftskibetL. 20“ en tid havde drevet om i forskellige retninger, begyndte det at dale og gik så lavt, at dets forreste del stak ned i Galfjorden. Efter kort tids forløb gik det nord om Sandnes, og alle troede, at luftskibets sidste time var kommet. Fra land kunne man tydeligt se, at fem til seks mand sprang over bord, og man roede ud med både for at bringe dem hjælp.

Senere meddeltes det, at luftskibets chef og en matros var kommet i land til en gård på den østlige side af Galfjorden, hvor de var kommet under lægebehandling. Matrosen var øjensynlig meget medtaget.

Luftskibet lettede påny, men var åbenbart uden styr og drev med vinden vestpå. En tid stod det næsten stille, og man forsøgte efter alt at dømme at lande endnu engang. Imidlertid drev luftskibet ind over en fjeldtop, og agterskibet knækkede lige foran den bagerste gondol og faldt til jorden. Da luftskibet drev ind på fjeldet, så man, at nogle mand sprang eller blev slynget ud af gondolen, og det var klart, at skibet ikke stod til at redde. Det steg lidt og drev mod vest, men brækkede så midt over og sank hurtig ned på Hafrsfjord. En af de torpedobåde, der havde fulgt efter langs kysten, kom straks til og reddede tre mand, som endnu opholdt sig i gondolen. Den fjerde mand var kort i forvejen sprunget ud. Han blev reddet i meget medtaget tilstand og indlagt på sygehuset. De tre andre, en dæksofficer og to underofficerer, blev ført til Hinne. Man ved, hvor den øvrige besætning er, og der er udsendt militær for at finde dem og føre dem til Malde.

Luftskibet, der er fuldstændig havareret, er drevet i land på den vestlige side af Hafrsfjord lige ved udløbet til havet.

Hele besætningen reddet
[redigér]
Den bliver interneret
Stavanger, 3. maj

Chefen for Vesterlen Regiment, oberst Johannesen, meddeler på forespørgsel i eftermiddag:

Zeppelin-luftskibetL. 20“ er i eftermiddag drevet i land på vestsiden af Hafrsfjord. Vraget er fortøjet og beslaglagt og bevogtes af de militære myndigheder. Besætningen, 16 mand, er alle taget til fange, men endnu ikke samlet fra de forskellige steder i militærdistriktet.

Sult og mangel på benzin
[redigér]
Kristiania, 3. maj

Til „Morgenbladet“ meldes:

Den matros, der faldt ud fra zeppelin-luftskibetL. 20“ i Hafrsfjord, er blevet bragt til sygehuset i Stavanger. Han var såret og så elendig ud. Han bad straks om mad og fortalte, at han ikke havde fået mad i flere dage. Løjtnanten ombord i zeppelineren ville ikke opgive nogen særlig grund til uheldet, men man kan forstå, at det skyldes benzinmangel. Vagtmandskabet meddeler, at man antager, at de tre mand blev tilbage ombord i luftskibet for at ødelægge maskinen og lignende. Man så fra land, at de kastede maskindele i søen. Ved Jaatunnuten brækkede en matros det ene ben og en anden matros en arm.

Det forlyder i Malde, at zeppelineren har været forfulgt af en fransk krydser.

L. 20“ kom fra Skotland
[redigér]

Stavanger, 4. maj

Stavanger Aftenbladetmeddeler følgende om luftskibetL. 20“s rejse:

I godt vejr forlod luftskibene Tyskland ved midnatstid natten mellem tirsdag og onsdag. De fordelte sig over Storbritannien på begge sider af den engelsk skotske grænse, hvor hvert af luftskibene i forvejen havde fået anvist sit virkefelt. „L. 20“ hørte til den nordlige afdeling og havde et temmelig stort område at flyve over. Der begyndte en sydøstlig blæst med stærke snebyger, og vindhastigheden steg til 16-18 meter i sekundet. Onsdag morgen, efter at de andre luftskibe var vendt om, kunne „L. 20“ forlade sin operationsbasis. Ved 9-tiden i går morges var man klar over, at skibet ikke kunne nå tilbage og besluttede da at søge ind til Norge. Forud for landingen kastede chefen ifølge sin instruks alle de hemmelige sager og eksplosionsstofferne i havet.

Det forulykkede luftskib »L 20«
[redigér]

Norsk militær giver det den sidste bekomst med en salve
Stavanger, 4. maj

Kl. 3.05 i eftermiddag er zeppelinerenL. 20“, som nu var drevet over på den anden side af indløbet til Hafrsfjord, eksploderet med et voldsomt knald, der hørtes i vid omkreds, endog herinde i byen. Eksplosionen var så stærk, at husene rystede i vid omkreds. Et par små bådhuse, som lå i nærheden af luftskibet, blev antændt.

Det viser sig, at regimentschefen, oberst Johannesen, har givet ordre til, at der skulle skydes på luftskibet, og dette var grunden til eksplosionen. Luftskibet var nemlig i den stærke vind begyndt at slingre på en faretruende måde, og da det fremdeles for en stor del var fyldt med gas, var der fare for, at det skulle rive sig løs og anrette skade eller ulykker.

„Morgenbladet“ meddeler, at en afdeling soldater under ledelse af en kaptajn sendte luftskibet en salve i 50 m. afstand. I løbet af 3 minutter brændte hylstret op. Vinduerne i husene sprængtes, og flere børn fik glassplinter i hovedet, så at de måtte bringes til lægen. Stativet af luftskibet faldt sammen. Den øvrige del af luftskibet drev ud over sundet.

Erfolgreicher Luftangriff auf die englische Ostküste
[redigér]

Zeppeline über dem Firth of Forth
Berlin, 4. Mai.

Ein Marineluftschiffgeschwader hat in der Nacht vom 2. zum 3. Mai den mittleren und nördlichen Teil der englischen Ostküste angegriffen und dabei Fabriken, Hochöfen und Bahnanlagen bei Middlesborough und Stockton, Industrieanlagen bei Sunderland, den befestigten Küstenplatz Hartlepool, Küstenbatterien südlich des Teesflusses, sowie englische Kriegsschiffe am Eingang zum Firth of Forth ausgiebig und mit sichtbar gutem Erfolg mit Bomben belegt.

Alle Luftschiffe sind trotz heftiger Beschießung in ihre Heimathäfen zurückgekehrt, bis auf "L 20", das infolge starken südlichen Windes nach Norden abtrieb, in Seenot geriet und bei Stavanger verloren ging. Die gesamte Besatzung ist gerettet.

Der Chef des Admiralstabs der Marine.

Noter[redigér]

Afskrift af avisartikler i Ribe Stiftstidende: onsdag d. 3. maj, torsdag d. 4. maj og fredag d. 5. maj 1916