Lindbjerg Hovedgård

Skift til: navigering, søgning

Lindberg, Ølgod sogn.

Lindbjerggård[redigér]

Erik Christensen Fasti (1445-1487)[redigér]

Søn af Christen Pedersen Fasti og Johanne Gundesdatter Lange, Ørregård og Vennergård (Velling sogn). [1] [2] [3]

Gift med Ellen Skram, datter af Peder Skram til Voldbjerg (Hee sogn) og Urup, enke efter Niels Kås til Tårupgård.

Som enkemand gift med en datter af Sivert Lauridsen Blå, Orebygård på Nordøstlolland.

Niels Jensen Rud (-1527)[redigér]

Søn af Jens Mikkelsen Rud, Hagested, og Cecilie Poulsdatter Jernskæg af Frøslev. [4]

Foged på Lille Tønder.

Død senest 1527.

Else Rud, f. Eriksdatter Fasti[redigér]

Testamenterede ca. 1500 til sin søsterdatter Magdalene Spend.

1527 Mogens Kås[redigér]

Gift med Magdalene Spendsdatter.

Trættede 1547 med en Skramm om Lindbjerg.

1560 Erik Nielsen Kås (-1578)[redigér]

Søn af Niels Jensen Kås af Sparre og Anne Bjørnsdatter Bjørn. Gift med Kirsten Pedersdatter Galt (1536-1616). [5]

Lensmand på Børglum, ejede Støvringgård og Lindbjerggård, hvor han nævntes 1560-1574. [6]

1580 Iver Mogensen Kås[redigér]

Måske en fejl.

1595 Jørgen Kås (-1634)[redigér]

1600 Peder Kås[redigér]

1612 Erik Pedersen Juel (1591-1657)[redigér]

Søn af Peder Jensen Juel og Margrethe Gregersdatter Ulfstand, Alsted (og måske Lervad eller Astoft). [8] [9]

Gift med Sophie Sehested (1584-1658).

Ejede også Hundsbæk. Var rigsråd, men stærkt forgældet og ved hans død splittedes konkursboet.

 • Peder Eriksen Juel (1623-1656)
 • Niels Juel (1629-1697), søofficer og admiral
 • Jens Eriksen Juel (1631-1700), generaladmiral og lensbaron

1626 Jens Pedersen Juel (1594-1636)[redigér]

Bror. Gift 1624 med Ide Henriksdatter Gøye. [10]

1636 Ide Juel, f. Henriksdatter Gøye (1606-1654)[redigér]

8 børn.

1654 Henrik Jensen Juel (1629-1707)[redigér]

Gift 1662 med Sophie Justdatter Høeg Banner (-1680), datter af Just Høeg (Banner) og Anne Lunge (Dyre), Gjorslev. Som enkemand gift 1681 med Ide Margrethe Rosenkrantz, datter af Jørgen Holgersen Rosenkrantz og Christence Jensdatter Juel, Kjeldgård. [11]

Boede på Lindbjerg til sin død. 8 børn i 1. ægteskab, 4 børn i 2.

 • 1. Ida Juel (1666-1727), g. 1703 med Baltzer Gevart von Oblitz
 • 1. Anne Sophie Juhl, g. 1704 med Frederik Budde, Norge
1678 Rasmus Pedersen[redigér]

Var 1678 forpagter.

I 1679 nævntes Jens Nielsen som informator.

1712 Laurids Christensen Westerhof[redigér]

Ejede 1703-1707 Skerrildgård ved Juelsminde, som blev overtaget af en Johannes Lindberg. [12]

Peder Bonnichsen var ca. 1712 vist forpagter.

En Laurs Olufsen Rode blev gift 1716 med Kirsten Pedersdatter Morup, som nævntes 1717.

Lars Olufsen Skade nævntes 1717 som ridefoged og fuldmægtig.

1720 Dorthea Elisabeth Brønsdorph (-1724)[redigér]

Datter af Peder Pedersen Brønsdorff og Kirsten Andersdatter Dueborg, Kongstedlund i Himmerland og søster til den 1723 adlede Severin Brønsdorph. Gift med Laurids Christensen Westerhof. [13]

Nævnt 1720.

 • Kirsten Marie Brønsdorf, g. 1725 med Søren Ølgod
 • Christian Brønsdorph (1691-), g. 1726 med Kirstine Normand Bille
1721 Peder Quistgård[redigér]

Forpagter.

1730 Jens Bastrup (-1732)[redigér]

Forpagter. Martinus Hvas var foged.

1734 Hans Nielsen Lindberg (1698-1762)[redigér]

Tillagde sig navnet Lindberg, men fødestedet er ukendt. Fætter til Hans Jepsen Gundorph, Sønderskov. [14]

Var ridefoged på Ølufgård og senere forpagter af Lindbjerg ca. 1734-1757.

Boede 1760 i Skjern, hvor han døde. Enken flyttede til Ribe hos en datter.

 • Hans Hansen Lindberg, skriver på Sønderskov

? Peder Nielsen[redigér]

Gift 1731 med Mette Jensdatter.

Mulig ejer.

1755 Laurids Jensen Termansen (-1756)[redigér]

Fra Ribe. Død i Ribe Sankt Katharine og kaldtes monsieur.

1756 Anna Elisabet Nielsen (1734-)[redigér]

Formentlig fra Lindbjerg.

Gift 1755 med Laurids Jensen Termansen efter kongelig bevilling. [15]

 • Jens Terman (1756-1756)
 • Laurentia Kristine Laursdatter Termansen (1757-), g. Schou

1760 Peder Saxesen[redigér]

Kancelliråd. Ejede Lindbjerg, da han ca. 1760 købte Strellev kirke for 1.400 rd. af Niels Hansen.

Ladefogeden Hans Christensen på Lindbjerg blev gift 1762 med Anna Madsdatter fra Medum. Ridefoged Jeremias Sander nævntes 1768. Ladefoged Peder Madsen blev gift 1775 med Appelone Nielsdatter af Ekknud.

 • Christiane Pedersdatter Saxesen, g. 1763 med Frederik Bolt, kaptajn ved det fynske nationalregiment-infanteri

1766 Niels Hansen (1709-1780)[redigér]

Gift 1. gang 1740 med Ingeborg Madsdatter Garp fra Sig.

Var kroejer i Lyne, ejer af Strellev Kirke og ejede 1760-1766 Frøstrup Hovedgård i Lunde sogn og købte derefter for 30.000 rd. Lindbjerg, som da var på 45 tdr. hartkorn, tiende 54 tdr. og bøndergods 216 tdr. hartkorn.

(Muligvis en brorsøn med samme navn, der først boede i Tarm, senere i Lyne Kro og sidst på Lindbjerggård, hvor han døde 1778, efterlod enken Else Akselsdatter.)

Forpagter Fr. Chr. Villemann (?) nævntes 1776-1779.

Peder Michel Dorchaus (?) var 1780 foged.

Ladefoged Las Madsen, søn af Niels Madsen af Medum, blev gift 1780 med Kirsten Jensdatter.

 • 1. Zidsel Marie Nielsdatter (1741-)
 • 1. Birthe Nielsdatter (1743-)

1780 Else Cathrine Haahr, f. Pedersdatter Sørensen (1745-1796)[redigér]

Født på Timgård, vistnok som som datter af Peder Sørensen og søster til Søren Lund Pedersen, som 1781-1788 nævntes som forvalter på Lindbjerg og 1801 ejede Visselbjerg, og søster til provst Niels Pedersen Sehested, Janderup.

Gift ca. 1766 med Niels Hansen og som enke gift 1781 med Jørgen Udesen Haahr, som havde betalt 4 rd. i vielsespenge til amtsforvalter Bagger Lütken.

 • ? Karen Kirstine Nielsdatter, gift 1789 med Andreas Stausholm
 • Ingeborg Nielsdatter (1773-1834), g. 1791 med Oluf Franck Jessen, degn og senere ejer af Visselbjerg
 • Dorthea Cathrine Nielsdatter (1776-1854), g. 1795 med Frederik Christian Bjerrum, ejer af hovedgården Søndersthoved ved Give
 • Elisabeth Nielsdatter (1778-1856), g. 1796 med Laurids Schytte, købmand i Varde, og som enke gift med Asmus Asmussen

1781 Jørgen Udesen Haahr (1747-1800)[redigér]

Søn af provst Ude Sørensen Haahr og Kirstine Hansdatter Bruun, Ølgod. Bror til Hans Severin Udesen Haahr, Juellingsholm Mølle og bror til Hans Peder Udesen Haahr på Nørrebjerg ved Lindbjerg, som havde været trolovet med urmageren Mette Magrete Twistman, Agersnap. [16]

Ladefoged Jens Madsen blev gift 1784 med Kirsten Thomasdatter fra Ølgod by.

Jørgen Udesen Haahr afholdte 20. oktober 1785 auktion over Lindbjerggårds bøndergods. [17] [18]

Harkesgård, som ca. år 1700 var kommet under Lindbjerggård, solgtes til gårdens fæster Laust Andersen. Store Hejbøl, som bestod af 2 halvgårde, solgtes til fæsterne.

I 1789 skødede Jørgen Haahr en gård i Tarp til Jørgen Nielsen. [19]

 • ? Jep Jørgensen, gift 1791 med Anna Kirstine Hansdatter
 • Nicoline Kirstine Haahr (1781-1853), g. 1800 med Niels Hansen Pedersen, Vestergård i Ølgod sogn
 • Ude Peder Haahr (1783-1848), g. 1816 med Maren Rasmussen Pripper (1787-1820), som enkemand g. 1842 med Louise Kerf (1801-1859). Fik 1816 landmålerbestalling og deltog bl.a. 1838-1839 i matrikuleringen af de blandede distrikter i Sønderjylland
 • Niels Severin Haahr (1785-1861), lærer og kirkesanger i Hunderup
 • Jens Pertou Haahr (1788-1837), degn i Alslev-Hostrup, senere Ølgod

1800 Anna Margrethe Birgitte Haahr, f. Borgen (1770-1851)[redigér]

Datter Marcus Clausen Borgen og Gertrud Marie Gerhardsdatter Gerritz, faderen var sognepræst i Nysogn og Gammelsogn på Holmsland.

Gift 1798 med Jørgen Udesen Haahr og som enke gift 1801 med sin fætter Christian Erhard Borgen.

Død i Darum og begravet der.

1801 Christian Erhardt Davidsen Borgen (1771-1845)[redigér]

Søn af David Clausen Borgen og Ana Margrethe Nielsdatter Hjortholm, Vejerslev. [20]

Var løjtnant, senere major og hospitalsforstander i Kolding.

En Ude Pedersen Haahr blev gift 27. juni 1805 på Lindbjerg med sin forlovede Maren Lausdatter fra Henne sogn, men døde 30. juni af en tærende sygdom.

1816 Christian Hyldgård (1770-1846)[redigér]

Gift med Anna Margrethe Esmann (1790-1835), måske datter af Karoline Esmann, som nævntes 1827.

Kammerråd, landvæsenskommissær og landinspektør.

Ejede indtil 1834.

1834 Jens Fløe[redigér]

Landmåler.

1845 Heinr. Chr. Karl Drechser (1813-)[redigér]

Født i Nordborg. Gift med Benedikte Katr. Ahlmann (1817-) fra Egen.

Landvæsenskommissær.

1852 Joakim Martin Frederik Lexow[redigér]

[21]

1860 Johannes Engelken Lebech (1828-)[redigér]

Ugift, vistnok født i Gellerup.

Lindbjerg Mølle[redigér]

[22]

1717 Jens Christensen (-1730)[redigér]

Nævnt 1717. Konen døde 1726.

1737 Johan Meisler[redigér]

Eller Metzler. Nævnt 1737-1743.

Kjeld Jepsen[redigér]

Som enkemand gift 1776 med enken Karen Nielsdatter af Hejbøl.

 • Maren Kjeldsdatter, gift 1775 med Christen Nielsen af Bejsnap
 • Ellen Kjeldsdatter, gift 1776 med Jens Pedersen af Hejbøl, beslægtede i 2. led

1783 Hans Hansen Møller[redigér]

Nævnt 1783.

Hans Christensen (1719-1802)[redigér]

Gift med Karen Hansdatter (1718-1807).

Niels Madsen (1734-1807)[redigér]

1867 Peder Jessen Krog (1810-)[redigér]

Født i Flensborg. Gift med Anne Marie Cecilia Keil (1806-). [23]

Mølleren ankom 1840 fra Løgumkloster til Sønderris Mølle, Guldager sogn.

 • Stefan Burchardt Jessen Krog (1844-), g. 1870 med Else Marie Nielsen