Ribe Stiftsprovsti

Skift til: navigering, søgning

Stiftsprovst og præst ved Ribe Domkirke[redigér]

Sognepræst for Ribe købstad og by. [1]

1535 Paulus Petri Lemiugius[redigér]

1540 Francius Otton[redigér]

1546 Laurentius Nicolaj[redigér]

1554 Johannes Petri Grùnvith[redigér]

Vist til 1565.

1567 Jacobus Matthiæuiell[redigér]

1588 Peder Jensen Hegelund (1542-1614)[redigér]

Søn af borgmester Jens Christensen Hegelund, Ribe. [2] [3] [4] [5] [6]

Gift 1571 med Anne Jensdatter Holm (1554-1572), datter af rektor Jens Knudsen Holm. Som enkemand gift 1580 med Margrethe Jørgensdatter Petræus/Meiger? (1562-1591) fra Tønder. Som enkemand gift 1594 med Anne Andersdatter Klyne (1575-1640).

Studerede i København, Leipzig og Wittenberg, hvor han 1568 tog magistergrad. Blev 1569 rektor for Ribe Katedralskole og 1580 lektor ved domkapitlet og sognepræst i V. Vedsted. Kendt for sin gendigtning af Sixtus Bircks komedie om den kyske 'Susanna' og sine almanakoptegnelser. [7] [8] [9] [10]

Præst ved domkirken 1588 og efterfølgende biskop.

1595 Matthias Porsius Hotternenfis[redigér]

1614 Henrik Christensen Lange (-1650)[redigér]

Søn af Christen Nielsen Lange, Bramming Hovedgård. Gift 1619 med Ellen Andersdatter Skram, datter af Anders Hartvigsen Skram, Dejbjerglund. [11] [12]

Studerede 1601 i Padova, var 1605-1615 sekretær i kancelliet, fik 1606 brev på et kannikedømme i Ribe og 1612 på et prælatur i Århus og fik befaling at sidde i Admiralitetsretten på Københavns Slot.

Havde Oldager og Dejbjerglund, hvor han opførte en 4-længet bygning omgivet af voldgrav. Efterlod ved sin død 1.500 td. hartkorn.

Søren Andersen Vedel (1587-1653)[redigér]

Søn af kongelig histograf Anders Sørensen Vedel, der boede på Liljebjerget og muligvis Tårnborg. [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

Gift 1618 med Susanne Pedersdatter (1587-1674), datter af Peder Christensen og Else Iversdatter Wandal, Ribe.

Var 1608-1611 rektor i Sorø og vistnok senere ved Ribe Katedralskole.

Valgt 1616 som sognepræst ved domkirken efter en prøveprædiken for Christian 4. i Skanderborg, og blev senere stiftsprovst.

Boede i huset kaldet 'Snagdal' på hjørnet af Skolegade og Sønderportgade (må være Klubbens Hotel).

Niels Jørgensen Seerup (1621-1685)[redigér]

Var egentlig sognepræst ved domkirken, men også provst i Hviding Herreds Provsti.

1685 Søren Nielsen Seerup (1654-1736)[redigér]

Gift 1681 med Ingeborg Baggesdatter (1662-1685), datter af rådmand Bagge Baggesen den ældre og Kirsten Hansdatter Friis, Ribe, faderen ejere også Assersbølgård, Lindknud. Som enkemand gift 1687 med Dorthe Margrethe Nielsdatter Terpager. Som enkemand gift 1707 med Susanne Katrine Worm. [20] [21]

1736 Broder Brorson (1692-1778)[redigér]

Den mellemste af de 3 Brorson-brødre fra Randerup.

Blev 1737 i stedet biskop til Ålborg Stift. [22]

1737 Hans Adolph Brorson (1694-1764)[redigér]

Gift med Christiane von Riese, datter af provst Christian Riese, Agerskov. [23]

Efterfølgende biskop i Ribe. Ejer af Tårnborg og salmedigter.

1741 Peter Andersen Stockemark (1695-1766)[redigér]

Født i København. [24] [25]

Gift med Elisabeth Hansdatter Winther og som enkemand gift 1741 med Anna Lucia Winther, f. Wederkinch (1712-1773), der var enke efter Elisabeths bror Søren Hansen Winther.

  • Regitze Sophie Stockemark (1750-1819)

1766 Broder Hansen Brorson (1728-1773)[redigér]

Søn af biskop Hans Adolph Brorson.

Forinden præst ved vor Frelsers Kirke (København). [26]

1773 Peder Jacobsen Tetens (1728-1805)[redigér]

Søn af bødker og bager Jacob Tetens og Anna Kirstine Hasselbarth, Nykøbing Falster. Gift 1756 med Anania Wederkinch (-1816), datter af provst Henrik Wederkinch og Maria Catharina Ananiasdatter Lehrman, Nykøbing Falster. [27] [28] [29]

Var 1756-1773 rektor for Horsens Latinskole, hvor hans afskedstale er bevaret. [30]

Blev 1781 biskop i Viborg. [31]

1781 Stephan Middelboe (1730-1811)[redigér]

Søn af handelsmand Oluf Amundsen Middelboe og Magdalene Marie Hindsholm, Sogndal i Norge. [32]

Gift 1764 med Marie Kirstine Bildsøe (-1807), datter af biskop Poul Mathias Bildsøe, Århus Domkirke. Som enkemand gift 1807 med Georgine Grubbe Kaas (1760-1835), datter af kommandørkaptajn Malte Kaas. Hun havde været hofdame hos de russiske prinsesser i Horsens.

Student 1751 fra Bergens Skole, huslærer i Norge, 1756 personel kapellan i Askvoll i Vestnorge hos den senere biskop Arentz, derefter en kort tid hjælpepræst hos den gamle stiftsprovst Bützow i København, 1763 sognepræst til Askvoll, 1766 provst og sognepræst ved vor Frue Kirke (Århus).

Efterfølgende biskop i Ribe.

1786 Laurids Grundahl (1727-1805)[redigér]

Fra Grundet ved Vejle. Gift 1756 med Anna Klavsen. [33]

Boede i Ringive sogn, fra 1762 klokker ved Ribe Domkirke og fra 1770 præst i Farup.

  • Christian Grundahl (1756-), født få uger efter forældrenes bryllup

1805 Conrad Daniel Koefoed (1763-1831)[redigér]

Søn af postdirektør Hans Hansen Koefoed og Christence Bendtsen, København og bror til stiftamtmand Hans Hansen Koefoed (1750-1822), Ribe. [34] [35] [36] [37]

Gift 1793 med Sophie Dorothea Fridsch (1776-1815), datter af stiftsfysikus Andreas Frausing Fridsch, Ribe.

Som enkemand gift 1816 med Niels Kiær Tangs enke Marie Cathrine Tang, f. Meinert (1776-1855), på Nr. Vosborg, som de beholdte til 1824.

Blev 1791 præst i Brørup-Lindknud og 1796 i Vissenbjerg.

Blev 1805 stiftsprovst og 1812 tillige amtsprovst over Ribe Nordre Amts Provsti.

Efterfølgende biskop i Ribe.

1826 Peter Nicolai Frost (1780-1845)[redigér]

Søn af skolelærer Niels Frost og Kirstine Marie Hostrup, Jetsmark ved Pandrup. Gift 1806 med Petrea Cathrine Worm (-1858), datter af provst Peder Hostrup Worm, Ingstrup ved Løkken.

Ansat 1804 ved Ålborg Latinskole og stiftede senere en borgerlig realskole.

Blev 1811 præst i Vorbasse-Hejnsvig, 1814 i Ringkøbing-Rindum og blev 1820 amtsprovst.

1845 Jacob Brøgger Daugaard (1796-1867)[redigér]

Søn af toldbetjent og senere købmand Hans Daugaard, Randers. Gift 1827 med Catharine Kruse (-1882), datter af amtsprovst Petrus Janus Kruse, Randers. [38] [39] [40]

Blev 1822 adjunkt ved Sorø Akademi, 1827 præst i Thorstrup og Horne ved Varde, 1839 tillige provst. Udgav 1830 et skrift om danske klostre i middelalderen.

Efterfølgende biskop i Ribe

  • Christine Margaretha Daugaard (1831-), digter. [41]

1850 Carl Frederik Balslev (1805-1895)[redigér]

Søn af sognepræst Rasmus Balslev og Anne Salome Lautrup, HårslevNordfyn. Faderen var stærk præget af den Herrnhutiske Brødremenighed i Christiansfeld. [42] [43]

Gift 1833 med Ulrikke Christine Boesen (-1837), som enkemand gift 1839 med hendes søster Louise Eleonore Boesen (-1850), døtre af justitsråd og kontorchef i Rentekammeret Johannes Boesen. Som enkemand gift 1853 med Maria Elise Hansen, datter af sognepræst Jep Hansen, Hjordkær, som også var superintendent for Nordslesvig.

Student 1817 fra Odense Katedralskole, uddannet teolog i København og lærer der. Fra 1833 sognepræst for Vejerslev-BlidstrupMors.

Udgav forskellige meget populære lærebøger i bibelhistorie til skolebrug.

Efterfølgende præst i Nørre BrobyFyn og 1867 biskop i Ribe.

1860 Carl Christian Boisen (1805-1866)[redigér]

Født i Vesterborg på Lolland, vistnok søn af biskoppen. [44]

1866 Sophus Vilhelm Claudi[redigér]

1885 Christian Frederik Koch (1827-1895)[redigér]

Søn af provst og amtsrådsmedlem Peter Gabriel Koch og Petronelle Lind, Døstrup. Gift 1857 med Anna Emilie Eckardine Balslev (1834-1897), datter af biskop Carl Frederik Balslev, Ribe. [45] [46] [47] [48] [49] [50]

Blev 1852 adjunkt i dansk og historie på Ribe Katedralskole, 1865 præst i Vildbjerg-Vejrum.

1895 Peder Julius Pedersen (1841-1926)[redigér]

Søn af skolelærer Niels Chr. Pedersen og Bodil Christensdatter, Store Lihme, Nørup sogn. Gift 1871 med Elisabeth Kailenbach (1840-1914), datter af sognepræst Joh. Carl Ferd. Koch og Nanna Aug. Meinig, Mern Sogn på Sydsjælland.

Var præst forskellige steder på Mors og fra 1884 stiftsprovst i Ålborg Budolfi Provsti.

1914 Oluf Kirstein Peter Vogn Olesen (1860-1930)[redigér]

Søn af Vogn Olesen, der var skolelærer i Nibe, Randers og Ålborg. Gift med Ane Sofie Larsen (1860-1935), datter af Rasmus Andersen Larsen, der var murer og postbud i Svendborg. [54] [55]

Student fra Ålborg Katedralskole, cand.theol., fra 1885 lærer ved Vejle Latinskole, 1887 sognepræst i Harboøre-Engbjerg, 1889 i Gårslev, 1892 forstander for den indremissionske Børkop Højskole, fra 1895 kapellan og senere præst ved vor Frelsers Kirke (Horsens).

Efterfølgende biskop i Ribe.

  • Marie Olesen (1899-1963), g. 1927 med Sigurd Wandel, professor på Kunstakademiet. Var kunstmaler som sin mand. Bosat i København og havde sommerhus i Fjand. [56] [57]

1923 Søren Mejsen Westergaard (1869-1955)[redigér]

Søn af tømmerhandler S. J. Westergaard og Ane Mejsen, Randers. Gift 1896 med Christiane Høy (1877-1940), datter af konsul Chr. Høy og Christine Smith, Ringkøbing. [58] [59]

Student i Randers, fra 1891 lærer ved Birkerød Latinskole, 1896 sognepræst til Durup-Tøndering, 1901 Hjerk-Harre, 1916 Skive-Resen og desuden 1904-1923 provst for Salling Herreders Provsti. [60]

Efterfølgende biskop i Ribe.

1930 Carl Immanuel Scharling (1879-1951)[redigér]

Søn af teologi-professor Henrik Scharling (1836-1920), der bl.a. er kendt for i 1862 at have udgivet bogen 'Ved Nytårstid i Nøddebo Præstegård'. [61] [62] [63] [64]

Student fra Metropolitanskolen, 1904 cand. theol., 3 års studieophold i udlandet, lærer ved det Danske Missionsselskabs Skole, 1917 sognepræst i V. Tostrup ved Skals, dr. phil.

Efterfølgende domprovst i Roskilde og 1939 biskop i Ribe. [65]

1937 Carl Arnold Riisgaard (1877-1944)[redigér]

Søn af malermester Carl Frederik Ferdinand Riisgaard og Jenny Emilie Günther. Gift med Thyra Aae. [66]

Sognepræst 1908 i Borris-Gammelstrup, 1913 i Uldum-Langskov og tilknyttet Uldum Højskole.

Blev 1937 stiftsprovst og provst i Ribe-Gørding Herreder.

1944 Martin Villiam Grønbæk (1897-1970)[redigér]

Kaldet Villiam. Søn af arrestforvarer A. V. Grønbech og Emma Lassen, Bindslev i Vendsyssel. [67]

Gift 1923 med Esther Hincheli Andersen (1901-), datter af møller Carl Andersen og Jakobine Hincheli, Marvede ved Næstved.

Redaktør 1939-1947 for 'Kirkeligt Centrum' og derefter dets formand. Medlem af bestyrelsen for Grundtvig-selskabet af 8. sep. 1947.

Ribe Domprovsti[redigér]

Vistnok nedlagt 1966 og omdannet til Ribe Domprovsti.