Sønderho Kro 1719 Jes Bonnesen forpagte

Skift til: navigering, søgning

Kendes jeg underskrevne Jes Bonnesen, at som madame, salig Engelstoft af Bryndum, til mig udi 3 år fra førstkommende første maj 1719 til årsdagen anno 1722 har overdraget og forpagter den kroholdning til, lige med det store hus og det stykke jord i Bjergesleje i Sønderho sogn, som hun er allernådigst velberådet og i fæste har for en årlig afgift 40 rigsdaler, og det at betale udi tvende terminer, den ene halvpart til mikkelsdag og den anden til Philip og Jacobs dag årlig og rigtig at betale og desforuden udi Ribe Amtstue 2 rd. af samme kro til årlig afgift og ellers i samme år at betale alle ordinære og ekstraordinære påbud og skatter, som deraf bør at betales, antager så jeg førnævnte kroholdning med huset og det stykke jord udi Bjergesleje til førstkommende Philip og Jacobs dag 1719 og må gøre mig det udi samme 3 år til årsdagen 1722 nyttig, som jeg bedst ved og kan efter kgl. maj. lov og forordningers tilladelse og hendes fæstebrevs indhold erbyder mig da desforuden og lover samme hus, som består af 12 fag ved forsvarlig magt og lige og levere det fra mig ved syn, ligesom det mig ved syn bliver leveret, dog ikke dermed ment én eller anden stor brøstfældighed, som huset ved stormvinde eller udi anden måde kunne tilføjes, hvilket da er for madame Engelstofts egen regning, såsom jeg alene holder huset ved lige med fornøden småreparationer på tag, vægge samt vinduer og døre, og ikke i min tid lader det forfalde eller spolere, men i den stand jeg det annammer igen at levere, og når velbemeldte madame lader først krohusets stolper overtjære, lover jeg siden hvert år, medens jeg det har, at bekoste en fjerding tjære derpå.

Overalt lover jeg for mig og mine arvinger alle for én og én for alle på ærlig tro og love ej alene førbemeldte 40 rd. til ovennævnte terminer til madame, sal. Engelstofts, årlig og rigtig at betale, men endog at holde bemeldte kroSønderhoforsvarlig og tilbørlig at ej klages kan i nogen måde.

Datum Bryndum Præstegård, 15. december 1718.

Jes Bonnesen

Noter[redigér]

[1]