Tidligere slesvigsk og holstensk gendarmeri i Kalvslund sogn

Skift til: navigering, søgning

Oplysningerne stammer fra Landsarkivet for Sønderjyllands arkivskab for Grænsegendarmeriet

Kongeå-toldgrænsen indtil 1851[redigér]

Toldgrænsen mellem Danmark og Hertugdømmet Slesvig ved Kongeåen nedlagdes 1851.

Jens Andersen[redigér]

Boede i Lintrup.

Gift med Dorthea Kierstine, der som enke i 1791 var flyttet til Ribe, da hun lånte Niels Tøgersen 300 rd. mod pant i hans ¼-gård i Kalvslund.

1791-1805 Hans Tjørnelund (1759-1805)[redigér]

Født 1759, søn af Gregorius Jacobsen Tjørnelund (-1788) og Regine Dorothea Wøldike (1727-1811), som var gift 1753 i Odense. Faderen Gregorius Tjørnelund købte 1765 Røj Hovedgård ved Gesten, med fæstegods, Egholt by, 8 gårde og 2 huse. Hovedgården var uden bygninger, men genopbyggedes straks og kaldes nu Røjgård, eller Store Røj. Forældrene boede ifølge folketællingen 1787 Torvegade 136, Kolding.

Moderen Regine Dorthea Wøldike, var datter af sognepræst Hans Pedersen Wøldike og hustru Cathrine Dølner, Odense. Hun opholdt sig senest 1801 hos sønnen i Ravning, til sin død. Lillebroderen Jacob Tjørnelund (1766-1844) var kaptajn, gdm. og dannebrogsmand i Tobøl. Gården blev overtaget af plejesønnen Paul Bayer Mogensen Tjørnelund (1806-)

I 1787 var Hans Tjørnelund ugift gæstgiver i Foldingbro, 28 år, og blev gift (ikke i Folding) med Sophie Beade Mathisen (1757-1820).

Han kaldtes 1791 kontrollør, eller toldkontrollør, da han frikøbte et landbol i Villebøl af Peter Wass, Nielsbygård, indtil da var fæstet af Christen Conradsen.

Landbolet I Villebøl solgtes 1797, hvorefter han en kort tid boede i Mejlby, men fæstede samme år Jens Hansen Bundesens ½ fæstegård i Ravning og indgik 1799 forlig om aftægt til den tidligere fæster Thomas Nissen og hustru.

Efter kontrollør Hans Tjørnelunds død fæstedes gården i Ravning 1806 af Rasch Jacobsen, vistnok med aftægt til kontrollørens enke og moder, som begge har været kaldt madam Tjørnelund.

 • Johan Gregorius Tjørnelund (1793-1841), g. 1818 m. Karen Pedersdatter (1794-) fra Fredericia. Bosat i Tobøl, hvor deres 5 yngste børn fødtes, de 4 yngste børn bosatte sig alle i V. Vedsted sogn.
  • Jacobine Regine, f. og d. 1817 Ravning, d. 19 uger gl., uægte barn af pigen Karen Nielsdatter fra Haderslev som underholdte sig hos madam Tjørnelund i Ravning, udlagt barnefader Johan Gregorius Tjørnelund, rebslager i Haderslev.
  • Jacobine Hansine, f. 1819 Ravning
  • Peder Gregorius Tjørnelund (1823-1866), g. 1866 Føvling m. enken Hansine Wilhelmsdatter.
  • Henrich Daniel Tjørnelund (1826-), g. 1858 Føvling m. Kirstine Jacobsen. 4 børn.
  • Paul Mogensen Tjørnelund (1829-), g. 1856 V. Vedsted m. Else Maria Bruun. 9 børn.
  • Hans Tjørnelund (1835-), g. 1881 V. Vedsted m. Bodil Kirstine Martinusdt. 10 børn.
  • Jacob Tjørnelund (1838-), g. 1872 V. Vedsted m. Kirstine Petersen Bæk. 3 børn.

1822 Lars Hansen Bech Moser (1788-1821)[redigér]

Født i Kalundborg 23. juni 1788 - opslag 88

Død som patruljebetjent i Ravning 18. november 1821, ført i Kalvslund Kirkebog, AO opslag 46. [1]

1822-1826 Johan Christian Ohman (1793-1867)[redigér]

Søn af havnekontrollør Ohman i København. Gift med Elisabeth Magrethe Sørensdatter (1804-) fra Holbæk, hvorfra de ankom 1822 til Ravning, men boede året efter i Bavngård. [2]

Premierløjtnant (afskediget) og patruljebetjent, entlediget 1841. [3]

Svigerinden Emilie Frederiche Alexandrine Sørensen, f. 1812 Frederiks i Holbæk Amt, må have boet hos dem i kontrollørboligen i Åbølling det meste af tiden 1832-1860. Hun fik 2 børn udenfor ægteskab: Johanne Emilie Rose, f. 1832, udlagt barnefader Johan Rose, og Carl Julius Sørensen, f. 1840 Lintrup Mark, udlagt barnefader Laust Hansen Christensen (1819-), fadder bl.a. Hans Skippers enke i Villebøl. Laust var søn af gdm. Christen Hansen i Villebøl, og 1834 ansat som huslærer for kontrolløren og i 1840 kaldtes han edsvoren karl ved toldgrænsen i Jernvedlund. Børnene voksede op som plejebarn hos kontrolløren i Åbølling.

 • Helene Christine Ohman, f. 1822 Ravning
 • Ivar Christian Herman Emil Ohman, f. 1823 Bavngård
 • Henrik Ludvig Holger Ohman, f. 1826 Bavngård
 • Fritz Christian/Gustav Ohman, f. ca. 1828, nævnt i folketællingerne 1834 og 1840, men ikke fundet døbt.
 • Carl Julius Ohman, f. 1830 Åbølling
 • Erich Vilhelm Ohman, f. 1833 Åbøllingmark
 • Frederich Ohmann, f. 1835 Åbølling
 • Madsine Juliane Ohmann, f. 1837 Åbølling
 • Justantine Henricke Ohmann, f. 1840 Åbølling

Kongeå-landegrænsen efter 1864[redigér]

Tidligere slesvigsk gendarmeri[redigér]

med ansættelse i Kalvslund sogn efter 1864.

1865 Anders Boisen (1824-)[redigér]

39. Ubereden korporal Anders Boisen er født den 24.6.1824 i Skudstrup, Haderslev Amt og aftjente sin værnepligt fra 30.5.1846 ved 10. … bataljon og deltog i krigen 1848. Den 1.6.1851 blev han gendarm i det slesvigske gendarmeri og dels under dettes feltgendarmeri og dels som værnepligtig ved 10. artilleri afdeling deltog han i krigen 1864.

Ved den nye Kongeågrænse forrettede han tjeneste fra 8.1.1865 i Villebøl og fra 8.2.1865 i Obbekær. Afsked 24.5.1867.

1865 Peder Madsen (1839-)[redigér]

111. Ubereden gendarm Peder Madsen er født den 22.2.1839 i Bramdrup, Vejle Amt. Den 1.5.1862 indkaldtes han som marineartillerist til tjeneste på fregatten Felio og overførtes 26.11.1863 til tjeneste på linjeskibet Skjold og var med i krigen 1864.

Den 20.1.1865 blev han gendarm i grænsetoldpolitikorpset og med station på Kalvslund (Mølle), hvorfra han den 25.3.1865 afgik fra korpset.

Stambog: 63¾, stærk, gråblå, mørkblond, tømrer. Station: Kalvslund Mølle 20.1.1865.

1865 Jens Peter Jensen (1836-)[redigér]

112. Ubereden gendarm Jens Peter Jensen er født den 24.7.1836 i Engum (?), Vejle Amt. Den 30.5.1859 blev han soldat ved 6. infanteri 1. kompagni og var med i krigen 1864.

Den 21.1.1865 blev han gendarm i grænsetoldpolitikorpset og med tjeneste ved Kalvslund Mølle, fra den 20.7.1865 i Stens, fra den 1.9.1865 i Favrholt og fra den 29.8.1866 i Høm, hvorfra han afgik fra korpset den 1.11.1866.

Stambog: 61½, stærk, blå, lys, landmand. Anmærkning: Har stået på feltfod i 1864. Afskediget ifølge ansøgning d. 1.11.1866. Attest: Til tilfredshed.

1865-1884 Hans Peter Nielsen Sønderøxe (1820-1896)[redigér]

8, korps nr. 6. Bereden oversergent Hans Peter Nielsen Sønderøxe er f. 15. marts 1820 i Sønder Økse, Hjørring Amt og tjente sin værnepligt fra 15.12.1842 ved 5. dragon regiment og var deltager i begge krige. Fra sin indtræden den 1.6.1851 indtil 1864 var han vagtmester i det slesvigske gendarmeri.

Ved grænseflytningen blev han tildelt tjeneste 8.1.1865 i Jernved, 21.1.1865 i Kalvslund Mølle, 22.9.1865 i Kalvslund og 29.3.1867 i Villebøl. Den 9.9.1849 blev han dannebrogsmand. 1.9.1868 blev han vigilancevagtmester og 4.1.1871 bereden oversergent. Han afgik fra korpset den 1.1.1884 og døde 12.3.1896.

Vidnesbyrd: Han har forstået sit distrikt med påskønnelsesværdig dygtighed og nidkærhed og hans hele forhold har i alle henseender været så bravt og hæderligt, at han med tilfredshed kan se tilbage på sin lange tjenestetid.

Stamliste: Er i høj grad tjenesteivrig, derhos dygtig, ordentlig og tilforladelig. Andragende med forbehold vedlagt bilag № 7. Først vigilance sergeant. Ja.

Stambog: 65 ¾ alen højde, stærk, blå, blond, landmand, g. 15. marts 1850, 3 børn. Korps 4 og 6, lægd 78 nr. 92. Tidligere i arméen: Indrullet 15. dec. 1842 som menig ved 5. dragon regiment i Fredericia; d. 4. okt. 1843 underkorporal; d. 30. juni 1844 korporal; d. 1. marts 1849 vagtmester. Den 1. juni 1851 ansat som vagtmester i det slesvigske gendarmeri, indtil 31. dec. 1864. Vigilancesergent 1. jan. 1865. Anmærkning: Har stået på feltfod 1848-51 og i 1864. Den 1.9.1868 her overført fra uber. № 4. Den 1.1.1884 afstået for alder og svagelighed.

Begravet på Kalvslund kirkegård. [4]

1865 Peter Jepsen Smith (1840-)[redigér]

113. Ubereden gendarm er født den 8.3.1840 i Sjølund, Haderslev Amt. Den 15.5.1863 blev han soldat ved 21. infanteri 2. kompagni og deltog i krigen 1864.

Den 25.1.1865 blev han gendarm i grænsetoldpolitikorpset og fik station i Kalvslund Mølle og fra 9.5.1865 på Kalvslund Mark, hvorfra han den 6.3.1866 afgik fra korpset.

Stambog: 66¾, prop, blå, mørkblond, hjulmager. Station: Kalvslund Mølle 23.1.1865, Kalvslund By 9.5.1865. Anmærkning: Har stået på feltfod i 1864. Afskediget d. 6.3.1865 ifølge ansøgning. Attest: Ikke straffet.

1865-1866 Hans Høy (1839-)[redigér]

99, korps nr. 99. Ubereden gendarm Hans Høy er født den 10.1.1839 i Sotterup, Løgumkloster Amt. Fra den 31.5.1860 aftjente han sin værnepligt ved 10. infanteri bataljon. Den 16.5.1863 blev han gendarm i det slesvigske gendarmeri og under dettes feltkorps deltog han i krigen 1864.

Ved den ny grænses oprettelse blev han gendarm i grænsetoldpolitikorpset og med tjeneste fra den 8.1.1865 i Tobøl, fra 21.1.1865 i Høm, fra 20.7.1865 i Kalvslund Mølle og fra 22.9.1865 i Kalvslund og afgik den 31.7.1866 fra korpset.

Stambog: 63¾ alen høj, slank, brun, mørk, landmand. Anmærkning: Har stået på feltfod i 1864. Afskediget ifølge ansøgning d. 31.4.1866. Attest: Afgivet tjenstbøde (?) og ikke tiltalt eller straffet.

Idømtes ellers arrest for at forsove sig flere gange og for at skjule dette at føre tjenestebog urigtig, imens han var indlogeret i Kalvslund Mølle.

1865 Jens Olsen (1823-)[redigér]

41, korps nr. 27. Ubereden sergent Jens Olsen er født den 8.8.1823 i Agdruphede, Hjørring Amt, og aftjente sin værnepligt fra 31.3.1846 ved 5. dragon regiment og deltog i krigen 1848. Den 13.9.1851 blev han ansat i det slesvigske gendarmeri og dels under dettes feltgendarmeri og dels ved sin militære afdeling deltog han i krigen 1864.

Ved Kongeågrænsen forrettede han tjeneste fra 8.1.1865 i Jernved, fra 21.1.1865 i Stens, fra 22.9.1865 i Villebøl og fra 31.10.1865 i Tobøl. Jens Olsen har modtaget medaljen for ædel dåd. Den 1.10.1875 ansat i toldvæsenet.

Han har forretttet sin tjeneste med troskab og pålidelighed og i alle henseender vist et hæderligt forhold.

Stamliste: D. 13. sep. 1851 ansat som bereden gendarm på prøve, d. 1. okt. oprykket på 1. kl. Er særdeles ordentlig, pålidelig og dygtig mand. Andragende vedlagt med forbehold, bilag № 13. Først ubereden korporal. Ja.

Stambog: 65 ¾, stærk, blå, blond, landmand, g. 26.12.1856. I arméen: Indrullet 31. marts 1846 som menig ved 5. dragonregiment, hvor han d. 3. okt. s. år forfremmedes til underkorporal og d. 5. april 1848 til korporal, permitteret d. 8. nov. s. år. Igen indkaldt fra 1. marts 1848, permitteret 13. sep. 1849, atter indkaldt d. 16. marts 1850, d. 29. s. måned ... til det mobile hestedepot til 19. maj s. år og perm. fra regimentet d. 25. feb. 1851.

1865-1868 Seier Hansen (1838-)[redigér]

120, korps nr. 102 Ubereden korporal Seier Hansen er født den 24.4.1838 på Donsmark, Vejle Amt. Den 30.5.1861 blev han soldat ved 6. infanteri regiment 1. kompagni og var med i krigen 1864.

Den 24.1.1865 blev han gendarm i grænsetoldpolitikorpset og var med tjeneste i Jelshøj, fra den 3.8.1865 i Stens, fra den 22.9.1865 i Villebøl, fra den 13.9.1868 på Tobølmark, hvor han den 1.10.1868 blev udnævnt til korpset, fra den 6.11.1868 tjeneste i Åtte, hvorfra han den 20.4.1869 afgik fra korpset.

Vidnesbyrd: Han har opført sig som en flink, pålidelig og rolig mand.

Stambog: 61 alen høj, prop, blå, blond, møller. Anmærkning: Har stået på feltfod i 1864. Afskediget, som befordret i civilfaget, d. 20.4.1869.

1870-1871 Søren Sørensen Gredsted (1833-)[redigér]

100, korps nr. 8. Ubereden korporal Søren Sørensen er født den 13.9.1833 i Jernvedlund, Ribe Amt. Fra den 10.5.1856 aftjente han sin værnepligt ved 2. artilleri regiment som hainkonstabel. Den 20.5.1863 blev han gendarm i det slesvigske gendarmeri og under dettes feltgendarmeri deltog han i krigen 1864. [5]

Ved den nye grænses oprettelse blev han gendarm i grænsetoldpolitikorpset og med tjeneste fra den 8.1.1865 i Vilslev, fra den 23.9.1865 i Obbekær, fra den 24.1.1866 på Tobølmark, fra den 2.4.1867 i Skodborghus, hvor han 1.8.1867 blev udnævnt til korporal, fra 8.9.1870 til tjeneste i Kalvslund og tog herfor sin afsked den 31.8.1871.

Der giver ham det vidnesbyrd, at han er en særdeles flink, dygtig og pålidelig mand, med hvem korpset i enhver henseende har været tilfreds.

Stambog: 66¾, slank, blå, lysblond, landmand. Station: Vilslev 8.1.1865, Obbekær 21.1.1865, V. Vedsted 8.2.1865, Kalvslund 23.9.1865, Tobølmark 24.1.1866, Skodborghus 2.4.1867, Kalvslund 8.9.1870. Anmærkning: Har stået på feltfod i 1864. Afskediget ifølge ansøgning som befordret i civilfaget d. 31. aug. 1877.

Gift 27. aug. 1871 i Kalvslund Kirke med Anne Marie Schmidt (1851-) fra Melby ved Skærbæk.

1870-1871 Max Jürgen Brammer (1828-)[redigér]

46, korps nr. 32. Ubereden sergent Max Jürgen Brammer er født den 30.5.1828 i Alt Willenbach, Dänischwohld distrikt og aftjente sin værnepligt fra 1.8.1851 ved 5. dragon regiment. Den 20.7.1852 blev han gendarm i det slesvigske gendarmeri, hvor han 1.5.1863 blev gendarm af 1. kl. Han deltog i krigen 1864 som feltgendarm og ved den nyoprettede grænse forrettede han tjeneste følgende steder:

Fra 1.1.1865 i Kolding, fra 8.1.1865 i Ejstrup, fra 21.1.1865 Kjær Mølle, fra 25.3.1865 i Vejstrup, fra 1.10.1870 blev han udnævnt til sergent og 1.11.1870 blev han omstationeret til Kalvslund og fra 1.8.1871 tilbage til Kjær Mølle, hvorfra han 1.10.1871 overgik til tjeneste ved toldvæsenet.

Der meddeles ham det vidnesbyrd, at han, ligesom han fra det forhenværende slesvigske gendarmeri var vel anbefalet, her i korpset har tjent til sine foresattes fulde tilfredshed og bestandig vist at være en særdeles ordentlig, pålidelig og dygtig mand.

Stambog: f. 30. maj 1828 i Alt Wittenbeck, Dänischwohld distrikt, 1. halvdel., 68¾, stærk, blå, blond, landmand. Anmærkning: Har stået på feltfod i 1864.

Andre med tilknytning til Kalvslund[redigér]

Gert Christopher Ytzen (1823-1908)[redigér]

Personalebeskrivelse 30, korps nr. 13.

Bereden oversergent Gert Christopher Ytzen er født den 31.8.1823 i Halk, Haderslev Amt og aftjente sin værnepligt fra 16.12.1845 ved 3. dragon regiment og deltog i krigen 1848. Den 1.6.1851 blev han gendarm i det slesvigske gendarmeri og under dettes feltgendarmeri deltog han med hæder i krigen 1864, hvorfor han 25.7.1864 tildeltes dannebrogskorset.

Ved den nyoprettede Kongeågrænse faldt hans tjeneste således: fra 8.1.1865 på Drabæks Mølle, fra 23.1.1865 i Skovrup og fra 20.5.1865 i Taps, hvor han 1.7.1865 udnævntes til ubereden sergent, 1.8.1868 til vigilancevagtmester og 4.1.1871 til bereden oversergent. Afsked 1.11.1868.

Sine pligter har han varetaget med interesse, iver og samvittighedsfuldhed og i de tyve år han har ledet 4. vigilancedistrikt, bestandig med sin bestemte og dog humane optræden opretholdt god orden disciplin på en for tjenesten værdig måde.

Stamliste: Er rask, determineret, dygtig, særdeles pålidelig. Bilag № 16. Først ubereden korporal. Ja. Indrullet 16. dec. 1845 som menig ved 3. dragon-regiment, forbleven til tjeneste indtil okt. 1848, da han permitteredes. Atter indkaldt marts 1849 og forfremmet til underkorporal i dec. s. år. Fra okt. 1847 til marts 1848 og fra okt. til dec. 1849 tjent for en anden. Den 22. juli 1850 igen indkaldt og permitteret i marts 1851. D. 1. juni 1851 ansat som bereden gendarm på prøve, d. 1. juni 1855 oprykket på 1. kl. (?)

Stambog: gift m. Luise Margrethe Stöterau, 3 børn. Station: Drabæks Mølle 8.1.1865, Skovrup 23.1.1865, Taps 20.5.1865, Vejstrup 1.8.1867. Dekoreret: 8 år 31. dec. 1872, 16 år 31. dec. 1880, Dannebrogstegn 6. aug. 1864 (25.7.1864).

Anmærkning: Har stået på feltfod i 1864. Den 1. aug. 1867 her overført fra ubereden № 16. Afskediget ifølge ansøgning den 1.11.1887 for alder. Død i Skartved d. 3.5.1908.

Tidligere holstensk toldpoliti[redigér]

1865 og 1868-1869 Friedrich Wilhelm Carl August Bruhn (1834-)[redigér]

58, korps nr. 39. Ubereden korporal Friedrich Wilhelm Carl August Bruhn er født 5.11.1834 i Augustenborg. Fra den 31.5.1856 aftjente han sin værnepligt ved 4. jægerkorps 3. kompagni. Den 3.1.1859 blev han gendarm i det holstenske toldpolitikorps og den 22.12.1863 overgået til det slesvigske gendarmeri og med dettes feltgendarmeri deltaget i krigen 1864.

Ved den nye grænses oprettelse fik han ansættelse som gendarm i grænsetoldpolitikorpset med følgende tjenestesteder. Fra 1.1.1865 i Wedellsborg, fra 21.1.1865 i Kalvslund Mark, fra 1.4.1865 udnævnt til korporal og fra 20.7.1865 tjeneste i Øster Vedsted, fra 21.12.1865 i Klåby, fra 1.12.1866 i Nielsbygård, fra 13.9.1867 i Tobølmark, fra 1.5.1868 i Kalvslund By, fra 1.5.1869 i Høkkelbjerg og fra 1.2.1870 i Stavnsbjerg. Afgang fra korpset den 8.9.1871.

Vidnesbyrd: Han har været en flink, punktlig og ædruelig mand, hvorfor korpset kan anbefale ham til den plads, som han søger.

Stambog: 67 alen højde, stærk, blå, blond, drejer, g. 28.9.1867.

1865-1866 Jens Petersen (1836-)[redigér]

86, korps nr. 66. Ubereden korporal Jens Petersen er født den 21.3.1836 i Skals, Viborg Amt. Fra den 10.5.1861 aftjente han sin værnepligt som konstabel ved 1. artilleri regiment. Den 23.9.1862 blev han gendarm i det holstenske toldpolitikorps, hvorfra han den 22.12.1863 overgik til det slesvigske gendarmeri og under dettes feltgendarmeri deltaget i krigen 1864.

Ved den nye grænses oprettelse blev han gendarm i grænsetoldpolitikorpset og fra den 1.1.1865 tildelt tjeneste i Harte, fra 16.2.1865 i Ribe Mose, fra 22.2.1865 på Kalvslund Mark, hvor han 1.3.1866 blev udnævnt til korporal. Den 1.6.1866 tildelt tjeneste i Farris, hvorfra han afgik fra korpset den 1.4.1870 og indtrådte i tidligere værnepligtsforhold.

Vidnesbyrd: Korpset har været særdeles tilfreds med hans tjeneste.

1866-1868 Johan Friedrich Danger (1830-)[redigér]

48. Ubereden korporal Johann Friedrich Danger er født den 27.2.1830 i Frijsenborg og aftjente sin værnepligt fra 30.5.1852 ved 16. infanteri bataljon 2. kompagni. Den 1.7.1857 ansattes han i det holstenske toldpolitikorps, hvor han den 2.8.1864 udnævntes til korporal. Fra 22.12.1863 overgået til det slesvigske gendarmeri, hvorfra han som feltgendarm deltog i krigen 1864.

Ved den nyoprettede Kongeågrænse forrettede han tjeneste følgende steder, fra 1.1.1865 i Gredsted, fra 8.1.1865 i Åbølling, fra 25.2.1865 på Tobølmark og 20.1.1866 i Kalvslund. Afsked 31.3.1868.

Stambog: f. 27. feb. 1830 Fresenburg, Preetz godsdistrikt, 63½, stærk, blå, blond, landmand. Anmærkning: Har stået på feltfod i 1864. Afskediget ifølge ansøgning den 11. marts 1868. Attest. Tjenestetid ...

1869-1871 Johan Heinrich Bornemann (1835-)[redigér]

67, korps nr. 47. Oversergent Johan Heinrich Bornemann er født den 1.2.1835 i Norderbarlt i Sønder Ditmarsken. Fra den 31.5.1858 aftjent sin værnepligt ved 5. jægerkorps 3. kompagni. Den 1.10.1859 blev han gendarm i det holstenske toldpolitikorps, hvorfra han 22.12.1863 overgik i det slesvigske gendarmeri og under dettes feltgendarmeri deltog han i krigen 1864.

Ved den ny grænses oprettelse blev han gendarm i grænsetoldpolitikorpset og tildelt tjeneste fra den 1.1.1865 i Kolding, fra den 16.1.1865 i Brænore, hvor han 1.4.1865 blev udnævnt til korporal, fra den 9.9.1865 tjeneste i Høkkelbjerg, fra 1.5.1869 i Kalvslund By, fra 1.10.1871 i Foldingbro, hvor han 1.2.1873 blev udnævnt til sergent, fra 6.12.1878 tjeneste i Egebæk, hvor han den 1.1.1879 blev udnævnt til oversergent.

Den 9.11.1904 afgik han fra korpset på grund af alder og svagelighed og den meddeler ham det vidnesbyrd, at han har været en tjenstivrig, ordentlig og pålidelig mand, som bestandig har søgt at opfylde sine pligter på bedste måde.

1879-1887 Joachim Friedrich Sage (1837-)[redigér]

80, korps nr. 60. Bereden oversergent Joachim Friedrich Sage er født den 19.10.1837 i Lutterbek, Kloster Preetz. Fra den 31.5.1860 aftjente han sin værnepligt ved 22. infanteri bataljon 2. kompagni. Den 10.9.1861 blev han gendarm i det holstenske toldpolitikorps, hvorfra han 22.12.1863 overgik til tjeneste i det slesvigske gendarmeri og under dettes feltgendarmeri deltager i krigen 1864.

Ved den ny grænses oprettelse blev han gendarm i grænsetoldpolitikorpset og forrettede her tjeneste fra 1.1.1865 på Hvolbølgård, fra 16.2.1865 i Rørkærhuse, hvor han 1.10.1865 blev udnævnt til korporal, fra 22.12.1868 til tjeneste ved Gl. Ålegård, fra 9.9.1872 i Høm, fra 1.7.1875 i Favrholt, fra 1.10.1875 udnævnt til sergent og samtidig omstationeret til Tobøl. Den 1.11.1887 blev han bereden oversergent på prøve og den 1.1.1889 fast bereden oversergent. Den 21.12.1893 fik oversergent Sage overrakt dannebrogsmændenes hæderstegn og den 30.9.1904 afgik han fra korpset.

Der meddeles ham det vidnesbyrd, at han har været en tjenstivrig, ordentlig og pålidelig mand, som bestandig har søgt at opfylde sine pligter på bedste måde.

Stambog: 67¼ alen høj, stærk, blå, blond, landmand, g. 16. juli 1875. Station: … … Tobøl 1.10.1875, Villebøl 1.5.1879, Vejstrup 1.11.1887.

Tidligere: indrullet 31. maj 1860 som menig ved 22. infanteri bataljon 2. kompagni № 441, … 3. sep. 1861, senere 9. sep. samme år gendarm i det holstenske toldgendarmeri d. 1. maj 1862 på 1. kl., fra 22. dec. 1863 til 31. dec. 1864 tjent i det slesvigske toldgendarmeri. Anmærkning: har været på feltfod i 1864. Den 1.5.1879 overført i bereden № 15. Dekoreret: 8 års tegn 30.9.1873, 16 års tegn 30.9.1881, dannebrogstegn 21.12.1893. Ifølge ansøgning afskediget den 30. sep. 1904 på grund af alder og svagelighed.

1884-189. Hans Hinrich Vohs (1828-)[redigér]

f. 14. sep. 1828 Rümpel, Rethwisch Amt, 64¾, stærk, blå, blond, snedker, g. 2. april 1772.

Station: V. Vedsted 19.4.1879, Villebøl 1.1.1884

Tidligere: indrullet 12. marts 1849 som menig ved 2. … slesvig-holstenske dragonregiment, i 1849 …, i 1851 korporal, d. 2. sep. 1853 undersergent ved 2. danske … regiment … 13. juni 1854. den 21. aug. 1854 fri (?) i det holstenske grænsegendarmeri, d. 1. sep. 1856 korporal, fra 22. dec. 1863 til 31. dec. 1864 i det slesvigske toldgendarmeri.

Anmærkning: Har stået på feltfod i 1864. Afskediget ifølge ansøgning 1.11.189.?

Dekoreret : 8 års tegn 30.9.1864, 16 års tegn 30.8.1872, dannebrogstegn 25. 7.1864.