Kalvslund Mølle 1858 auktion

Skift til: navigering, søgning

Ifølge forlig og udlæg samt rekvisition af Ribe Spare- og Lånekasse bliver den candidatus juris assessor C. C. Kjær tilhørende ejendom i Kalvslund by og sogn, nemlig jordlodden matr. nr. 1b, af hartkorn ¾ alb, gammelskat 5 sk., med den derpå opførte hollandske vejrmølle, og det dertil hørende våningshus stillet til bortsalg ved 3 offentlige auktioner, som afholdes:

hver dags formiddag kl. 11. De tvende første auktioner afholdes på rådhuset i Ribe, men den 3. auktion på den sælgende ejendom.

Det bemærkes at møllen, der er beliggende ved landevejen imellem Kolding og Ribe, omtrent 1 mil fra sidstnævnte by og som ifølge adkomstdokumenternes udvisende er skyldsat for mølleskyldshartkorn 2 td. 4 skp. er af nyt opført for få år siden, samt at ejendommen fortiden er bortforpagtet for en afgift af 600 rd. årlig.

Konditioner, pantebogsattest, vurderingsforretning og øvrige salget vedkommende dokumenter ville blive fremlagte ved auktionerne og er 8 dage forinden 1. auktion til eftersyn hos prokurator Ferslev i Ribe.

Hvilket herved overensstemmende med plakat 22. april 1817, bekendtgøres såvel til liebhaveres som til pantekreditorernes efterretning.

Riberhus birkekontor den 31. maj 1858. Pontoppidan

Noter[redigér]