Kategori:Poul Bartskjær

Skift til: navigering, søgning

Sagnhelten, den for et begået mord fredløse Poul Jensen Steen, deltog 1. juli 1644 i søslaget på Kolberger Heideskibet Trefoldigheden, hvor han forbandt den sårede kong Christian 4.'s øje. Kongen belønnede ham med livsvarig skattefrihed på hans gård i Villebøl og fredløsheden ophævedes.

Gården skal have været den såkaldte 'Kongens Gave', men var muligvis i stedet Villebøl Krogård. Han må have overtaget gården ved at gifte sig med enken Anna Nielsdatter, som 1641 havde fæstet sin fædrene gård efter hendes 1. mand Poul Jørgensen Bardskær. Disse oplysninger stammer vistnok fra Haderslevhus Lens-regnskaber.

Anna Nielsdatter blev begravet under triumfbuen i Kalvslund Kirke, hvorover der indtil kirkens restaurering i 1950'erne lå en træramme, som nu delvist bevaret er opstillet i kirkens våbenhus, hvorpå der står/stod:

Her hviler herren erlig mand Povel Jensen af Wild som saaligen hensovit i herren den ░░ Ano 16░░ i hans alders ░░ aar.
Her huos hviler i herren erlig oc gudfryctig quinde … Povls af Wild som saalig hensof den 19. feb. Ano 1655 i hindis alders 66. aar.

Povel Jensen skal være omkommet i Kongeåen, muligvis 1656, og blev med sikkerhed ikke begravet på den knebne plads under triumfbuen i Kalvslund Kirke.

Fortællingen om Poul Bartskjær er gendigtet af hhv. Marie Henckel og Anne Winther: [1]

  • 'Landmandsalmanakken', ukendt årgang
  • 'Historier fra Ribe Amt', udgivet af Esbjerg Byhistoriske Arkiv i samarbejde med Ribe Amts Lokalarkiver, 2004, side 101-105.
  • Teaterstykke opført 2013 ved renæssancefestival på egnsmuseet Sønderskov