Villebøl Krogård

Skift til: navigering, søgning

Bækvej 39. [1]

Villebøl i gammel tid[redigér]

Hans Sørensen nævntes fra 1667 i Villebøl og hans gård blev 1708 beskrevet som ½ gård i Villebøl, 3 otting, 16 fag stuehus, 38 fag lade og vognhus og ¼ gård i Ravning, 4 fag stuehus, hvori folk boede til leje

Søren Hansen (1680-1720)[redigér]

Vistnok først gift med en datter af Anders Larsen i Krogstrup, men det er usikkert. [2]

Efterfulgte vel Hans Sørensen, som måske var hans far, tidligst 1708.

Var fra 1711 sandemand, var kirkeværge og blev 1717 sognefoged.

Alderen på børnene passer muligvis ikke.

 • 1. Anna Sørensdatter (1704-), boede 1728 i Lintrup
 • 1. Tyge Sørensen (1705-ca. 1728), måske begravet i Lintrup, hvor kirkebogen først starter 1731
 • 1. (?) Hans Sørensen (1711-), Føvling

1720 Edel Hansdatter (1690-1778)[redigér]

Datter af Hans Termansen, Farup. [3]

Gift med Søren Hansen og som enke gift 1721 med Nis Holdensen.

Fik 1720 som enke Niels Pedersen Lund, Hjortvad, som lavværge.

1721 Nis Holdensen (1699-1762)[redigér]

Søn af gårdmand Holden Ebbesen, Ganderup. [4]

Tjente 1721 i Skærbæk Mølle, Tornum.

Ved den ulykkelige ildebrand i Villebøl 3. maj 1723 blev hans midler og bohave lagt i aske,

Nævnt 1737-1752 som Søren Hansens efterfølger.

Skulle på aftægten forskaffes 3 fag hus.

1757 Søren Nissen (1725-1815)[redigér]

Gift 1757 med Karen Christensdatter (1732-1813), datter af Christen Petersen Tyboe, Gl. Ågård. [5]

Købte 9. april 1757 for 80 rd., 3 lige store stykker Klostereng i Nr. Farup, ialt 1-0-2-9/10 hartkorn, af stiftfysikus Ancher Anchersen, som havde købt dem 1756 på auktionen over Ribe Ladegårds jord. Overtog 5. maj 1757 gården i Villebøl, tillige med part i Ravning, med aftægt til forældrene og en vinters ophold til søsteren Leene Nisdatter, og gården var bebyrdet med kgl. gæld, men ellers ses ikke så mange detaljer, da dokumentet er skrevet i en skadet bog.

Lånte 1782 til Anders N. Løve 50 rd., der 1783 solgte Bavngård til sønnen Niels A. Løve for 995 rd., som han vist ikke kunne betale, hvorfor Søren Nissen og Anders N. Løve som kreditorer vistnok 1785 overtog Bavngård og ca. 1787 udstykkede i 4 dele.

Fik til aftægt 5 fag hus østen i gården, hvortil bygges endnu 4 fag, som apteres med vinduer og døre, ovn og skorsten, samt køkken, 2 sengesteder, en jernkakkelovn, loftskud over 4 fag, lo, bås og lade. Dertil bl.a. 2 køer og 4 får.

1790 Christen Sørensen (1765-1829)[redigér]

Antog 1790 ved overladelse- arve- og aftægtskontrakt ¾ fæstegården bestående af 2 otting i Villebøl, 1 otting kgl. fæstegrund i Ravning, styk fæsteeng af Gudsnapgård, og en ejendoms-mærskeng på 1-0-2-9/10 hartkorn af Riberhus Ladegård i Farup Enge og skulle derfor betale 8 rd. i fæste, overtage al gæld, udbetale 250 rd. i arv til hver af de 2 brødre og svare aftægt til forældrene. [8]

1829 Sidsel Madsdatter (1774-1851)[redigér]

Datter af Mads Sørensen, Overgård. [9]

Enken og børnene fæstede ¾ gården for 12 rd.

Enken købte 1834 Thomas Pedersens gård Toftgård for 33 rbd. og havde ifølge aftægtskontrakten 1835 ret til at flyttede derover, i hvert fald døde hun på Riberhusgården.

1835 Nis Christensen (1801-1858)[redigér]

Gift 1835 med Lise Johansdatter (1804-1848) og som enkemand gift 1851 med Inger Catharina Nielsdatter Munch. [10]

Solgte 1852 22 td. land til et nyt kådnersted Ågård, Ravning.

Drev krohold, høkeri og byggede Villebøl Bro.

Borthyrede 1856 et hedeskifte med hus på for 50 år.

Se under personligheder.

1858 Inger Catharina Christensen, f. Nielsdatter Munch (1814-1891)[redigér]

Gift 1851 med Nis Christensen og som enke gift 1862 med Hans Peter Jensen (1836-1867) fra Hviding. [11]

Fik 1858 koncession til krohold og høkeri.

Fik 1862 bygget et aftægtshus på Villebøl Mark (Marensminde).

 • 2. Elise Nissen (1853-), g. 1887 med lærer Peter Ulrik Toubøl i Tobøl

1861 Johan Peter Nissen (1840-1909)[redigér]

Overtog 1861 ved arveforlig med stedmoderen Inger Cathrine Munk. [12]

Udlejede krodriften og byggede 1862 aftægtshus til stedmoderen på Villebøl Mark og 1863 den nye Højgård.

1865 Villebøl Ejerlav #7[redigér]

Gården, som tidligere var forsikret i Slesvigs Brandforsikring, blev 1865 og 1866 beskrevet, alle bygninger med stråtag:

 • 12 fag østre huslænge, deraf 10 fag beboelse og 2 fag port, i 1866 beskrevet med 2 fag kælder under, indrettet fra nord med 6 værelser, forstue og køkken og de 7 fag var opført samme sommer med ny mur
 • 12 fag søndre huslænge, med 3 værelser og bryggerhus i de 9 fag og 3 fag til stald
 • gæstestald på 9 fag, delvist tilbygget østre huslænge

I 1928 tilkøbtes matr. 5b fra den gamle gård matrikel 5, og matr. 5b blev hovedmatrikel.

1865 Niels Christensen (1829-1879)[redigér]

Søn af gårdmand Christen Thomsen Rammer og Ingeborg Nielsdatter, Stenderup, Føvling.

Var tidligere indsidder i Fjersted.

Forpagtede krogården med 9 td. land og købte den 1865, hvor også broen og ret til at indkræve bropenge medfulgte.

I 1878 boede høker S. Frandsen formentlig her.

1879 Karen Eline Christensen, f. Dam (1831-1892)[redigér]

Datter af skolelærer Christian Thomsen Dam og Mette Maria Pedersdatter, Havervad ved Brøns.

Niels Christensens enke flyttede til Tobøl og blev begravet i Føvling.

1882 Christian Ludvig Hansen (1856-)[redigér]

Søn af gårdejer Christen Hansen og Ester Marie Hansen, Alslev, Højst sogn

Gift 1879 med Mette Kathrine Thaysen (1856-), datter af gårdejer Jørgen Thaysen og Marie Klausen, Smedager ved Bjolderup.

Var forinden købmand i Foldingbro.

Købesum 11.500 kr. for matrikel 7 med 0-4-2-2¾ hartkorn

 • Jørgen Estrid Hansen (1882-)

1884 Niels Brodersen (1857-1921)[redigér]

Søn af møller Niels Ocksen Brodersen, Råhede Mølle, hvor han selv 1880 var møller. Gift 1883 med Ane Lassen (1860-1940) fra Sønder Farup. [13]

Købesum 11.700 kr.

Havde fra 1888 gården matrikel 5 i forpagtning fra Nis Jepsen Johansen, for 400 kr. årlig.

Mageskiftede 1897 med Singelgård.

1897 Hans Thøgersen Hansen (1873-1901)[redigér]

Søn af Hans Hansen, Singelgård, og overtog denne 1892, men mageskiftede 1897 til Villebøl Krogård. [14]

1901 Johanne Hansen, f. Pedersen (1874-1949)[redigér]

Datter af Carl Pedersen, Ågård, Ravning. [15]

Enken sad i uskiftet bo.

Sergent Knud Nielsen havde lejet et værelse i kroen, men blev opsagt pr. 1. maj 1912 og købte i stedet gendarmboligen Villebølvej 4.

Fik 1928 auktionsskøde på Christian Dynnesens dødsbo, matrikel 5b, for 3.700 kr.

 • Mette Kirstine Hansen (1894-), g. 1929 med Hans Rostgaard fra Jordrup
 • Dagmar Dorthea Hansen, g. 1929 med Knud Nielsen Lund
 • Klara Hansine Hansen (1897-), g. 1924 med Niels Rosenmaj Hansen, gårdejer i Nr. Farup, boede senere i Kolding
 • Hans Hansen (1899-), var 1929-1962 bestyrer af Esbjerg Andelsmejeri

1930 Knud Nielsen Lund (1884-1966)[redigér]

Søn af Martin Lund, Tobøl, og opkaldt efter farfaderen Knud Nielsen i Astofte, som var søn af Niels Pedersen, Østervej 1, Kalvslund. [16]

Overtog vistnok først faderens gård i Tobøl.

Købte 1930 krogården og forpagtede bevillingen til gæstgiveri af svigermoderen.

1966 Dagmar Dorthea Lund, f. Hansen (1895-1970)[redigér]

Enken boede til sidst på hvilehjemmet Ved Åen i Ribe. [17]

1968 Oskar Nielsen[redigér]

Flyttede til Esbjerg.

Kongeå Camping[redigér]

Campingpladsen oprettedes af Grethe og Peder Christiansen. [18]

1969 Peder Christiansen[redigér]

Gift 1956 med Grethe Sørensen.

Peder var skibsfører på Rømø-Sild overfarten.

Flyttede til Fredericia og senere til Skanderborg.

1982 Vagn Jessen (1952-1985)[redigér]

Fra Bækmark ved Vejrup.

1985 Alice Weber Klinge[redigér]

Datter af Theodor D. Klinge, Koldingvej 157.

1988 Thorleif Skak[redigér]

Fra Ølgod.

1997 Woulf Bauer og Emmy Bhöm[redigér]

Fra Læk i Nordfrisland.

2002 Ole Thorbjørn Hansen[redigér]

Bor nu i Svendborg.

2003 Eva Lauridsen[redigér]

Fra Thisted.