Åbanken, Villebøl

Skift til: navigering, søgning

Bækvej 31.

Kontrolløragre og Langeng (matrikel № 4)[redigér]

1836 Poul Andersen (1803-1874)[redigér]

Købte 1836 Peder Friderichsens ¾ fæstegård (Kongens Gave) med aftægt. [1]

1867 Christian Gotfredsen (1826-)[redigér]

Ejer af Lundgård, Nørre Farup.

Købte 1867 matr. № 4 (Kongens Gave) for 4.500 rd. og aftægt til Poul Andersen.

1875 Conrat Nissen Knudsen (1827-1885)[redigér]

Overtog 1860 fæstestedet Kalvslund Kro efter faderen Knud Poulsen. Købte 1866 74 td. 2 skp. land på Villebøl Hede (matr. № 8) af Jens Christian Jensen, matrikel 5, og betalte 12 rd. i 1867 til Poul Andersen, for at benytte en jordstrimmel på 8 alens bredde af matr. № 4 som vej til matr. № 8. [2]

Købte 1875 matr. № 4c ('Kontrolløragre' og 'Langeng') for 2.000 kr. af Christian Gotfredsen og må samtidig have overtaget vejrets-forpligtelsen til sig selv.

1885 Bodil Margrethe Knudsen, f. Christensdatter Caltoft (1835-1909)[redigér]

Enken måtte ifølge testamente hensidde i uskiftet bo. [3]

1887 Hans Hansen Holm (1859-1950)[redigér]

Købte 1887 af enken Kalvslund Kro med matriklerne 8 og 4bc i Villebøl, hvor der på matr. № 4c hæftede købe- og lejekontrakt tinglæst 4. okt. 1876 til Ole P. Christensen på en del af parcellen. [4]

1875 Villebøl Ejerlav #4c[redigér]

'Kontrolløragre' og 'Langeng' udstykkedes 1875 fra matr. № 4 Kongens Gave til Kalvslund Kro og tildeltes matr. № 4c.

Samme år byggedes Villebøl-Hjortlund engvandingskanal og den del af matrikel № 4c, som lå syd for kanalen overtoges af Ole Peder Christensen ved købe- og lejekontrakt gældende i 50 år fra 1. maj 1876, med årlig vederlag 6 kr. for skat og afgifter og lejeafgift 4% af købesummen 1.100 kr., som forbliver uopsagt fra ejerens side, der får panteret i husbygninger opført af lejeren.

'Åbanken' bebyggedes formentlig umiddelbart efter købe- og lejekontraktens indgåelse 1876 af lejeren Ole P. Christensen, som 1892 udnyttede indløsningsretten til ejendommen, der 'allerede' af køberen var bebygget.

1876 Ole Peder Christensen (1838-1902)[redigér]

Søn af gårdejer Christen Pedersen og Else Kirstine Pedersdatter, Skonager ved Varde. Gift 1860 med Ane Kirstine Fogtmann (1834-1928), datter af Hans Pedersen Lyst og Jeng Jepsdatter Fogtmann, Brændstrup, senere Fredensborg, Villebøl. [5]

Købte 1860 svigerfaderens fæstelandbolsted Fredensborg for 300 rd. og fæstede det for 2 rd., lånte 1866 400 rd., solgte 1868 landbolstedet for 616 rd. og flyttede til Hjortlund, kort efter til Hygum og allerede 1869 tilbage til Villebøl, hvor han indtil 1876 var indsidder, formentlig i aftægtshuset hos svigerforældrene.

Var arbejdsmand ved Kongeåens engvandingskanaler, som byggedes 1874-1875.

Enken fik af sine børn 1902 lov at hensidde i uskiftet bo.

1894 Christen Pedersen Christensen (1861-1908)[redigér]

Fik 1905 navnebrev på navnet 'Christen Pedersen Lyst'. [6]

Gift 1885 med Anna Margrethe Jørgensen (1865-1904), datter af husmand Hans Christian Jørgensen og Karen Rasmussen, Stenderup, Føvling. Som enkemand gift med Maren Nielsen.

Købte ejendommen matr. № 4c ved at overtage gælden på 2.000 kr. og give forældrene aftægt til værdi af 1.200 kr.

Senere vognmand i Bramming og viktualiehandler i Brørup.

Død på Ribe Amtssygehus og bisat derfra på Stenderup kirkegård.

  • Hans Kristian Kristensen Fogtmann (1886-)

1898 Hans Peder Lyst (1865-1945)[redigér]

Fik 1905 navnebrev på navnet 'Hans Peder Lyst'. [7]

Gift 1897 med Anna Nilson (1877-), datter af ugift Christine Pedersdatter Held, St. Olofs sogn ved Simrishamn i Skåne. Moderen blev senere gift med Christian Peder Aschov, Lintrup, som 1940 boede i den nedlagte Villebøl Skole.

Købesum 2.000 kr. foruden aftægt til forældrene.

Købte 1911 Vestereng med tilliggende mark af Kristian Dynnesen, matrikel 5, og Langager, matr. 4f, af Nikolaus Hansen, Kongens Gave. Købte vistnok 1914 en eng mere af Kristian Dynnesen.

1943 Alfred Lyst (1899-)[redigér]

Gift 1926 med Anne Marie Sørensen (1901-), datter af Marius Theodor Sørensen og Maren Berg, Obbekærvej 59, Tved. [8]

Købesum 17.000 kr.

Flyttede til Ribe.

1958 Hilmar Byrialsen[redigér]

1959 Jens Enevald Hansen (1933-1994)[redigér]

Ejede desuden 1981-1985 Villebølgård og beholdte en del af jorden derfra.

Flyttede til Tobøl.

1990 Ole L. Strande (1964-)[redigér]