Fredensborg, Villebøl

Skift til: Navigation, Søgning

Hjortlundvej 181. [1]

Villebøl i gammel tid[redigér]

Et landbol, som må have tilhørt Knud Knudsen eller/og Peter Lauridsen indtil 1681 og derefter var wüst.

1685 Rasmus Jørgensen (1655-1735)[redigér]

Nævnt 1685 i Villebøl.

Nævnt som fæster af et landbol i bl.a. jordebøgerne 1690-1705-1708 og det bestod 1708 af 7 fag hus med kålgård, 2 køer og 10 får, nyder græsning på heden til 2 køer og må gå bud.

Endnu nævnt i jordebøgerne 1737-1743 med restancer, efter at bolet 1726 var afbrændt.

1744 Peder Jensen[redigér]

Fra Gredsted. Gift med Anne-Margrethe Sørensdatter (1720-1757), datter af sognefoged Søren Hansen, Villebøl Krogård. [2]

Nævnt 1744 i Villebøl og i jordebogen 1751 som efterfølger til Rasmus Jørgensen.

Flyttede åbenbart bort efter 1757.

 • Woldborg Pedersdatter, født og død 1744 i Villebøl, 6 uger gl.
 • Jens Pedersen (1750-), ukendt

1763 Niels Thomasen (1731-1811)[redigér]

Søn af Thomas Boyesen, Bæk og bror til Boy Thomasen, samme sted. Gift med med Karen Madsdatter (-1815). [3]

Boede 1758 i Ravning.

Fæstede 1763 for 12 sk. det vistnok øde landbol, som han efter kontrakt af 20. nov. 1763 havde tilkøbt, fæstebrevet fandtes ikke.

Var 1775 fadder til brordatteren Anna Maria Boyes uægte barn.

1776 Fredensborg[redigér]

Efter Niels Thomsens ansøgning 1776 udlyttedes landbolet til det sydvestligste hjørne af Villebøl, stedet nævntes mange gange 1782-1800 i kirkebogen som Fredensborg eller forkortet Fr. borg og ses på kortet fra 1795 benævnt som Fredensborg Huus, med den nuværende beliggenhed.

1811 Mads Nielsen Wolk (1763-1838)[redigér]

Gift 1785 med Else Jepsdatter (1760-1829), datter af Jeppe Hansen, Ravninggård. [4]

Skrædder.

Død 7. april 1838 som aftægtsmand hos Anders Poulsens enke.

 • Niels Madsen (1785-1838?), vistnok daglejer i Villebøl og indsidder i Ravning
 • Bodel Marie Madsdatter (1788-1864), ugift
 • Jep Wolk Madsen (1790-1860), Hygum Mark
 • Christen Madsen Calslund (1795-1843), var 1834 priviligeret værtshusholder i Hvilested, Harte, 1840 husmand i Nr. Vorrup, Vejen og senere i Nyby
 • Anne Cathrine Madsdatter (1800-), g. 1818 med Niels Andersen (1789-1829), som var indsidder i Villebøl, Bavngård og Fæsted, som enke g. 1840 med Jens Christian Christensen, Ø. Vedsted

1828 Anders Poulsen (1794-)[redigér]

Søn af Poul Hansen og Mette Marie Andersdatter, Fæsted, men født i Bavngård hos morfaderen Anders N. Løve.

Boede 1816 i Harreby, fra 1819 i Fæsted og 1829 i Villebøl.

Fæstede landbolet for 48 sk. efter kontrakt af 20. dec. 1831.

Død efter folketællingen 1835 og senest 7. april 1838.

Anna Christensdatter (1789-1848)[redigér]

Datter af Christen Mathiesen og Mette Sørensdatter, Harreby. Gift 1816 med Anders Poulsen.

Død som aftægtskone her.

 • Chresten Andersen (1819-), ukendt

1842 Hans Pedersen Lyst (1805-1880)[redigér]

Søn af Peder Chrestensen, Koldingvej 78, Bavngård. Gift 1834 med Jeng Jepsdatter Fogtmann (1803-1869), datter af parcellist Jep Hansen Fogtmann og Anna Kirstine Hansdatter, Møgelballe nordvest for Gram. [5]

Fæstede 1842 landbolet for 48 sk. ifølge kontrakt af 1 dec. 1842 og lånte 1843 90 rd. cour. af Jep Andersen, Kalvslundgård

1860 Ole Peder Christensen Lyst (1838-1902)[redigér]

Søn af gårdejer Christen Pedersen og Else Kirstine Pedersdatter, Skonager ved Næsbjerg. Kaldet 'Wolle Lyst'. [6]

Købte 1860 fæstelandbolstedet for 300 rd. og modtog 1862 fæstebrev. Lånte 1862 og 1866 hhv. 50 og 400 rd.

Lejede 1876 en del af matr. № 4c beliggende syd for engvandingskanalen i Villebøl af sognefoged C. N. Knudsen i Kalvslund Kro i 50 år, med byggerettighed og køberet, se Åbanken. Køberetten udnyttedes 1892.

1865 Villebøl Ejerlav #10[redigér]

1868 Jens Andersen (1836-)[redigér]

Søn af husmand Anders Christian Andersen Blankenberg og Christine Michaelsdatter, Havlund ved Ølgod. Gift 1866 med Ane Marie Therkelsen (1844-), datter af inderst Terkel Knudsen og Kirsten Madsdatter, Hjerting Mark.

Var vist forinden husmand i Ø. Hjerting. Købesum 616 rd. og aftægt til Hans Pedersen og hustru.

1870 Peder Friderich Freudendal (1822-1894)[redigér]

Søn af skibstømrermand Jørgen Johansen Gram og Margrethe Cecilie Freudenthal, Rejsby, moderen var fra Hamborg. [7]

Købte ejendommen ved at overtage pantegælden på 2.000 rd. rigsmønt og aftægtsforpligtelse til Hans Petersen.

Var maler og malede bl.a. inventaret i Kalvslund kirke 1868.

Død ugift og uden livsarvinger. Arveskifte 1894.

1894 Rasmus Nielsen Johansen (1846-1909)[redigér]

Søn af husmand Johannes Rasmussen og Frederikke Elisabeth Frydendahl, V. Vedsted, hun var søster til Peder Frederik Frydendahl. [8]

Gift med Marie Dorthea Andreasen (1846-1920) fra Læk.

Boede først i Nørre Sejerslev ved Emmerlev, var 1885 arbejdsmand i Stensbæk, og fra 1886 indsidder og arbejdsmand i Villebøl.

Købte gården af boet efter morbroderen for 1.550 kr.

Oprettede 1904 testamente og beholdte ved handelen 1908 det nord for vejen liggende hus matrikel 10b med have og toft på 2 skp. alb. land, som sælgeren skulle lade fraskille, hvor de boede til deres død.

1908 Hans Andersen Hansen (1881-)[redigér]

Søn af husmand Andreas Hansen og Ellen Kjestine Mathiesen Lønborg, Østerby, Daler ved Højer, senere Ribe Mark.

Gift 1910 med Dagmar Marie Hansen Limkilde (1886-1923), datter af arbejdsmand Peter Hansen Limkilde og Vilhelmine Hansine Christine Petersen, Svindinge ved Ørbæk, Sydøstfyn. Som enkemand gift 1926 med Ane Marie Karoline Andersen (1895-), datter af husmand Iver Andersen og Katrine Marie Kruse, Hejnsvig.

Købte 3. april 1908 matr. 10a for købesummen 3.300 kr., hvor fragik matrikel 10b, efter udstyknings-approbation af 29. juli 1908.

Efterfølgende husmand på Ribe Mark.

1926 Christen Larsen Christensen[redigér]

Købesum 9.000 kr.

Var oprindelig landmand.

Fra 1924 ejer af lillebil i Kalvslund og fra 1925 last- og lillebilchauffør i Brørup. Blev 1933 ansat ved Brørup Falck.

Boede en tid i aftægtshuset matrikel 10b.

1927 Hans Peder Hansen (1895-)[redigér]

Søn af skomager og husmand Hans Jensen Hansen og Hansine Ane Margrethe Nielsen, Gørding. Gift 1927 med Ane Dorthea Christensen (1902-), datter af husmand Peder Christensen og Kirstine Marcusine Holm, Bolding ved Åstrup.

Købesum 10.800 kr.

1928 Sophus Marinus Christoffersen (1901-1980)[redigér]

Søn af husmand Christoffer Christoffersen og Sophie Marie Christensen, Åstrup ved Starup. Gift 1926 med Sørine Amalie Jensen (1904-1992), datter af husmand Niels Andersen Jensen og Mette Marie Nielsen, Terp ved Bramming.

Kørte mælk til Tobøl Andelsmejeri i ca. 20 år.

Købte hus i Brøstrup og senere i Ribe.

 • Svend Aage Christoffersen (1926-1994), lærer i Esbjerg
 • Niels Jensen Christoffersen (1928-2001), kontrolassistent i Sønder Hygum
 • Ove Christoffersen (1932-), ejede 1964-1971 smedeforretningen i Tobøl, derefter smed på en fabrik i Holsted

1948 Viggo Christiansen (1918-1993)[redigér]

Gift 1948 med Magdalene Sørensen (1926-2001), datter af landmand Jens Kristian Sørensen og Anna Kjerstine Højer Laugesen, Lintrup ved Holsted.

Flyttede til Gredstedbro og senere til Gabelsparken i Bramming.

1985 Arne H. Christiansen (1962-)[redigér]

2013 Cowi Invest Aps[redigér]