Villebølgård

(Omdirigeret fra Asgar Poulsen Brok)
Skift til: navigering, søgning

Bækvej 32.

Villebøl i gammel tid[redigér]

Gården brændte tilsyneladende 3. maj 1723 sammen med de andre gårde i Villebøl og vides først med sikkerhed på placeringen ca. 1 km vest for Villebøl by ifølge kortet fra 1795. Ifølge det gamle toldkort må den have lagt sammen med de 3 andre gårde på linje langs Kongeåen, hvor Villebølvej går nu, men da kortet skal være tegnet 1727 efter branden, må det først være senere at gården udflyttedes.

Gården blev 1708 beskrevet som:

Peder Sørensen (-1690)[redigér]

Se mere under Villebøl i gammel tid. [1]

1690 Peder Sørensens enke[redigér]

Peder Sørensens enke nævntes 1690 på denne gård.

1690 Niels Pedersen (1671-1725)[redigér]

Gift med (Boeld) Bodel Lauridsdatter (1672-1747), datter af sognefoged Laurids Bertelsen, Villebøl [2]

Ifølge vurderingen 1708 havde Niels Pedersen en ½ gård i Villebøl, 3 otting, med 13 fag stuehus, 37 fag lade hvori 3 fag indrettet med skorsten så moderen nød aftægt, tidligere ejendom, og en ¼ gård i Ravning, 1½ otting, med udlejet stuehus på 4 fag, fælles med Jens Jensen, matrikel 5.

Hans gård og bohave lagdes i aske ved den ulykkelige brand 3. maj 1723 og kostede ham selv derefter på sygeseng.

1725 Peder Nielsen (1692-1767)[redigér]

Gift 1723 med Else Ebbesdatter (1701-1780), datter af Ebbe Pedersen, Tobøl. [3]

Overtog muligvis 1723.

Nævnt 1737-1752 som Niels Petersens efterfølger i både Villebøl og Ravning.

1758 Niels Pedersen (1725-1762)[redigér]

Overtog 1758 fæstegården med de såvel i Ravning som i Villebøl befindende husbygninger, men dokumentet står i en skadet bog og mange detaljer kan ikke læses. På forlangende skulle til aftægtsfolkenene skaffes 6 fag hus og 3 fag til ladehus, som måske kan have givet anledning til udflytning af gården. [4]

1762 Leene Nisdatter (1736-1815)[redigér]

Datter af Nis Holdensen, Villebøl Krogård. [5]

Gift 1757 med Niels Pedersen og som enke gift 1763 med Jens Pedersen.

Ved vurderingen 1763 blev gårdens bygninger beskrevet som 8 fag salshus med 2 skorstene og ovn, 4 fag lade vist under samme tag, 16 fag vester ladehus, 17 fag nordre ladehus og 4 fag østre ladehus.

  • 1. Else Nielsdatter (1758-), g. 1778 med Mads Jensen af Tobøl
  • 1. Nis Nielsen (1760-), boede i Tobøl

1763 Jens Pedersen (1738-1821)[redigér]

Søn af Peder Hansen, Pedersminde, Hjortvad, der var søn af ovennævnte Hans Nissen og Maren Pedersdatter. [6]

Fæstede ½+¼ fæstegården for 3 rd.

Overfaldt 1766 tingbud Kröger og gav 12 sk. i brøde.

Lånte 1778 159 rd. af Søren Nissen, Villebøl Krogård.

  • 2. Niels Jensen (1768-1839), død på gården som 'vanvittig'
  • 2. Ædel Jensdatter (1772-), ukendt
  • 2. Anna Marie Jensdatter (1774-1865), trolovet 14. maj og kopuleret 14. juni 1793 med Søren Jensen
  • 2. Peder Jensen Hjort (1780-1857), Søndergård, Plovstrup, sognefoged

1793 Søren Jensen (1759-1844)[redigér]

Søren skulle ifølge fæsteregisteret 1793 efter kontrakt af 21. feb. 1793 fæste sin fader Jens Petersens ½ og ¼ fæstegårde for hhv. 3 og 2 rd., men intet er protokolleret herom denne dato og familieforholdet er med bestemthed fejl, da der i skødet fra 1832 på en parcel på 0-3-2-1⅔ hartkorn står, at Søren var kommet i besiddelse af samme ved ægteskab med forrige ejer Jens Pedersens datter, med bemærkning at købekontrakt ej havde været oprettet. [7]

Lånte 1802 198 rd. af Niels Andersen Tranberg i Farup med sikkerhed i et stykke mærsk eng i Farup på 0-3-2-1⅔ hartkorn (efter auktionsskøde af 12. aug. 1757).

1830 Jens Obling Sørensen (1801-1882)[redigér]

Gift 1826 med Karen Christensdatter (1805-1880), datter af Christen Sørensen og Sidsel Madsdatter, Villebøl Krogård (og Toftgård). [8]

Købte 1832 af faderen en parcel på 0-3-2-1⅔ hartkorn af Riberhus Ladegårds jorder for 50 rd.

  • Anna Marie Jensdatter (1827-1912), g. 1853 med Hans Nielsen
  • Christen Jensen (1829-1854), ugift

1855 Hans Nielsen (1821-1896)[redigér]

Søn af gårdmand Niels Truelsen i Vilslev. [9]

Overtog ½ og ¼ part ejendomsgården for 1.350 rd. og aftægt, heraf var 900 rd. overtagelse af gæld til Hjortlund Kirke.

Aftægt på gården 1894. Enken fik 1896 lov at hensidde i uskiftet bo.

1865 Villebøl Ejerlav #2[redigér]

Gården havde tidligere været forsikret, da den 1875 blev beskrevet til indtegning i den almindelige Brandforsikring for Landbygninger som 4-længet med 16 fag stuehus mod syd, hvoraf 3 fag hestestald i vest, 4 fag beboelse i østre længe, lade med køreport i nørre længe, stald i vestre længe opført samme år og desuden en 8 fag tilbygning ved stuehusets vestre ende, indrettet til brændsel, svine- og fåresti, alt med stråtag.

Gården brændte 1911 og genopførtes. Stuehuset brændte ca. 2010 og er nedrevet.

Jens Sørensen Brok delte Villebølgård mellem sønnerne Asgar Poulsen Brok og Mads Svend Brok ved i 1934 at opføre Gyvelgård, sælge 1937 Villebølgård med ½-delen af jorden til Asgar Poulsen Brok og 1939 sælge Gyvelgård med den anden ½-del af jorden til Mads Svend Brok.

1888 Berthel Peder Berthelsen (1858-)[redigér]

Søn af Elias Bertelsen i Bækbølling, senere Stens.

Var i det mindste 1888-1890 forpagter hos jordbruger Hans Nielsen.

1894 Jens Sørensen Brok (1867-1956)[redigér]

Døbt 'Jens Sørensen Hansen', men tog 1905 navnet 'Jens Sørensen Brok', tilsvarende for hans kone og børn. Gift 1898 med Andrea Nielsine Madsen (1870-1948), steddatter til Laust Jensen i Kalvslund. [10]

Købesum 16.000 kr. og aftægt til forældrene.

Tegnede 1915 telefon-abonnement. Hædret blandt hedens opdyrkere i Kongenshus Mindepark.

1937 Asgar Poulsen Brok (1901-1998)[redigér]

Gift 1937 med Agnes Marie Sørensen (1914-1998), datter af Anders Sørensen, Hjortvadvej 23 [11]

Overtog gården med ½-delen af dens jord.

Flyttede til Tobøl.

  • Jens Erik Brok (1938-), agronom
  • Svend Brok (1940-), antikhandler i Foldingbro

Jens Sejr Eriksen Brok (1935-1980)[redigér]

Overtog 1966 Nørregård i Tobøl efter faderen og tilkøbte Villebølgård af farbroderen. [12]

Død i en trafikulykke.

1981 Jens Enevald Hansen (1933-1994)[redigér]

Havde 1959-1990 Åbanken.

1985 Torben Grejsen (1960-)[redigér]

Søn af Johannes Grejsen Sørensen, Ribe Mark.

Solgte gården 2006, men købte den tilbage året efter.

2006 Søren A. Sørensen og Ole Sørensen[redigér]

Far og søn fra Ravninggård.

2007 Torben Grejsen[redigér]

Se ovenfor.