Kategori:Lauest Jensen

(Omdirigeret fra Laust Jensen)
Skift til: navigering, søgning

Lauritz/Laurits/Laust/Lauest Jensen (1826-1908), søn af gårdmand Jens Christian Westergaard Pedersen og Ann Lucie Lauritzdatter, Anneksgård, Kalvslund.

Gift 1858 med Maren Thomasen (1831-1874), datter af husmand Thomas Sørensen og Mette Kjerstine Jensdatter, Vejrup. Som enkemand gift 1879 med husbestyrerinden Maren Nielsen, f. Andersdatter Friis (1826-1909), datter af gårdmand Anders Hansen Friis og Johanne Laugesdatter, Årre, og enke efter husmand Mads Nielsen, Bække.

Var efter at faderen 18. nov. 1852 blev fundet druknet i åen, arving af Anneksgård, Kalvslund, en fæste-anneksgård til Hjortlund Præstegård, og skulle ifølge arvedelingen eftergives ⅓ af gårdens sande taksationsværdi, 2.913 mark, skulle af den resterende del af boets hele masse og fradrag af moderens del, arve en broderlod på ¼, 1.362 mark, men skulle betale boets gæld, navnlig 960 mark ifølge udsigelsesakt af 8. okt. 1840, arv og aftægt til moderen og arv til 4 søskende, og skulle ifølge fæste-vilkårene 1853 årligt betale præsten 19 rbd. og udføre ægtkørsel.

Købte af møller S. H. P. Arild transport af retten til et ældre auktionsskøde, læst 7. nov. 1877, bekræftet 17. dec. 1877 og 3. juli 1878, læst 18. dec. 1878, på Kalvslund Mølle og matr. 25 (Koldingvej 42), og købte i mellemtiden også det lille jordstykke matr. 31 ved møllen og landevejen. Huset på matr. 25 lejedes 7. sep. 1878 ud til skrædder Nis Peder N. Brodersen og hustru på livstid, dvs. til 1905, for en årlig leje af 20 kr.

Lånte 15. juni 1878 28.000 kr. og lånte 1881 2.300 kr.

Ved skiftet 1879 efter sin 1. hustrus død var boets nettoformue 35.000 kr., og de 6 mindreårige børns arv ønskede han at beholde indestående hos sig, mod lovbefalet sikkerhed i boet. Skifteekstrakten tinglæstes 21. april 1880.

Solgte 9. nov. 1889 Kalvslund Mølle og Koldingvej 42 til sønnen Jens Christian ved at han overtog kreditforeningsgælden oprindelig stort 7.000 kr. og aftægts-forpligtelse til forældrene.

De andre arvingers fordring ifølge skifteekstrakten var på 10.000 kr. med anmeldt pant i løsøre, aftægt og 5 skibsaktier, vist ifølge panteforlig, hvorfor Anneksgård (uden løsøre) sattes på tvangsauktion 5. juli 1890 og solgtes for 29.200 kr. til de 4 yngste sønner. Efter inkassators begæring toges boet 1. aug. 1890 under behandling som konkurs.