Hartkorn i Kalvslund

Skift til: navigering, søgning
Gammel (1661) Ny (1688) Gårdnavn År og besidder Bemærkning
6-0-0-0
(5-0-0-0)
1 Gård 1661:Knud Søffrensen, Poul Hansen
1686:Anders Sørensen, Niels Olesen

3-0-0-0 2-7-1-0 Skaftegård 1688:Niels Olesen - 1735:Nielsbygård
1789/99:Peder Jacobsen

selvejer

3-0-0-0 2-6-3-2 Ryttergård 2-6-3-2 1688:Claus Tomsen
1735:Nielsbygård
= 2x (1-3-1-2½)
1-3-1-2½ Elmegård 1789/99:Hans Tøgersen selvejer
1-3-1-2½
1-4-3-3/16
Toften
+ 0-1-1-11/16 Kleven
1789:Niels Hansen
1799:Hans Nielsen
selvejer
købt 1797auktion fra Hans Jensen

3-2-0-0
(4-0-0-0)
3-4-3-1 Ryttergård 3-4-3-1 1661-1686:Søren A. Ladefoged
1688:Anders Sørensen
1735:Nielsbygård
1735:Peter Tygesen
= 2x (1-6-1-2)
1-6-1-2 Laulundgård 1789/99:Niels Tøgersen selvejer
1-6-1-2
0-6-3-221/32
Skovagergård 1789/99:Hans Jensen selvejer
0-0-0-1 2 skifter, Kalvslund Kro Poul Nielsen købt 1797auktion fra Hans Jensen
0-2-0-2⅜ Søndereng, Brunsgård Hans Andersen købt 1797auktion fra Hans Jensen
0-3-0-27/16 Rørvang, Kirkegård Mads Jørgensen købt 1797auktion fra Hans Jensen

(3-2-2-2)?
3-2-0-0
3-4-1-1 Møgelhøjgård 1661:Jørgen Christensen
1681:Tyge Jacobsen
1688:Peder Thygesen
1735:Jes Jepsen - 1799:Ebbe Hansen
til Ribe Domkirke

0-0-0-0 1661:Thomas Jensen?
1789:Jens Christensen (1742-1818)
1795:Maren Sørensdatter
1819:Christen Jensen
jordløst hus til Ribe Domkirke
sikkert frikøbt 1795
var 1819 et ejendomshus

0-0-0-0 1789:Laurids Gydesen
1794:Søren Nielsen
jordløst hus til Ribe Domkirke
sikkert samme hus frikøbt 1794

I 1689 havde Anders Sørensen og Niels Olesen tilsammen 5-3-2-0 hartkorn udlagt til rytter, da de skulle afsættes fra stedet.

Se også Ribegårde i Kalvslund og Ribehuse i Kalvslund.

1789 Fortegnelse over beboerne og hartkornet i Riberhus Birk[redigér]

Landsarkivet for Nørrejylland: B85D-27 (Fortegnelse på hartkornet og sammes besiddere i Riberhus Birk, således som samme er forefunden udi året 1789 + stokkemænd)

Beboernes navne Hartkornet Lodsejerens navn (Gårdnavn)
Hans Jensen 1-6-1-2 selvejere Skovagergård
Niels Tøgersen 1-6-1-2 Laulundgård
Hans Tøgersen 1-3-1-2½ Elmegård
Niels Hansen 1-3-1-2½ Toften
Peder Jakobsen 2-7-1-0 Skaftegård
Ebbe Hansen 3-4-1-1 til Ribe Domkirke Møgelhøjgård
Jens Christensen
Laurs Gydesen

Ialt 12-7-1-1 (1770-1798)

(Desuden 14 slesvigske beb.)