Møgelhøjgård, Kalvslund

(Omdirigeret fra Jes Jepsen)
Skift til: navigering, søgning

Sommervej 11. [1]

Kalvslund i gammel tid[redigér]

Eneste fæstegård i Kalvslund tilhørende Ribe Domkirke, se også Ribegårde i Kalvslund.

Gården lå oprindelig i Kalvslund by på en tidligere matr. 1 parcel omkring Sommervejs nuværende forløb, nord for Brunsgård og dengang også nord for forløberen til Sommervej 12 (Lautrups gård), begge Haderslevhus gårde.

3-2½-0-2 = 3-2-2-2 gl. hartkorn
1661: Jørgen Christensen
3-2-0-0 gl. hartkorn
1681: Tyge Jacobsen
3-4-1-1 ny hartkorn
1688: Peder Thygesen
1735: Jes Jepsen
1794: Ebbe Hansen

1588 Christen Bertelsen[redigér]

Sikkert søn af Bertel Chrestensen, som nævntes 1542 i Kalvslund.

Nævnt 1588 med koleje til Kalvslund Kirke og 1599 med 4 otting til Ribe Domkirke, som den eneste.

1605 Bertel Christensen[redigér]

Nævnt første gang 1605, da han blev jaget fra sin vogn med en kniv af Hans Poulsen, der fik 1 daler i bøde.

Nævnt 1618-1629 i nogle bødesager og blev 1641 gjort til sårmål af Hans Simensen, der fik 1 daler i bøde.

1661 Jørgen Christensen[redigér]

Havde ved matrikuleringen 1661 en gård med 3-2½-0-2 gl. hartkorn, som var ganske øde, henhørende til kannik mester Niels Serup.

1669 Tyge Jacobsen[redigér]

Søn af Jacob Tygesen i Kalvslund og ifølge stolestadestriden 1694 barnefødt på Jens Jensen Skrædders gård i Kalvslund.

Overtog svigerfaderens ½ part gård i Barslund, men flyttede 1666 til Hjortvad, inden han 1669 overtog denne gård.

Var 1681 Ribe domkirkes tjener med en gård på 3 td. 2 skp. gl. hartkorn.

1688-matriklen 3-4-1-1 hartkorn i Kalvslund[redigér]

I 1688 ændret fra 3-2-0-0 gl. til 3-4-1-1 ny hartkorn.

1688 Peder Thygesen (1661-)[redigér]

Peter Thygesens kone, men ikke ham selv, er nævnt mange gange i kommunikantlisten 1720-1728, bosiddende i Hjortvad. Hun hed Birthe og skal være død i Mejlby, han var sikkert død inden 1719.

1715 Jes Jepsen Stenderup[redigér]

Nævntes 1706-15 på faderen Jep Jensen Stenderups ½ gård i Kalvslund, som han helt overtog ca. 1711, men afstod den 1715.

Overtog vel ca. 1715 i stedet denne, svigerfaderens, gård, hvor familien boede 1735 og vistnok var på aftægt 1736-1743 og flyttede bort.

1736 Peder Christensen[redigér]

Flyttede 1743 bort, sammen med svigerforældrene, uvist hvorhen.

  • Karen Pedersdatter (1739-)

1743 Hans Ebbesen (1715-1789)[redigér]

Søn af gårdmand Ebbe Olufsen, Hygum. Gift 1743 med Sidsel Terckelsdatter (1722-1796), datter af gårdmand Terkel Madsen og Gedske Jørgensdatter, Obbekær. [2]

1794 Auktionsskøde fra Ribe Domkirke[redigér]

1779 Ebbe Hansen (1744-1808)[redigér]

Fik 1779 overladt faderens ½ fæstegård med 3-4-1-1 hartkorn under domkirken. Skulle opføre et 4 fag aftægtshus til forældrene norden eller østen i gården. [3]

Frikøbte på auktion 1794 sit påboende sted på 3-4-1-1 hartkorn og et i fæste havende hus af Ribe Domkirke, for i alt 369 rd.

Lejebrev 1805 på tørvegravning i Kalvslund Mose ved Sommervej til Peder Sørensen i Tanderup.

1808 Anna Kirstine Laustdatter (1764-1855)[redigér]

Datter af Laurs Hansen i Kalvslund. Arvede 40 mark og kirkeklæder, og gav 1785 afkald. [4]

10 børn.

1813 Hans Ebbesen (1783-1851)[redigér]

Fik 1811 i arv udbetalt 200 rd. af overformynderiet. [5]

Var 1812 ved jysk skarpskytte kompagni, men blev 1813 gårdmand. Var fra 1814 lægdsmand og var 1830-1850 sognefoged.

1838 Kalvslund Ejerlav #1a[redigér]

Gården på 3-4-1-1 hartkorn var ifølge arveskiftet 1808 udflyttet af Kalvslund by og skal være udflyttet af Ebbe Hansen ca. år 1800, selvom gården først er aftegnet på et kort fra 1848 og ikke på ældre bevarede kort.

Brandforsikring 1827, 1843, 1849, 1864, 1867 og 1873:

  • 16 fag sønder længe med 2 skorstene, heraf 9 fag fra vester ende indrettet til bryggers og mælkestue og hestestald og 7 fag fra øster enden beboelse, men 1867 nyopført 10 fag som bliver indrettet til beboelse i stedet for de 7 fag, ialt 19 fag
  • 10 fag vester længe sammenbygget, indrettet til kræstald
  • en nør længe med lade og loer nævnt 1873 må være opført tidligere, sammenbygget med kræstalden
  • 10 fag øster længe nyopført 1873, tilbygget stuehuset og sidstnævnte, indrettet til køreport, svinesti og lade

1851 Ebbe Hansen (1822-1883)[redigér]

Skifte 1883. [6] [7] [8]

1884 Christen Mortensen Hansen (1860-)[redigér]

Overtog 1884 ved privat deling. [10]

Udvandrede 1888 til Californien, hvor han endnu levede 1932 og var ugift.

1908 Martin Hansen (1864-1937)[redigér]

Forpagtede gården fra 1888 og overtog den 1908 med fuldmagt fra broderen i Californien. Sognerådsformand. [11] [12]

Møgelhøjgård var 1937 på ca. 150 td. land, da den deltes mellem sønnerne:

1937 Hans Ebbesen Hansen (1898-1972)[redigér]

Overtog i 1925 70 td. land af faderens gård på Kalvslund Mark og byggede Vestergård, afstod den 1937 til broderen Kristian og overtog i stedet Møgelhøjgård, der da var på 72 td. land. for købesummen 33.000 kr. [14]

1959 Ebbe Ebbesen Hansen (1926-1997)[redigér]

Tinglyst 7. april 1959. [15]

1999 Anna-Grethe Ebbesen Lauritzen[redigér]

Gift 1978 med Lauritz I. M. Lauritzen, Pedersminde.

Overtog 1999 boet ifølge skifteretsattest.