Forskel mellem versioner af "Toftgård, Villebøl"

Skift til: navigering, søgning
m (1662 Jens Jacobsen)
m (1838 Villebøl Ejerlav #1)
 
Linje 216: Linje 216:
 
Overtog ved årsskiftet 1850-1851 for 600 rbd.
 
Overtog ved årsskiftet 1850-1851 for 600 rbd.
  
=== 1858 [[Peder Jensen]] (1822-1905) ===
+
=== 1859 [[Peder Christensen]] (1810-1883) ===
Søn af Jens Pedersen og Maren Terkelsdatter, vistnok [[Fuglebjerggård, Harreby‎]].
+
Kaldet Pe’ Skipper fordi han bestyrede pramfærgen over Kongeåen, men underviste også i Villebøl gamle skole.
Gift 1858 med Maren Kloppenborg (1829-1904), datter af Johannes S. Kloppenborg, [[Harreby Østergård, Fæsted|Harreby Østergård]].
+
 
 +
Overtog ved testamente gården efter broderens død 23. april 1859, men beboede et 7 fag aftægtshus vistnok bygget 1857 på et 1 td. land jordstykke (matr. №  1b) afdelt fra gården med tydelige skel, som han 1. juni 1859 lod brandforsikre.
 +
 
 +
Ca. efteråret 1858-1861 var gården udlejet til Peder Jensen (1822-1905), g. 1858 med Maren Kloppenborg (1829-1904), begge fra [[Harreby]].
 +
Han blev senere gårdmand i Hygum overfor kirken.
 
{{i|1016}}
 
{{i|1016}}
 
[//ribewiki.dk/hp/individual.php?pid=I118]
 
[//ribewiki.dk/hp/individual.php?pid=I118]
  
Ifølge kirkebøgernes afgangs- og tilgangslister 3. nov./17. dec. 1858 indsidder i Villebøl.
+
=== [[Villebøl 1861 Niels Jensen matr. № 1 gård|1861]] [[Niels Jensen]] (1833-1909) ===
Kaldtes gårdmand, men fik aldrig skøde på gården.
 
 
 
Købte senere en gård overfor [[Hygum Kirke]].
 
* Jens Johannes Jensen (1859-1929), gårdejer i [[Bobøl]], datteren [[Agnete Jensen]] g. 1919 med [[Hans Jessen Kjær]], [[Hvidebrogård, Kalvslund|Hvidebrogård]]
 
 
 
=== 1861 [[Niels Jensen]] (1833-1909) ===
 
 
Søn af gårdmand Niels Jensen og Bodil Marie Nisdatter, [[Københoved]].
 
Søn af gårdmand Niels Jensen og Bodil Marie Nisdatter, [[Københoved]].
 
Gift 1861 med Kirstine Hansdatter (1842-1906), datter af [[Hans Jacobsen]], [[Skaftegård, Kalvslund|Skaftegård]].
 
Gift 1861 med Kirstine Hansdatter (1842-1906), datter af [[Hans Jacobsen]], [[Skaftegård, Kalvslund|Skaftegård]].

Nuværende version fra 11. okt 2019, 16:21

Ravningvej 3.

1661 1-6-0-0 gl. hartkorn[redigér]

Også skrevet som 1½-2-0-0 gl. hartkorn.

1654 Jens Andersen[redigér]

Muligvis nævnt 1654 i Villebøl.

Nævnt i matriklen 1661 med 1 øde bol og 1½-2-0-0 gl. hartkorn under Riberhus.

1662 Jens Jacobsen[redigér]

Nævnt 1664 som kgl. tjener i Villebøl. Besidder af bolet ifølge tienderegister 1662 og 1667, men vist ikke 1666.

Havde i nov. 1669 overtaget salig Jacob Tøggersens halve helt wüste gård i Kalvslund (Singelgård) sidste forår, og fik 4 års frihed, men havde 1671/72 endnu ikke betalt fæsten.

Fæstede 1675 en ½ øde gård i Lille Knorborg.

1668 Peder Poulsen (-1693)[redigér]

Havde ifølge tienderegisteret et bol i Villebøl 1668-1673.

Fæstede 1673 en ¼ part gård i Kalvslund.

Overtog 1677 i stedet en ½ gård i Bæk.

 • Poul Petersen, overtog 1693 sin salig fars gård i Bæk

1688 1-3-1-1 ny hartkorn[redigér]

1680 Knud Knudsen[redigér]

Havde 1669-1673 fæstet Hans Mattesens ¼ part gård i Kalvslund (Singelgård).

Nævnt som bolsmand i Villebøl i lister over kongens anpart af tienden 1674-1680 (Haderslevhus amtsregnskab), men ikke 1677-78, hvor der var misvækst. Nævnt 1680 i Riberhus amts matrikel med dette bol på 1-6-0-0 i Villebøl.

Boede i Kalvslund, da han 1685 fæstede Maren Tobels pga. stor fattigdom forladte ½ gård i Kalvslund, som han beholdte indtil ca. 1708 og svigersønnen overtog.

Nævnt i 1688-matriklen i Villebøl med 1-6-0-0 gl. / 1-3-1-1 ny hartkorn.

1703 Toftegård under Nielsbygård[redigér]

Mads Termansen, Nielsbygård, købte på auktion over kronens beholdne strøgods bl.a. et bol (besat gods) i Villebøl på 1-3-1-1 hartkorn á 25 rd., ialt 35 rd. 2 m. 8 sk. og modtog skødet 26. maj 1703, ialt for 200 rd. 5 m. 8 sk. rede penge.

De andre besiddelser i Drostrup, Holsted, Lintrup og Gjerndrup var mest øde.

1702 Thomas Tohmsen (1662-1735)[redigér]

Kaldet Thomis Smid.

Gift med Anne Bennedsdatter (1680-1733), hun nævntes 1704 i tingbogen angående en bortløben kalv.

I 1708 nævntes Thomas Tohmsen som beboer af en toftegård i Villebøl på 1 td. 2 skp. hartkorn, og tjente Mads TermensenNielsby.

 • Bennet Thomisen (1703-1724)
 • Maren Thomisdatter, g. 1730 med Niels Nielsen Smid
 • Margrethe Thomasdatter, tjente 1735Tornumgård og fik et uægte barn Karen Hansdatter
 • Bertram Thomisen (1719-1741)
 • Thomas Thomisen (1722-1725), blev opbrændt af en kedel med hed vand, som uforvarende faldt på ham, da han stod ved fyrstedet.

1730 Niels Nielsen Smid[redigér]

Fra Lintrup by.

Trolovet 1730 i svigerfaderens hus i Villebøl og alle børnene født i Villebøl, men er vist ellers ikke nævnt i forbindelse med Nielsbygård.

 • Thomas Nielsen (1733-)
 • Anne Nielsdatter (1736-)
 • Maren Nielsdatter (1740-)
 • Niels Nielsen (1743-)
 • Thomas Nielsen (1748-)

1748 Laurids Nielsen Smed (1710-1771)[redigér]

Også kaldet Laurs og Laust.

Gift 1748 med Ingeborg Knudsdatter (1716-1751), datter af gårdmand Knud Termansen og Sidsel Thomasdatter, Brøstrup. Hun arvede 28. dec. 1748 8 rd. fra forældrene.

Som enkemand gift 1751 med Elle Pedersdatter (-1755), datter af Peder Tomsen, Tømmerby, som 1755 gav afkald på arv.

Ingen overlevende børn fra de 2 ægteskaber.

1771 Lucia Jensdatter (1731-1827)[redigér]

Vist datter af Jens Stephans, Åtte. Gift 1756 med Laurs Nielsen og som enke gift 1772 med Jens Mikkelsen.

Disse 4 børn nævntes i skifte og delingen 1772:

Lucie døde 95 år gammel som aftægtskone i Gredsted.

 • 3. Jens Lauridsen (1758-), boede 1787 hos broderen i Gredsted
 • 3. Niels Lauridsen (1760-1782)
 • 3. Peder Laustsen (1764-), gårdmand i Gredsted, havde moderen og stedfaderen på aftægt
 • 3. Bodel Laustdatter (1768-)

1772 Jens Mikkelsen (1731-)[redigér]

Kvinden Karen Henrichsdatter fra et ukendt sted i Nørrejylland fødte 1778 en uægte datter i deres hus, men moderen døde straks ved fødslen. Udlagt som barnefader blev husaren Johann Friderich Mandfeldt.

 • 4. Laust Jensen (1773-)

Laurids Nielsen (1753-1782)[redigér]

Kaldet Laurs Nielsen. Søn af Niels Knudsen, hus med kålgård, Kalvslund. [1]

Nåede muligvis ikke at fæste.

Død 1782Nielsbygårds gods i Villebøl, ugift.

1782 Kirsten Nielsdatter (1757-1831)[redigér]

Datter af Niels Knudsen, hus med kålgård, Kalvslund og søster til Laurs Nielsen. [2]

Arvede boet mod at hendes formynder Nis Conradsen Holm forestod afbetalingen af al gælden.

Trolovet 8. okt. og kopuleret 8. nov. 1782 med Christen Conradsen.

1782 Christen Conradsen (1750-1828)[redigér]

Søn af Conrad Christensen (Holm) og Johanne, Holm, Hygum. [3]

Landgilde var årlig 4 rd. 4 sk. til Peter Wass, Nielsbygård.

Nævnt 1790 under Nielsbygård i forbindelse med jordfordeling.

Senere gårdmand og sognefoged i Hjortlund.

1791 Selvejergård på 1-3-1-1 hartkorn[redigér]

1791 Hans Wøldick Tørnelund (1759-1805)[redigér]

Søn af Gregorius Jacobsen Tjørnelund, Røj Hovedgård. [4]

Købte 13. juni 1791 gården for 300 rd. dansk courant og 10 rd. sl.-h. speciemønt og lånte samtidig hhv. 400 rd. og 50 rd. og 10 specier af sælgeren Peter Wass, Nielsbygård, Solgte 29. august 1791 på auktion sit landbol i Foldingbro til Nis Krog for 222 rd. Indfriede 1792 pantebrevet på 400 rd. til Peter Wass, men lånte i stedet 450 rd. af Laue Petersen i Årup.

Fæstede 1797 i stedet en ½ gård i Ravning

 • Regine Marie Tjørnlund (1788-). [5]
 • Johan Gregorius Tjørnelund (1793-1841), boede først i Ravning, flyttede ca. 1819 til Tobøl

1797 Ebbe Pedersen (1736-1817)[redigér]

Overlod ifølge kontrakterne 1795 og 1796 straks sin ¼ selvejergård på Bavngård til sin steddatter og svigersøn, og når han ikke ønskede længere at drive ½ fæstegården i Hjortlund, skulle der opføres et 8 fag aftægtshus på Bavngård. Da gården i Hjortlund allerede solgtes 1796 af svigersønnen for 800 rd., ser det ser ud til at Ebbe Pedersen i stedet for at bygge et aftægtshus, for egne penge 1797 købte dette landbol for 1.100 rd. [6]

Fæstede 1801 for 1 rd. et stykke land, købt af Chresten Rasmussen i Lintrup. Engen vest for Villebøl solgtes 1817 til nedenstående Anders Jepsen og Hans Hansen for 200 rd.

1817 Hans Hansen den yngre (1798-1871)[redigér]

Søn af Hans Hansen og Giertrud Terkelsdatter, Bavngård, altså barnebarn, også kaldet 'junior'. [7]

Død som ugift tjenestekarl.

1817 Anders Jepsen (1765-1835)[redigér]

"Kalvslund Kirkegård" (Kalvslundgård). [8]

Købesum 800 rd. sølvmønt i 1817, hver ½-part.

1821 Christen Hansen (1761-1827)[redigér]

Muligvis søn af Hans Pedersen, Nissumgård, Foldingbro, men Lintrup kirkebog er svær at læse.

Var skipper, boede 1802-1805 i Hjerting og 1813 på Dover Mark ved Foldingbro, vistnok Nissumgård.

Må have lejet gården allerede 1819, da han kaldtes gårdmand i Villebøl, men var ved overtagelsen 1821 fra Nissumgård.

Købte for 872 rbd. rede sølv og lånte 1822 139 rbd. rede sølv. Gårdens bygninger var da forsikrede i Landets almindelige Brandkasse for 630 rbd. sølv.

1827 Johanne Laustdatter (1770-1835)[redigér]

Datter af Lauest Christensen og Ane Marie Nielsdatter (1738-1822), Hjerting, moderen døde i Villebøl.

Ved skifte 1827 blev enken eneejer og hun fik 1831 livsvarig aftægt.

 • Botille Christensdatter (1801-)
 • Anne Marie Christensdatter (1802-1853), g. 1828 med Jørgen Christensen
 • Inger Marie Christensdatter (1805-)
 • Anna Christensdatter (1809-)
 • Hans Christensen (1813-)
 • Laust Hansen Christensen (1819-), var 1834 huslærer i Åbølling og 1850 skolelærer i Dramstrup, Regstrup ved Holbæk

1831 Jørgen Christensen (1798-)[redigér]

Søn af Christen Jørgensen og hustru Stinne Nielsdatter, Lintrup.

Købesum 250 rbd. rede sølv.

Senere husmand og skrædder i Åbølling.

1833 Thomas Pedersen (1793-)[redigér]

Gift 1827 med Peder Jørgensens enke i Smørpøt, Skads, Anne Marie Lauridsdatter (1791-), datter af møller Laust Pedersen og Mette Jensdatter, Smørpøt. Thomas var da 34¼ år og tjenestekarl i Obbekær.

Købesum 300 rbd. med aftægt til Johanne Laursdatter.

Familien må være flyttet udenfor amtet bagefter.

 • (1.) Jørgen Pedersen (1826-), stedsøn, var 1850 tjenestekarl i Vilslev
 • Elisabeth Thomasdatter (1828-), var 1850 tjenestepige hos en værtshusholder i Tved
 • Søren Pedersen Thomsen (1831-)

1838 Villebøl Ejerlav #1[redigér]

Eneste matrikel i Villebøl (sammen med matr. № 1b) indtil indlemmelsen af de slesvigske områder 1865.

Gården opmåltes 1850 af brandforsikringen og bestod af forhus med beboelse, køkken og stald, med en kvist til beboelse, foruden en vestre og en østre hus-ende.

Ved taksationen 1868 af stuehus og vester hus, begge med stråtag, og et øster hus på 9 fag bygget 1868, indrettet til lo og kornlade med blandings tag af stråtag og lyng.

1834 Sidsel Madsdatter (1774-1851)[redigér]

Enke efter Christen Sørensen (1765-1829), Villebøl Krogård. [9]

Købesum 300 rbd. og aftægt.

1850 Mads Christensen (1798-1859)[redigér]

Overtog 1837 for 20 rd. courant noget agerjord (kaldet Gudsnap) på østre side af Bavngårds mark ved Ravning skel, den største og bedste af 2 marker, som siden 1801 i fællesskab og på skift var fæstet af Hans Hansen i Bavngård og faderen Christen Sørensen. De 2 marker udgjorde oprindeligt tilsammen 1/10 af den kgl. ½-gård Gudsnap, se Gudsnap i gammel tid. Marken ved Bavngård solgtes fra gården i 1914. Den anden mark var et engstykke ved Hjortvad Å. [10]

Overtog ved årsskiftet 1850-1851 for 600 rbd.

1859 Peder Christensen (1810-1883)[redigér]

Kaldet Pe’ Skipper fordi han bestyrede pramfærgen over Kongeåen, men underviste også i Villebøl gamle skole.

Overtog ved testamente gården efter broderens død 23. april 1859, men beboede et 7 fag aftægtshus vistnok bygget 1857 på et 1 td. land jordstykke (matr. № 1b) afdelt fra gården med tydelige skel, som han 1. juni 1859 lod brandforsikre.

Ca. efteråret 1858-1861 var gården udlejet til Peder Jensen (1822-1905), g. 1858 med Maren Kloppenborg (1829-1904), begge fra Harreby. Han blev senere gårdmand i Hygum overfor kirken. [11] [12]

1861 Niels Jensen (1833-1909)[redigér]

Søn af gårdmand Niels Jensen og Bodil Marie Nisdatter, Københoved. Gift 1861 med Kirstine Hansdatter (1842-1906), datter af Hans Jacobsen, Skaftegård. [13]

Var smed i Kalvslund Kro og i smedjen, som lå nord for gården indtil sidst i 1860'erne, da den blev nedbrudt og flyttet til Hjortvad.

Købte gården vistnok 1861 for 1.300 rd., men fik aldrig tinglyst skøde.

I et 1905 oprettet testamente betænkedes de 2 døtre og 2 børnebørn.

1901 Jens Andersen Smidt (1873-1941)[redigér]

Søn af Hans Eriksen Smidt og Ester Katrine Fisker, Tobøl. Som enkemand gift med sygeplejerske Marie Lucia Stengaard Kristensen (1895-1975). [14]

Købte 1901 svigerfaderens gård for 10.000 kr.

Solgte 1914 en grund på den tyske side af grænsen til Poul Hans Petersen, Koldingvej 84, Bavngård, for 6.750 mark.

Købte 1922 i fællesskab og lige sameje med Frederik Johansen, Granly, en parcel artikel № 30 i Ravning på 1 ha. fra Niels P. Nissen, Højgård.

Flyttede til Tobøl.

1928 Niels Peter Johansen (1904-1998)[redigér]

Søn af af skrædder Frederik Elias Johansen, Ribe Mark, senere Granly. [15]

Købesum 20.000 kr.

Gården brændte 28. juli 1933 ved lynnedslag og blev genopbygget tættere på Ravningvej, lidt længere mod syd.

1954 Henning Gunnar Jensen (1924-2008)[redigér]

Købesum 89.000 kr. [16]

2008 Bodil Mette Jensen, f. Johansen[redigér]