Midtgård, Hjortvad

Skift til: navigering, søgning

Oprindelse[redigér]

Eftersom Nedergård i 1599 også hørte under Ribe Domkapitel og vistnok beboedes af Nis Jepsen og Tyge Knudsen, må denne gård samme år have været beboet af Niels Christensen og Mette Nielskone.

Ved matrikuleringen 1661 var Niels Hansen og Søren Knudsens gård ganske øde og tillagt Lauge Bild med 4½-1-0-0 gl. hartkorn = 4-5-0-0. I 1664 var den vistnok af kapitlet udlagt til 1. Jyske Rytterregiment.

Ifølge 1686-besigtigelsen skulle Tøger Nielsen og Lauritz Sørensens 4-5-0-0 gl. hartkorn nedsættes til 4-0-0-0, men i 1688-matriklen ændredes Laurs Sørensen og Thyge Nielsens 4-5-0-0 gl. hartkorn til 5-3-0-0 ny hartkorn.

Ved 1719-auktionen beboede Niels Tøgersen ⅔-part og Jørgen Hansen ⅓-part og førstnævnte købte de 5-3-0-0 hartkorn ryttergods for 50 rd./td., ialt 268 rd. 4 m. 8 sk.

Senest 1795 var ⅓-part-delen udflyttet. Den resterende ⅔-part ses på matrikelkortet fra 1838 som en firlænget gård med 2 små fritliggende huse.

1578 Christian Nissen[redigér]

Var 1578 ligesom Niels Jensen kapitelstjener i Hjortvad og forholdt ret til en mark med tørvegravning i skellet mellem Hjortvad og Gudsnap Mark.

1588 Niels Christensen[redigér]

Nævnt 1588 med koleje til Kalvslund Kirke sammen med Niels Jensen og 1599 med Mette Nielskone under Ribe Kapitel.

1578 Niels Jensen[redigér]

Nels Jensen og Christian Nissen var 1578 kapitelstjenere i Hjortvad, som forholdt sig ret til en mark med tørvegravning i skellet mellem Hjortvad og Gudsnap Mark.

1599 Mette Nielskone[redigér]

Sikkert enke efter Niels Jensen.

Enten Niels Jensen og Mette Nielskone eller Niels Christensen må have været forælder til:

  • Maren Nielsdatter, f. ca. 1596 Hjortvad, g. med Søren Jensen i Vonsild, der var søn af sognepræst Jens Struck i Hjortlund-Kalvslund. Maren d. maj 1660 (Kolding), begravet i Vonsild, 64 år gl. 7 børn, deriblandt:
    • Jens Sørensen, f. julen 1632 Vonsild (opkaldt efter farfaderen), trol. 8 dage før pinse 1663, g. 29. okt. 1663 Vonsild med Johanne Nisdatter, ældste datter af Nis Christensen og Maren iVonsild. Jens tjente i alt 5 år bl.a. hos præsten i Vonsild Matthis Anthonisen og hans søn, derfra på det 3. år hos sin senere svigerfar, da fjenderne kom i landet, svenskerne, og vore hjælpere, polakkerne, og opholdte sig i Kolding til skt. Pedersdag 1658, drog så om sommeren med Matths Jensen til Hygum Præstegård, men da de ikke syntes at få en synderlig løn og dog måtte vove sig blandt fjenderne, drog de videre til Pelvorm og lovedes løn og senere til Ribe, hvor han tjente 1 år ved Claus Guldager med rejsende øksen købmandskab og kom derfra i tjeneste hos borgmester Anders Svane i 2½ år. Jens Sørensen d. 26. marts 1704 Vonsild.

1650 Hans Jepsen[redigér]

Nævnt 1650-58 sammen med Knud Sørensen på gården i Riberhus amtsskatteliste.

1661 Niels Hansen[redigér]

Også skrevet Nis Hansen.

1669 Tøger Nielsen (-1716)[redigér]

Også kaldet Thyge Nielsen. [1]

Nævnt i Ribe Kapitels jordebog 1669 sammen med Peder Hansen, som de eneste fra sognet. Nævnt 1680 sammen med Hans Petersen.

Ved besigtigelsen 1686 nævnt med 17 fag stuehus og 17 fag lade og fæhus.

Stammede måske fra Villebøl, nævnt 1695 i en arvesag fra Stens, hvor han havde fuldmagt.

Var død senest 31. juli 1716 da de øvrige børn gav afkald til Niels Tøgersen, som havde overtaget gården.

1708 Niels Tøgersen (1680-1758)[redigér]

Nævnt 1708 på gården sammen med Lauritz Sørensen på den anden halvdel. [2]

Efter kgl. bevilling gift 1717 med Else Therchildsdatter (1695-1772) fra Jedsted, da de var beslægtede i 3. led.

Købte 1719 de 2 gårde, men beholdt vist kun ⅔-parten. Nævnt igen 1735 med samme fordeling.

1650 Knud Sørensen[redigér]

Nævnt 1650-58 sammen med Hans Jepsen på gården i Riberhus amtsskatteliste.

1661 Søren Knudsen[redigér]

Også skrevet Søffren Knudsen. [3]

1680 Hans Petersen[redigér]

Nævnt sammen med Tøger Nielsen 1680 og igen i 1. jydske nationale regiments kasseregnskab for året 1684-1685. [4]

Formentlig gift med Søren Knudsens enke. Kan være søn af Peter Hansen i Hjortvad.

1686 Lauritz Sørensen (-1717)[redigér]

Også kaldet Laue/Laurs. Søn af Søren Knudsen. Gift med Maren Pedersdatter (1653-1725). [5]

Ved besigtigelsen 1686 nævnt med 10 eller 16 fag stuehus og 10 fag lade og fæhus. Havde ¼ af Gudsnap fra 1690.

Onsdag 29. nov. 1693 efter solens nedgang nedbrændte salshuset mm.

Nævnt sidste gang i tingbogen 1717, må være død 1717 eller 1718.

1717 Jørgen Hansen (1684-1759)[redigér]

Søn af Hans Christensen i Kalvslund. Gift med Anne Laursdatter, datter af Lauritz Sørensen, men hun er ikke nævnt i Kalvslund kirkebog, bortset fra at hun ifølge kommunikantlisten endnu levede 1754. [6]

Må have overtaget svigerfaderens gårdspart ca. 1717 og i 1719 have betalt Niels Tøgersen for ⅓-parten. De nævntes igen 1735 med samme fordeling.

⅓ part, 1-6-1-1 hartkorn (Hjortvadgård)[redigér]

Var senest 1795 udflyttet.

⅔ part, 3-4-2-2 hartkorn[redigér]

1758 Terckel Nielsen (1719-1763)[redigér]

Også skrevet Terkel og Terkild. Gav 1755 afkald på sin kones arv. [7]

Fæstede 1760 på vegne af de 5 gårdmænd i Hjortvad den øde ½ gård Gudsnapgård under Haderslev jurisdiktion og efter hans død måtte den 1767 på ny fæstes i fællesskab.

1763 Maren Pedersdatter (1734-1795)[redigér]

Datter af Peder Nielsen Lund, Nedergård. [8]

Efter kgl. bevilling gift 1752 med Terckel Nielsen, da de var i 2. og 3. led beslægtede, og som enke gift 1768 med Hans Jepsen og igen som enke gift 1775 med enkemanden Mads Sørensen.

1767 Hans Jepsen (1745-1774)[redigér]

Ukendte forældre, men stedfaderen var Tøger Hansen, som indtil 1771 havde en ¾ gård i Kamtrup. [9]

Søgte 1767 afskedspas fra Haderslev Amt for at blive gift med enken og få ½ ejendomsgården.

1774 Maren Pedersdatter (1734-1795)[redigér]

1775 Mads Sørensen (1730-1801)[redigér]

Enkemand og gårdmand fra Hjortvad, gift 1775 med enken Maren Pedersdatter. [10]

1788 Peder Nielsen Lund (1757-1830)[redigér]

Søn af Niels Pedersen Lund i Hjortvad. [11]

Købte 1788 sammen med sin hustru Anna Kirstine Hansdatter, hendes stedfar Mads Sørensens gårdspart på 3-4-2-2 hartkorn og ⅓ af Slaugfenne №8, i alt 4-4-2-2, for 1.050 rd.

Købte 1797 på auktion 2 parceller fra Hans Jensens gård i Kalvlund på ialt 0-0-2-113/32 hartkorn, for 200 rd.

Arveskifte 1806. Som enkemand gift 1806 med Anna Mari Christensdatter (1767-1850) fra Hedegård.

Købte 1820 på auktion i fællesskab med Laurids Jensen en Slaugfenne for 371⅕ rbd.

Aftægt på gården.

  • 1. Niels Pedersen (1790-1813), angav ved sessionen 1810 brystsvaghed
  • 1. Hans Pedersen
  • 1. Mads Pedersen (1799-1861), ugift
  • 1. Peder Pedersen (1800-1858), vistnok ugift
  • 2. Christen Pedersen (1810-1874), havde et udflyttersted ved Fole

1822 Hans Pedersen (1796-1873)[redigér]

Arveafkald 1814. Købte 1822 af faderen gården på 3-4-2-2 hartkorn, ⅓ af Slaugfenne № 8 og en klynemosefenne, for 1.800 rd., med tilladelse, uagtet han ikke var fyldt 28 år. [12]

Gift 1823 med Ingeborg Tøstesdatter (1794-1836), datter af Tøste Jørgensen og Bodel Simonsdatter, Fæsted. Efter skifteekstrakt 1836 som enkemand gift 1837 med Ane Marie Madsdatter (1814-1857) fra Lintrup.

Købte 1832 en ejendomseng på Hjortvad Mark for 100 mark lybsk. Købte 1838 en engskifte i Nørre Farup Enge, dels Laurids Jensens halvpart og dels sin afdøde faders, fra medarvingerne de 3 brødre.

Testamente oprettet 1867.

1838 Hjortvad Ejerlav, matrikel № 1[redigér]

1873 Thøste Hansen (1848-)[redigér]

Skulle ifølge testamentet 1867 overtage gården, for 6.000 preussiske mark courant, efter faderens død (1873). [13]

Kommuneforstander. Tabte 1886 en klagesag mod amtsretten i Rødding om afskrift af grundbogen.

Byttede 1899 med Christian Johansen Lunds mindre gård på Skodborg mark.

1878 Hjortvad Ejerlav #9, Hjortvad Grundbog #I-10[redigér]

1899 Christian Johansen Lund (1855-1929)[redigér]

Søn af Iver Hansen Lund og Anne Kathrine Hansen, Jels. Gift med Anne Kjestine Mæchler (1869-1935), datter af Peter Mæchler og Marie Kjestine Lund, Grønnebæk.

Havde Mæklersminde ved Skodborg på 54 td. land og 213 mark skatteværdi, men gav 11.600 mark i bytte d. 13. april 1899, for at få Midtgård på 82 hektar og 675 mark skatteværdi. [14]

Solgte 1904 bl.a. Rødvang til Holden Knudsen, Nedergård, samtidig en del af Holmshede til smedemester Bengt Hansen, Hjortvadvej 7, og resten af Holmshede til Jes Schultz Petersen, Knorborg.

Enken død i Nortvig ved Nørre Snede, begge er begravet på Skodborg kirkegård. [15]

  • Iver Hansen Lund (1902-)

1904 Niels Hansen Pedersen (1862-1914)[redigér]

Søn af hyrehusmand Jørgen Peder Pedersen og Mette Marie Hansen, Sønder Olling Mark. Gift med Lene Pedersen (1853-1918), datter af gårdmand Jens Pedersen og Else Catrine Møller, Knorborg.

Landmand fra Knorborg.

Flyttede til Hygum. [16]

1912 Anton Nielsen Teilmann (1868-1947)[redigér]

Giftede sig 1903 til sin brors enke Ane Kirstine Teilmann, f. Sørensen (1866-1959), Overgård. [17]

Overtog 5. feb. 1912.

Solgte begge gårde 1926 mod aftægt.

1926 Terkel Nielsen Teilmann (1894-1975)[redigér]

[18]

Nedrevet 1928[redigér]

Efter nedrivning af gårdens bygninger udgik matrikel № 9 og lagdes under matr. № 12 i 1928 og der byggedes en aftægtsbolig til Anton Nielsen Teilmann nogenlunde samme sted, adresse Hygumvej 9.